Αναβάθμιση Android 3.02

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

Uchiha Itachi

Team Leader
Μέλος προσωπικού
Βαθμολογία αντίδρασης
25
Android 3.02


Αγαπητοί παίκτες,

Έχει ξεκινήσει η κυκλοφορία έκδοσης 3.02 της Android εφαρμογής στο Play Store. Όλοι οι χρήστες θα λάβουν τη νέα έκδοση τις επόμενες μερες.

Βελτίωση


 • Πόροι
  Εάν λείπουν πόροι για μια εντολή κατασκευής, οι πόροι θα είναι έντονα επισημασμένοι. Πλέον θα είναι πιο εύκολη η ανάγνωση όλων σχετικών μενού με μια ματιά.

Διορθώσεις σφαλμάτων


 • Χάρτης
  - Όλα τα χωριά του χάρτη θα φαίνονται πλέον κανονικά.
  - Διορθώθηκε ένα σφάλμα που δεν επέτρεπε την εναλλαγή χωριών από τον χάρτη, μιας και οδηγούσε στο προηγούμενο χωριό.

 • Αναφορές
  Η αποδοχή διαβιβασμένων αναφορών θα λειτουργεί και πάλι κανονικά.

 • Παροπλισμός
  Οι χρόνοι παροπλισμού ήταν σημαντικά μικρότεροι από τους κανονικούς. Αυτό διορθώθηκε και πλέον ο χρόνος παροπλισμού θα είναι ο σωστός.
 • Διάφορα
  - Διορθώθηκε ένα σφάλμα με την δημιουργία νέων χωριών.
  - Διορθώθηκαν σφάλματα που προκαλούσαν τον τερματισμό της εφαρμογής.


Feedback

Εάν έχετε προτάσεις/παρατηρήσεις για τις αλλαγές, μπορείτε να τις διατυπώσετε στο Θέμα Συζήτησης.

- Η Ομάδα του Tribal Wars
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.