Ανακοίνωση Κανονισμοί Forum

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

noesis

ex CM
InnoGames
Βαθμολογία αντίδρασης
211
Οι κάτωθι Κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2018. Ταυτόχρονα θα ισχύσει και η επανεξέταση των ήδη αποκλεισμένων λογαριασμών, όπως περιγράφεται εδώ.

Κανονισμοί Forum

Αυτοί οι Κανονισμοί δημιουργήθηκαν με σκοπό την εναρμόνιση της Κοινότητας των Φυλετικών Μαχών για να εξασφαλίσουν πως το forum είναι ένα ασφαλές, καθαρό και διασκεδαστικό σημείο για τους παίκτες του παιχνιδιού, προκειμένου να προωθηθεί η ανταλλαγή στρατηγικών, γνώσεων και απόψεων για το παιχνίδι.
Εκτός από τους υπάρχοντες γενικούς Κανονισμούς που εφαρμόζονται σε όλα τα σημεία του forum, ενδεχομένως να υπάρξουν συγκεκριμένοι τομείς του με διαφορετικούς Κανονισμούς, οι οποίοι έχουν την ίδια ισχύ.
Η Ομάδα Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί, μετακινήσει, διαγράψει και προεγκρίνει θέματα ή/και αναρτήσεις που δεν είναι σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προχωρήσει σε μόνιμους αποκλεισμούς από το forum και να μεταφέρει τους αποκλεισμούς και στους λογαριασμούς τους παιχνιδιού, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

1. Γλώσσα
1.1 Η επίσημη γλώσσα του forum είναι τα Ελληνικά. Η χρήση greeklish δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο του.
1.2 Χρήση άλλης γλώσσας επιτρέπεται μόνο στους τομείς που έχουν την κατάλληλη σήμανση. Παρακαλούμε να περιορίσετε τη χρήση διαφορετικών γλωσσών σε μικρές φράσεις ή να παραθέτετε την ακριβή τους μετάφραση.

2. Εγγραφή Λογαριασμού
2.1 Κατά την εγγραφή στο forum, όλοι οι χρήστες του έχουν διαβάσει τους Κανονισμούς του και αποδέχονται την τήρησή τους, καθώς η συμμετοχή στο forum δεν είναι υποχρεωτική.
2.2 Κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα δημιουργίας ενός μόνο λογαριασμού. Στην περίπτωση μόνιμου αποκλεισμού, ο χρήστης μπορεί να κάνει ένσταση μέσω του Κέντρου Υποστήριξης. Εάν ωστόσο δημιουργήσει άλλο λογαριασμό, ενδεχομένως ο αποκλεισμός να μεταφερθεί και στον λογαριασμό του παιχνιδιού.
2.3 Όλοι οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των λογαριασμών που χρησιμοποιούν (κωδικός πρόσβασης και email). Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση των στοιχείων πρόσβασης σε τρίτους. Κανείς από την Ομάδα Διαχείρισης δεν θα ζητήσει ποτέ τα στοιχεία πρόσβασής σας.
2.4 Οι Όροι και Προϋποθέσεις του παιχνιδιού, έχουν ισχύ και στο forum του.

3. Συμπεριφορά
3.1 Όλες οι αναρτήσεις πρέπει να είναι σχετικές με το παιχνίδι και τον τρόπο παιχνιδιού του κάθε χρήστη.
3.2 Δεν επιτρέπεται ο σχολιασμός ορθογραφίας/γραμματικής άλλου χρήστη. Εάν το κείμενο κάποιου παίκτη δεν είναι κατανοητό, μπορείτε να το αναφέρετε έτσι ώστε να διορθωθεί από κάποιο μέλος της Ομάδας Διαχείρισης.
3.3 Η αναπαράσταση και ο σφετερισμός στοιχείων των μελών της Ομάδας Διαχείρισης του παιχνιδιού και των εργαζομένων της InnoGames, δεν επιτρέπεται και τιμωρείται.

4. Αναρτήσεις/Θέματα/Προσωπικά Μηνύματα/Μηνύματα Προφίλ
4.1 Αναρτήσεις ή/και θέματα (σε οποιοδήποτε σημείο του forum), ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία, να μετακινηθούν, να διαγραφούν, να απαιτηθεί πρότερη έγκριση προτού δημοσιοποιηθούν, εφόσον ανήκουν στις κάτωθι περιπτώσεις:
- Αναρτήσεις με πορνογραφικό, ξενοφοβικό, πολιτικώς ακραίο, ρεβιζιονιστικό, ανήθικο, καταχρηστικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό, εθνικιστικό ή επιζήμιο περιεχόμενο προς οποιονδήποτε χρήστη του forum.
- Αναρτήσεις που προωθούν τις διακρίσεις κατά ενός ατόμου ή/και ομάδας ατόμων λόγω καταγωγής, φυλής, θρησκείας, φύλου, είτε είναι χρήστες του forum ή/και μέλη της Ομάδας Διαχείρισης ή/και εργαζόμενοι της InnoGames.
- Αναρτήσεις ή/και αποσπάσματα που παρουσιάζουν μία συμφωνία ή μια διαμάχη μεταξύ παικτών. Εδώ ανήκουν αναρτήσεις από το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων του παιχνιδιού, των ενδοφυλετικών forums, αλλά και μηνύματα εξωτερικών μέσων επικοινωνίας (πχ Skype, Messenger, Discord, κλπ).
- Αναρτήσεις που περιλαμβάνουν απειλές, προσβολές ή είναι ασεβείς προς οποιονδήποτε χρήστη του forum, τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης του παιχνιδιού, των εργαζομένων της InnoGames.
- Αναρτήσεις που επαναφέρουν παλαιά θέματα, διπλές αναρτήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναρτήσεις που εσκεμμένα διαστρεβλώνουν ένα θέμα και οποιαδήποτε άλλη πιθανή παραλλαγή που δεν αναφέρεται εδώ αλλά κρίνεται από τη Διαχείριση πως παραβιάζει τον εν λόγω Κανονισμό.
4.2 Δεν επιτρέπεται η αναφορά/ανάρτηση προσωπικών δεδομένων χρηστών του forum ή/και του παιχνιδιού ή/και των μελών της Ομάδας Διαχείρισης ή/και των εργαζομένων της InnoGames. Οποιαδήποτε αναφορά ενδεχομένως να οδηγήσει σε αποκλεισμό των λογαριασμών του παιχνιδιού και του forum.
4.3 Δεν επιτρέπονται αναρτήσεις με σκοπό το spam.
4.4 Εάν ένα θέμα κλειδωθεί, δεν επιτρέπεται η δημιουργία καινούριου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Συντονιστή που το κλείδωσε, ζητώντας του να ανοίξει ξανά. Επαφίεται στην κρίση του Συντονιστή εάν το θέμα θα ανοίξει.
4.5 Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση, η ανάρτηση συνδέσμων και παραπομπών που δεν είναι σχετικές με την InnoGames ή/και τις Φυλετικές Μάχες.
4.6 Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το forum (πχ διπλές αναρτήσεις, διπλά θέματα, κλπ), επικοινωνήστε με κάποιον Συντονιστή του forum.
4.7 Δεν επιτρέπονται οι αναρτήσεις εκ μέρους άλλων χρηστών, είτε αυτοί είναι αποκλεισμένοι είτε όχι.
4.8 Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση mails και διευθύνσεων email στο forum.
4.9 Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία μιας ανάρτησης, εφόσον έχει προηγηθεί επεξεργασία από Συντονιστή.
4.10 Δεν επιτρέπεται η δημιουργία θεμάτων με παρόμοιο περιεχόμενο. Οι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν την αναζήτηση, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία θεμάτων που έχουν ήδη δημιουργηθεί στο παρελθόν.
4.11 Δεν επιτρέπεται η χρήση γραμματοσειράς μπλε και κόκκινου χρώματος (όλων των αποχρώσεων) ούτε η χρήση ενοχλητικών χρωμάτων.
4.12 Δεν επιτρέπεται η χρήση κεφαλαίων. Παρακαλούμε περιορίστε την χρήση τους μόνο σε λέξεις που θέλετε να δώσετε έμφαση.
4.13 Δεν επιτρέπεται η συνεχής χρήση bold. Παρακαλούμε περιορίστε τη χρήση της μόνο σε λέξεις που θέλετε να δώσετε έμφαση.
4.14 Δεν επιτρέπεται η χρήση του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων του forum, με σκοπό την παρενόχληση ή/και την προσβολή άλλων χρηστών, αλλά ούτε και για διαφημιστικούς λόγους.
4.15 Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση Αιτήσεων Υποστήριξης (αποσπάσματος ή/και όλου).
4.16 Όλοι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα αναφοράς αναρτήσεων, κάνοντας χρήση του πλήκτρου αναφοράς. Η δυνατότητα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την αναφορά παραβάσεων και πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη αιτιολόγηση. Μετά την αποστολή της αναφοράς, αυτή θα εξεταστεί από έναν Συντονιστή και ο καταγγέλλων δεν θα λάβει απάντηση, ούτε μπορεί να την απαιτήσει. Δεν επιτρέπεται η κατάχρηση του συστήματος αναφοράς αναρτήσεων.

5. Υπογραφές και Avatars
5.1 Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται ως avatar καθώς και οι υπογραφές, ακολουθούν τους ίδιους κανόνες διαχείρισης των αναρτήσεων. Εάν ένα avatar/μια υπογραφή δεν συμφωνεί με αυτούς, θα πρέπει να αλλάξει. Η Ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει avatars και υπογραφές χωρίς την πρότερη ενημέρωση του χρήστη, εφόσον κρίνει πως παραβιάζονται οι εν λόγω Κανονισμοί. Επαναλαμβανόμενες παραβάσεις, ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αποκλεισμό του λογαριασμού από το forum.
5.2 Δεν επιτρέπεται η χρήση της υπογραφής ως μέσο ανάρτησης μη επιτρεπτού περιεχομένου βάσει των Κανονισμών του forum (πχ προσβλητικό περιεχόμενο, προσωπικές συνομιλίες, αποσπάσματα αιτήσεων υποστήριξης, κα). Σε περίπτωση παράβασης, ενδέχεται να υπάρξει αποκλεισμός από το forum.
5.3 Επιτρέπεται η χρήση μίας μόνο εικόνας, ως Avatar ή ως υπογραφή.
5.4 Επιτρέπεται η χρήση εικόνων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
- Διαστάσεις avatar: 80x80 pixels
- Διαστάσεις υπογραφής: 600x100 pixels
5.5 Εάν χρησιμοποιηθεί εικόνα στην υπογραφή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 1 γραμμή κειμένου, μεγέθους γραμματοσειράς 4. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί εικόνα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και 4 γραμμές κειμένου, μεγέθους γραμματοσειράς 4.
5.6 Οι περιορισμοί στις υπογραφές και στα Avatars δεν εφαρμόζονται στα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης και στους εργαζομένους της InnoGames.

6. Διαχείριση
6.1 Τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης επιλέγονται από τον/την Community Manager της εκάστοτε Κοινότητας, το μόνο έμμισθο προσωπικό της InnoGames.
6.2 Τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης του παιχνιδιού είναι παράλληλα και παίκτες. Αυτό τους δίνει το δικαίωμα να δημιουργούν αναρτήσεις/θέματα όπως οποιοσδήποτε άλλος παίκτης. Μην συγχέετε την ιδιότητα του παίκτη με την ιδιότητα του Διαχειριστή.
6.3 Στην περίπτωση διαφωνίας με κάποια παρατήρηση/ποινή που δόθηκε, πρώτα πρέπει να απευθυνθείτε στον Συντονιστή που την διαχειρίστηκε. Σε περίπτωση που συνεχίζετε να έχετε αντιρρήσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε Αίτηση Υποστήριξης μέσω του Κέντρου Υποστήριξης.
6.4 Δεν επιτρέπεται η δημιουργία θεμάτων που πραγματεύονται αποκλεισμούς του forum ή/και του παιχνιδιού. Ενδεχομένως να υπάρξουν κυρώσεις στους δημιουργούς αυτών των θεμάτων.
6.5 Οι Συντονιστές του forum δεν είναι υπεύθυνοι για την επίλυση αποκλεισμών του παιχνιδιού. Για τέτοια ζητήματα πρέπει να απευθύνεστε στους Διαχειριστές του παιχνιδιού μέσω του Κέντρου Υποστήριξης.
6.6 Προσβολές έναντι οποιουδήποτε μέλους της Ομάδας Διαχείρισης του παιχνιδιού και του προσωπικού της InnoGames, ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μόνιμο αποκλεισμό από το forum. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε τον αποκλεισμό και στον λογαριασμό του παιχνιδιού.
6.7 Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, η Ομάδα διατηρεί το δικαίωμα της οριστικής απομάκρυνσης του χρήστη από το forum ή/και το παιχνίδι.
6.8 Ο κάθε χρήστης του forum πρέπει να αντιστοιχεί σε κάποιον παίκτη στο παιχνίδι.

7. Ποινές
7.1 Όσοι χρήστες παραβαίνουν τους παρόντες Κανονισμούς, θα λαμβάνουν παρατηρήσεις ή/και ποινές.
7.2 Οι Συντονιστές θα δίνουν ποινές αναλόγως της παράβασης που έχουν διαπιστώσει. Οι ποινές που υπάρχουν είναι οι εξής:
- 20 πόντοι => αποκλεισμός 2 ημερών
- 30 πόντοι => αποκλεισμός 7 ημερών
- 45 πόντοι => αποκλεισμός 15 ημερών
- 50 πόντοι => αποκλεισμός 1 μήνα
7.3 Οι Συντονιστές και ο/η CoMa διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν ένα χρήστη χωρίς προηγουμένως να έχει λάβει άλλη ποινή και για όσο χρονικό διάστημα κρίνουν κατάλληλο, όπως επίσης να μεταφέρουν έναν αποκλεισμό από το forum και στον λογαριασμό του παιχνιδιού, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
7.4 Οι Κανονισμοί υπόκεινται σε τροποποιήσεις, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Θα υπάρχει πρότερη ενημέρωση των χρηστών προτού εφαρμοστούν οι νέες αλλαγές.
7.5 Η χρήση του παρόντος forum είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα. Η Ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να ενεργήσει κατά την διακριτική της ευχέρεια. Αυτό σημαίνει πως δεν υπόκειται στους παρόντες Κανονισμούς και απαγορεύσεις εάν τεθεί θέμα προστασίας του forum, του παιχνιδιού και του έννομου συμφέροντος της Εταιρείας εν γένει.
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.
Κορυφή