Αναβάθμιση Έκδοση 8.191

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

Uchiha Itachi

Team Leader
Μέλος προσωπικού
Βαθμολογία αντίδρασης
29
Αναβάθμιση στην έκδοση 8.191


Αγαπητοί παίκτες;


Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του παιχνιδιού στην έκδοση 8.191. Όπως πάντα κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης δεν θα είναι δυνατή η σύνδεση στο παιχνίδι.


Βελτίωση

Οχυρά
Από εδώ και πέρα, κάθε επίπεδο του οχυρού θα αυξάνει κατά 10% τη διάρκεια των δεξιοτήτων φυλής.


Feedback

Εάν έχετε προτάσεις/παρατηρήσεις επί των αλλαγών, μπορείτε να τις διατυπώσετε στο Θέμα Συζήτησης.


- Η Ομάδα του Tribal Wars
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.