Συζήτηση Οχυρά

noesis

Community Manager
Μέλος προσωπικού
InnoGames
Βαθμολογία αντίδρασης
205
Θέμα συζήτησης για τη νέα δυνατότητα του παιχνιδιού, τα οχυρά.