Κανόνας Αγροκτήματος

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

Sabo

Head Admin
Βαθμολογία αντίδρασης
86
Κανόνας Αγροκτήματος: Ένα χωριό μπορεί να υποστηρίξει 100 αμυνόμενες μονάδες ανα επίπεδο Αγροκτήματος.

Επεξήγηση: Ο στρατός αμύνεται με χαμηλότερη δύναμη σε χωριά με περισσότερο στρατό απο το όριο.

Υπολογισμός: Πολλαπλασιάζεις το επίπεδο Αγροκτήματος με 100. Αυτός είναι και ο αριθμός μονάδων που μπορεί να αμυνθεί με το 100% της δύναμής του, ενώ βρίσκεται στο χωριό. Η καταμέτρηση των μονάδων γίνεται με βάση τον πληθυσμό που καταλαμβάνουν στο αγρόκτημα.

Για παράδειγμα: 400 βαρύ ιππικό (2400 πληθυσμός) και 300 ελαφρύ ιππικό (1200 πληθυσμός), αθροίζονται σε 3600 μονάδες. Ένα χωριό με κανόνα Αγροκτήματος 100, στο επίπεδο 30, μπορεί να υποστηρίξει 3000 μονάδες. Άρα το υπόλοιπο κομμάτι του πληθυσμού στο χωριό θα αμυνθεί με χαμηλότερη αποτελεσματικότητα.

Εαν η ποσότητα μονάδων είναι μεγαλύτερη απο την ποσότητα, μάχεται με χαμηλότερη αποτελεσματικότητα. Όσο περισσότερος στρατός μαζεύεται σε ένα χωριό, τόσο χαμηλότερη είναι και η αποτελεσματικότητα με την οποία μάχονται οι μονάδες.
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.