Αυτοματοποιημένοι Χάρτες κ1

alex02dsa

Ενεργό Μέλος
Βαθμολογία αντίδρασης
13
Update time: UTC 00:00. Maps are already zoomed in for better view and entrace requirements are lowered. Let me know if you want to include any tribe families.

Tribe K Dominance

topktribes.png


Top 15 Tribes

toptribes.png


Top 15 ODA

topkaplayers.png


Top 15 Players

topplayers.png


Top nobling tribes in last 24h

topnoblers.png


Player K Dominance

topkplayers.png


Fastest noblers/day

fastnoblers.png


Average points/player

topavgtribes.png
 
Τελευταία επεξεργασία:
Κορυφή