Οδηγός για Τεχνικές Άμυνας

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

DeletedUser27574

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΜΥΝΑΣ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

[SPOIL]Για να επιτευχθεί η εκάστοτε τεχνική άμυνας προϋποθέτει ορισμένες φορές να έχει ελεγχθεί και να σταθεροποιηθεί το κατά δύναμιν η τιμή του lag που παρουσιάζει ο browser σας.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ lag:
Lag ή delay time ορίζεται ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης που μεσολαβεί στην αποστολή δεδομένων σε ένα απομακρυσμένο δέκτη και στη λήψη δεδομένων από αυτόν. Μπορείτε να εποπτεύσετε τη τιμή του lag που σας εμφανίζετε εντός του παιχνιδιού εκτελώντας μια ανανέωση σελίδας (F5). Δεδομένου ότι η πρώτη τιμή που θα λάβετε ενδέχεται να παρουσιάζει μεγαλύτερη τιμή από τις υπόλοιπες επαναλάβετε την ανανέωση 3-4 φορές για να λάβετε μια καλύτερη άποψη. Η τιμή του lag φαίνεται μετακινώντας το cursor σας (ποντίκι) κάτω δεξιά στην οθόνη σας στην ώρα του server. Θα σας εμφανιστεί ένα πλαίσιο με το χρόνο καθυστέρησης (lag) στην ανανέωση σελίδας που πραγματοποιήσατε.


ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ Lag (χρόνος καθυστέρησης), Latency (χρόνος αδράνειας), Response time (χρόνος ανταπόκρισης)

Οι παράγοντες μπορεί να είναι είτε φυσικοί (π.χ. απόσταση μεταξύ δέκτη και πομπού) είτε τεχνικοί (π.χ. ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων του modem). Δεδομένου ότι ορισμένοι παράγοντες δεν δύναται να μεταβληθούν ή να βελτιωθούν από το χρήστη προτείνονται μερικοί τρόποι που μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς κόστος από το κάθε χρήστη:
1) Χρήση cache cleaner software για το καθαρισμό της λανθάνουσας μνήμης στο browser σας. Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε download ένα διαφορετικό browser από αυτό που χρησιμοποιείτε για γενική πλοήγηση στο διαδίκτυο για να το χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για τις φυλετικές μάχες και να είναι φορτωμένος μόνο με την cache των φυλετικών.
Μπορείτε χειροκίνητα (manually) να καθαρίσετε την cache του browser σας ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στον εξής Oδηγό για διαγραφή cache.
2) Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε φορτώσει αρχεία εικόνων στη μπάρα συντομεύσεών σας τα οποία ανατρέχουν διαφορετική διαδρομή από αυτή του παιχνιδιού. Κάθε ανανέωση σελίδας διατρέχει και τα αρχεία που έχετε αποθηκεύσει στη μπάρα συντομεύσεών σας. Αν και τα scripts ή links που έχετε αποθηκεύσει τα διατρέχει σαν κείμενα και όχι σαν εντολές τα αρχεία εικόνων διατρέχονται σαν πακέτα φόρτωσης. Το lag μπορεί να διαφέρει και να φτάσει αξιοσημείωτες τιμές αν το αρχείο εικόνας έχει μετακινηθεί ή διαγραφεί. Αναφορικά, είχε σημειωθεί lag της τάξεως των 2-3 δευτερολέπτων σε διάφορους χρήστες των παλιότερων κόσμων που αποθήκευαν στη μπάρα συντομεύσεών τους αρχεία εικόνων από ένα γνωστό για εκείνη την εποχή γερμανικό site εικονιδίων για τις φυλετικές μάχες, το οποίο έπαψε να λειτουργεί.
3) Μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοση του pc σας ακολουθώντας οδηγίες που προσφέρονται από την εταιρεία του λογισμικού (π.χ. οδηγίες για Windows 7 μπορείτε να βρείτε εδώ) που χρησιμοποιείτε καθώς και με διάφορα software που κυκλοφορούν.
Εκτελώντας τις παραπάνω οδηγίες μπορείτε να διαπιστώσετε τη διαφορά στο lag:

[/SPOIL]1) DODGE


[spoil]ΤΙ ΕΙΝΑΙ:
Η τεχνική αποφυγής (dodge) μιας εισερχόμενης επίθεσης διατηρώντας τα στρατεύματα εκτός χωριού τη στιγμή άφιξης της επίθεσης.

ΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ:
Η τεχνική εκτελείται με διάφορες παραλλαγές. Αυτές περιλαμβάνουν τα εξής διαδικαστικά βήματα:
Α) DODGE-SAFE
Είναι η τεχνική κατά την οποία τα στρατεύματά αποστέλλονται ως βοήθεια σε ένα γειτονικό μέλος της φυλής ώστε να διατηρηθούν ασφαλή τη στιγμή της επίθεσης. Με το πέρας της επίθεσης πραγματοποιείται επιστροφή των στρατευμάτων.
Β) DODGE-FARMING
Είναι η τεχνική κατά την οποία αποστέλλονται τα στρατεύματά για farming με υπολογισμένους χρόνους ώστε να επιστρέψουν μετά το πέρας της επίθεσης. Ως συνέπεια, η εισερχόμενη επίθεση δεν θα συναντήσει τα στρατεύματα εντός του χωριού τη στιγμή της άφιξης.
Γ) DODGE-CANCEL
Είναι η τεχνική με την οποία αποστέλλονται τα στρατεύματά εκτός χωριού λίγο πριν την εισερχόμενη επίθεση και η εντολή ανακαλείται σε χρόνο ώστε να επιστρέψουν δευτερόλεπτα μετά τη λήξη της εισερχόμενης επίθεσης. Τα βήματα ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα εξής στάδια:
α) x λεπτά πριν έρθει η επίθεση στέλνονται τα στρατεύματά κάπου (π.χ. επίθεση σε βάρβαρο / βοήθεια σε συμπαίκτη κλπ).
β) στα χ/2 λεπτά ακυρώνεται η παραπάνω εντολή (οπότε ο στρατός θα είναι πίσω 1 δευτερόλεπτο το πολύ μετά την επίθεσή).
Δ) DODGE-BACKTIME
Το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί την εφαρμογή της μεθόδου dodge σε περίπτωση back-time (βλέπετε παρακάτω). Έστω ότι έχετε στείλει επίθεση σε ένα παίκτη και η εντολή σας επιστρέφει την εξής ώρα:
18:40:35:000.
Ο ίδιος παίκτης ή ένα άλλο μέλος της φυλής του σας έχει στείλει back-time επίθεση με την εξής ώρα άφιξης:
18:40:35:313.
Η επίτευξη του dodge στη συγκεκριμένη περίπτωση έγκειται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στη ταχύτητα ανταπόκρισης που έχετε με το server του παιχνιδιού. Υπάρχουν δυο τρόποι με τους οποίους δύναται να αυξηθούν τα ποσοστά επιτυχίας της τεχνικής:
1) Χρήση Βοηθού Λεηλασιών για dodge-cancel
α) Πριν επιστρέψει η επίθεσή σας περάστε το πλήθος των μονάδων που επιθυμείτε να μεταφέρετε εκτός χωριού, πριν την άφιξη της back-time επίθεσης, σε ένα πρότυπο (έστω Α) του Βοηθού Λεηλασιών.
β) 10 δευτερόλεπτα πριν επιστρέψει η επίθεσή σας κατευθυνθείτε στο χάρτη και επιλέξτε ένα βάρβαρο χωριό. Επιλέξτε 2-3 φορές ανανέωση της σελίδας για ανταπόκριση του server και επιλέξτε την ακριβή στιγμή που επιστρέφουν τα στρατεύματά σας επίθεση στο επιλεγμένο βάρβαρο χωριό του χάρτη.
Χαρακτηριστική απεικόνιση εφαρμογής της τεχνικής:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε εντολές σε βάρβαρα χωριά (Ο Βοηθός Λεηλασιών εφαρμόζεται μόνο σε βάρβαρα χωριά) και δεν μπορεί να περιλαμβάνει πολιορκητικούς κριούς ή καταπέλτες (περιοριστική εισαγωγή μονάδων του Βοηθού Λεηλασιών).
2) Χρήση php μιας υπάρχουσας αναφοράς
Κατευθυνόμενοι στις αναφορές σας και ανοίγοντας μια αναφορά μπορείτε να εξάγετε το id της συγκεκριμένης αναφοράς.

Έπειτα μετά το στοιχείο php? που βρίσκεται στη url διεύθυνση της σελίδας του παιχνιδιού εισάγετε τα εξής δεδομένα:
try=confirm&type=all&report_id=xxxxx&village=1&screen=place
Όπου xxxxx= ο αριθμός id αναφοράς που έχετε εξάγει.
Κάνοντας επικόλληση τα παραπάνω δεδομένα θα σας εμφανιστεί η σελίδα εντολής επίθεσης με όλα τα στρατεύματα του χωριού σας στο χωριό της αναφοράς από την οποία εξάγατε το id. Η διεύθυνση αποτελεί στη πραγματικότητα την επιλογή "Επίθεση ξανά με όλα τα στρατεύματα" που υπάρχει στο κάτω μέρος μιας αναφοράς. Δεν έχετε παρά να επιλέξετε Enter για να σταλθεί η εντολή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο χωριό στο οποίο δέχεστε την επίθεση την οποία επιθυμείτε να κάνετε dodge. Η τεχνική περιλαμβάνει την εκτέλεση δυο εντολών (εισαγωγή url διεύθυνσης και Enter) για αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη μέγιστη ταχύτητα που δύναται για να επιτευχθεί το dodge.
Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε το σύνδεσμο (url) της αναφοράς στη μπάρα συντομεύσεών σας, ώστε να τρέχετε το link απ'ευθείας από τη μπάρα.ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ:
Αν δέχεστε παραπάνω από μία επιθέσεις με διαφορά δευτερολέπτων στην ώρα άφιξης προσέξτε αυτές που έχουν ταχύτητες κριού - καταπέλτη γιατί μπορεί να στοχεύουν το Μέρος Συγκέντρωσής σας. Σε περίπτωση κατεδάφισης του Μέρους Συγκέντρωσης μέχρι να ανακατασκευαστεί (3 λεπτά περίπου) δεν θα μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε εντολή (επίθεση ή υποστήριξη) και κατά συνέπεια δεν θα μπορείτε να κάνετε dodge. Σε αυτή την περίπτωση φροντίστε τα στρατεύματά σας να απουσιάζουν από το χωριό από τη πρώτη μέχρι τη τελευταία εισερχόμενη επίθεση. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε χωριά που στρατολογούν επιθετικές μονάδες.


[/spoil]

2) SNIPE

[spoil]
ΤΙ ΕΙΝΑΙ:
Σε περίπτωση που οι εισερχόμενες επιθέσεις περιλαμβάνουν τρένο αριστοκρατών επιβάλλεται η χρήση υποστηρίξεων για να διατηρηθεί το χωριό υπό την κατοχή σας. Συνήθως ένα τρένο αριστοκρατών (4 ή 5 αριστοκράτες με παραπλήσιους χρόνους άφιξης) συνοδεύεται από εκκαθαριστικές. Μια χαρακτηριστική απεικόνιση εισερχόμενου τρένου με συνοδευτικές εκκαθαριστικές αποτελεί η εξής:

Στην παραπάνω εικόνα οι αριθμημένες εντολές (1,2,3,4) δηλώνουν τις εισερχόμενες εντολές που περιλαμβάνουν αριστοκράτη. Οι υπόλοιπες εισερχόμενες εντολές αποτελούν εκκαθαριστικές (επιθέσεις με επιθετικές μονάδες).

Η τεχνική του snipe έχει διάφορες παραλλαγές ανάλογα με το είδος του τρένου που δέχεστε. Αναφορικά:
SPLIT NOBLE-TRAIN
Αν το τρένο προέρχεται από το ίδιο χωριό του επιτιθέμενου παίκτη δηλώνει ότι τα συνοδευτικά στρατεύματα κάθε εντολής με αριστοκράτη μπορούν να νικηθούν με τη χρήση υποστήριξης ενός full αμυντικού χωριού με ώρα άφιξης πριν από ένα αριστοκράτη του τρένου. Συνήθως, τα περισσότερα στρατεύματα συνοδεύουν το πρώτο αριστοκράτη ή έχουν μοιραστεί εξίσου σε κάθε εντολή που περιλαμβάνει αριστοκράτη. Το snipe μπορεί να επιτευχθεί είτε επιλέγοντας ώρα άφιξης των υποστηρίξεων πριν από μια συγκεκριμένη εντολή ή πριν από όλες τις εντολές που περιλαμβάνουν αριστοκράτη.

NUKE NOBLE-TRAIN
Αν το τρένο προέρχεται από διαφορετικά χωριά του επιτιθέμενου παίκτη δηλώνει ότι τα συνοδευτικά στρατεύματα κάθε εντολής με αριστοκράτη δύναται να είναι full εκκαθαριστικές. Σε αυτή τη περίπτωση επιβάλλεται η χρήση ενός και περισσότερων full αμυντικών χωριών με ώρα άφιξης πριν από μια συγκεκριμένη εντολή του τρένου ή πριν από όλες τις εντολές του τρένου.
Μια χαρακτηριστική απεικόνιση split-snipe τεχνικής με εντολές υποστήριξης πριν από κάθε εντολή που περιλαμβάνει αριστοκράτη είναι η εξής:

Στην παραπάνω εικόνα με κόκκινο χρωματισμό δηλώνονται οι εισερχόμενες εντολές που περιλαμβάνουν αριστοκράτη, με πράσινο χρωματισμό οι εισερχόμενες εντολές υποστήριξης και οι υπόλοιπες αποτελούν οι συνοδευτικές εκκαθαριστικές εντολές του τρένου.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ:
Υπολογίζοντας σωστά τη χρονική στιγμή εκκίνησης μιας εντολής υποστήριξης για να επιτευχθεί η ζητούμενη ώρα άφιξης. Ο υπολογισμός χρόνου μπορεί να υπολογιστεί με το snipe script (βλέπετε παρακάτω).
Πολλές φορές απαιτείται η συμμετοχή και των υπόλοιπων μελών της φυλής για να εκτελεστεί η τεχνική του snipe. Μην διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθεια της υπόλοιπης φυλής κοινοποιώντας τις ώρες άφιξης των αριστοκρατών που δέχεστε στο φυλετικό φόρουμ.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ:
Ελέγχετε τις εντολές υποστήριξης αφού τις στείλετε και ακυρώνετε όσες δεν τηρούν την απαιτούμενη ώρα άφιξης (μην ξεχνάτε ότι εδώ μιλάμε για επίπεδο miliseconds οπότε μην απογοητευτείτε αν δεν το πετυχαίνετε στην αρχή). Προφανώς αναπροσαρμόζετε το στόχο σας ανάλογα με τις επιθέσεις που δέχεστε. Ο στόχος, όμως, είναι πάντα ο ίδιος: να κοπεί ο αριστοκράτης του αντιπάλου που θα ρίξει την εμπιστοσύνη στο 0.
Για παράδειγμα:
Είδος εντολήςΏρα άφιξηςΕνέργεια
Υποστήριξη18:55:41:188ΑΚΥΡΩΣΗ
Εκκαθαριστική18:55:41:255-
Υποστήριξη18:55:41:338-
Αριστοκράτης18:55:41:377-
Αριστοκράτης18:55:41:537-
Υποστήριξη18:55:41:602-
Αριστοκράτης18:55:41:697-
Αριστοκράτης18:55:41:857-ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αυτή η τακτική δοκιμαστεί από το ίδιο χωριό στο οποίο δέχεστε το τρένο φροντίστε να διαπιστώστε αν οι επιθέσεις του αντιπάλου έχουν ώρα άφιξης στο ίδιο δευτερόλεπτο! Αν όχι, τότε η επίτευξη της τακτικής είναι πιο εύκολη από το ίδιο χωριό! Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι κάθε επιστροφή εντολής επίθεσης ή υποστήριξης επιστρέφει σε στρογγυλοποιημένο χρόνο (σ.σ. 0 miliseconds). Αν για παράδειγμα δέχεστε τρένο με τους εξής χρόνους άφιξης:
13:15:32:566
13:15:32:788
13:15:32:899
13:15:33:003
είναι εύκολη η εσκεμμένη αποστολή εντολής με σκοπό να επιστρέφει στο χωριό στις 13:15:33:000. Για να επιτευχθεί η συγκεκριμένη τεχνική προϋποθέτεται να έχουν υπολογιστεί σωστά οι χρόνοι αποστολής και επιστροφής μιας εντολής. Ένα εργαλείο που μπορεί να φανεί χρήσιμο στον υπολογισμό χρονικών διαφορών είναι ο υπολογιστής χρονικών διαφορών (βλέπετε παρακάτω).
[/spoil]

3) RECLAIM

[spoil]
ΤΙ ΕΙΝΑΙ:
Ο συντονισμός εκκαθαριστικής επίθεσης η οποία:
(α) Ακολουθείται από κολλητή επίθεση με αμυντικά στρατεύματα και αριστοκράτη με μέγιστη χρονική διαφορά του 1 sec.
(β) Περιλαμβάνει αμυντικά στρατεύματα και αριστοκράτη.
(γ) Περιλαμβάνει αριστοκράτη.
Στόχος της τεχνικής είναι η επανάκτηση ενός χωριού που κατακτήθηκε ή πρόκειται να κατακτηθεί από ένα άλλο παίκτη. Για να μην δοθεί η δυνατότητα στον αντίπαλο να αμυνθεί προτείνεται η εντολή ανακατάληψης να φτάνει δευτερόλεπτα μετά την κατάκτηση του χωριού από τον αντίπαλο.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ:
Όπως όλες οι επιθέσεις που απαιτούν χρονική ακρίβεια και ταχύτητα απόκρισης. Πολύτιμο εργαλείο αποτελεί το attack planner ή το snipe script (βλέπετε παρακάτω) που θα σας βοηθήσει στον υπολογισμό του χρόνου που πρέπει να σταλεί η reclaim επίθεση. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε αριστοκράτη σε κοντινή απόσταση από το χωριό που πρόκειται να κατακτηθεί ζητήστε κάποιον σύμμαχο να εκτελέσει reclaim ή κατασκευάσετε αριστοκράτη στο πλησιέστερο χωριό που μπορείτε.
Για να είναι κατά 100% επιτυχής η τακτική του reclaim οφείλετε να υπολογίσετε σωστά πόσους αριστοκράτες θα χρειαστεί να στείλετε. Για τον υπολογισμό πρέπει να γνωρίζετε:
α) Το εύρος των μονάδων εμπιστοσύνης που ρίχνει κάθε αριστοκράτης στο χωριό. Συνήθως το εύρος κυμαίνεται από 20-35 αλλά δύναται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση ελέγξτε τις ρυθμίσεις του κόσμου στον οποίο παίζετε.
β) Τις μονάδες εμπιστοσύνης που θα έχει το χωριό τη στιγμή που θα φτάσουν οι εντολές του reclaim. Οι μονάδες εμπιστοσύνης υπολογίζονται ως εξής:
y=25 + x*w
Όπου y: οι μονάδες εμπιστοσύνης του χωριού
x: η ταχύτητα του κόσμου.
w= w2-w1
Όπου w2 η ώρα άφιξης της reclaim εντολής και w1 η ώρα που κατακτήθηκε το χωριό.
Σε περίπτωση που το y είναι δεκαδικός αριθμός γίνεται στρογγυλοποίηση.
Παράδειγμα:
[spoil]Έστω ότι παίζετε στο κόσμο Α με ταχύτητα 2.
Έστω ότι κατακτήθηκε ένα χωριό σας στις 18:05:01 και στέλνετε reclaim στις 19:37:05.
Η εμπιστοσύνη του χωριού τη στιγμή που θα φτάσει η εντολή reclaim είναι:
y = 25 + 2*(19:47:25 - 18:05:01)<=>
y = 25 + 2*(01:42:24) (1)
To 2 πολλαπλασιάζεται επί μέρους με κάθε δεδομένο της χρονικής διαφοράς (ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα).
Για τις ώρες: 2*01=02
Για τα λεπτά: 2*42=84= 1 ώρα και 24 λεπτά
Για τα δευτερόλεπτα: 2*24 = 48 δευτερόλεπτα
Με βάση τα παραπάνω, η εξίσωση (1) γίνεται:
(1)=> y = 25 + 03:24:48
Επειδή το 25 εκφράζεται σε μονάδες εμπιστοσύνης/ώρα , τα λεπτά και δευτερόλεπτα πρέπει να εκφραστούν στην ίδια μονάδα μέτρησης. Ένα λεπτό αντιστοιχεί σε 60 δευτερόλεπτα. Κατά συνέπεια: 24*60 = 1440
1440+48=1488. Μία ώρα αντιστοιχεί σε 3.600 δευτερόλεπτα. Άρα 1488 αντιστοιχούν σε 1488/3600 = 0,41 ώρες.
Με βάση την παραπάνω αντιστοιχία η εξίσωση (1) γίνεται:
(1)=> y = 25 + 3,41 = 28,41 με στρογγυλοποίηση y=28.
Άρα τη στιγμή που θα φτάσει η εντολή reclaim η εμπιστοσύνη του χωριού θα είναι ίση με 28.
Αν υποθέσουμε ότι στο κόσμο Α ο αριστοκράτης ρίχνει την εμπιστοσύνη 20-35 μονάδες οι πιθανότητες κατάκτησης του χωριού με έναν αριστοκράτη, που κατορθώνει να επιζήσει στην αναφορά της μάχης, ορίζονται στο 50%.
Αν σταλούν 2 αριστοκράτες για να επιτευχθεί το reclaim και επιζήσουν και οι 2 στις επιθέσεις, που θα συμπεριλαμβάνονται, θα ρίξουν κατά 100% το ηθικό στο 0.[/spoil]ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ:
Σε περίπτωση που ο τελευταίος αριστοκράτης του τρένου του αντιπάλου διαθέτει αμυντικές μονάδες σαν συνοδεία βεβαιωθείτε ότι ο αριστοκράτης που θα σταλεί για reclaim θα συνοδεύεται από ένα ικανοποιητικό πλήθος επιθετικών μονάδων για να νικηθούν οι αμυντικές μονάδες του αντιπάλου.
Υπολογίστε σωστά την εμπιστοσύνη, την οποία θα έχει το χωριό που θα κατακτηθεί, τη στιγμή άφιξης της εντολής reclaim για να υπολογίσετε πόσους αριστοκράτες θα χρειαστείτε για να επιτευχθεί η τεχνική του reclaim.
Η εμπιστοσύνη ενός χωριού μόλις κατακτηθεί έχει την τιμή 25 και ανεβαίνει κατά χ μονάδες την ώρα, όπου χ η ταχύτητα του κόσμου (π.χ αν ταχύτητα του κόσμου=2 τότε ανεβαίνει 2 μονάδες την ώρα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόζεται κατά κόρον σε κόσμους με ενεργή τη ρύθμιση των πακέτων όπου η απώλεια αριστοκρατών αποτελεί ισχυρό πλήγμα από άποψη πόρων για το κάθε παίκτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε άλλο κόσμο (π.χ. σε κόσμο με νομίσματα).

[/spoil]

4) PRENOBLING

[spoil]
ΤΙ ΕΙΝΑΙ:
Εσκεμμένη πτώση της εμπιστοσύνης σε δικό σας χωριό που δέχεται επιθέσεις με αριστοκράτες.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ:
Εφαρμόζεται, κυρίως, σε χωριό που δέχεται τρένο αριστοκρατών με εκκαθαριστικές επιθέσεις ανάμεσα στους αριστοκράτες. Εφαρμόζοντας την τεχνική αποστέλλονται αριστοκράτες ώστε να ρίξουν την εμπιστοσύνη του χωριού σε τέτοια τιμή (κάτω του 20 κατά προτίμηση) ώστε ο πρώτος αριστοκράτης του αντιπάλου να κατακτήσει το χωριό και οι υπόλοιποι που ακολουθούν (μαζί με τις ενδιάμεσα εκκαθαριστικές) να καταλήγουν ως επιθέσεις στο χωριό προκαλώντας απώλειες στον αντίπαλό σας και μηδενικές σε εσάς.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ:
1) Αποφεύγετε να εφαρμόσετε τη τεχνική σε χωριό με κάτω από 35 εμπιστοσύνη, διότι υπάρχει η περίπτωση να το κατακτήσετε και να χάσετε άσκοπα έναν αριστοκράτη. Πάνω στην ίδια οπτική γωνία, αν ένα σας χωριό έχει εμπιστοσύνη κάτω του 20 και δέχεται εισερχόμενη εντολή με αριστοκράτη μπορείτε με τη συγκεκριμένη τεχνική να κατακτήσετε το χωριό και να αυξήσετε την εμπιστοσύνη του χωριού στο 25.
2) Η τακτική επιβάλλεται να συνδυαστεί με reclaim (βλέπετε παραπάνω) αλλιώς δεν έχει νόημα να εφαρμοστεί, εκτός αν μοναδικός σκοπός σας αποτελεί η απώλεια επιπρόσθετων εχθρικών μονάδων. Μετά τις επιθέσεις με αριστοκράτες από τον εχθρό αποστέλλεται δική σας εκκαθαριστική και nobling επίθεση (βλέπετε τεχνική reclaim). Με το συνδυασμό των δυο αυτών τεχνικών προκαλείτε απώλειες στον αντίπαλο και απειροελάχιστες σε εσάς ενώ το χωριό θα παραμείνει στην κατοχή σας.
3) Αποφεύγετε να εφαρμόζετε τη τεχνική σε περιπτώσεις που οι εκκαθαριστικές ανάμεσα στους αριστοκράτες προέρχονται από άλλα μέλη της φυλής του παίκτη που σας στέλνει το τρένο. Σε αυτήν την περίπτωση οι επιθέσεις θα φτάσουν σαν επισκέψεις στο χωριό που θα κατακτηθεί (αν είναι ενεργή η ρύθμιση των σύνθετων αμυνών) και δεν θα προκληθούν οι αναμενόμενες απώλειες.
[/spoil]

5) BACKTIME

[spoil]
ΤΙ ΕΙΝΑΙ:
Αποστολή εντολής επίθεσης με χρόνο άφιξης στο ίδιο δευτερόλεπτο με το χρόνο επιστροφής των στρατευμάτων του αντιπάλου.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ:
Έχοντας αναγνωρίσει σωστά τη ταχύτητα της πιο αργής μονάδας μιας εντολής επίθεσης ενός αντιπάλου μπορείτε να υπολογίσετε το χρόνο επιστροφής στο χωριό από το οποίο προέρχεται. Υπόψιν για μια εντολή που επιστρέφει, ο χρόνος επιστροφής μηδενίζει τα miliseconds.
Έχοντας εξάγει τα αποτελέσματα του χρόνου επιστροφής της εντολής μπορείτε να υπολογίσετε την ώρα εκκίνησης μιας δική σας εντολής επίθεσης ώστε να φτάνει στο χωριό του αντιπάλου το ίδιο δευτερόλεπτο που επιστρέφουν τα στρατεύματά του εντός του χωριού.
Για τον σωστό υπολογισμό των χρόνων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το snipe script και το υπολογιστή χρονικών διαφορών (βλέπετε παρακάτω).

DODGE-BACKTIME
Ορίζεται η τεχνική με την οποία η back-time εντολή πραγματοποιείται από το χωριό στο οποίο δέχεστε την εντολή επίθεσης στην οποία επιθυμείτε να κάνετε back-time. Για να επιτευχθεί η συγκεκριμένη τεχνική απαιτείται να έχει προηγηθεί dodge (βλέπετε παραπάνω) της εισερχόμενης επίθεσης και έπειτα να εκτελεστεί back-time.
Σε περίπτωση που το back-time εκτελεστεί με γρηγορότερη μονάδα από την πιο αργή της επίθεσης του αντιπάλου υπάρχει χρονικό περιθώριο να επιτευχθεί η τεχνική.
Σε περίπτωση που το back-time πρέπει να εκτελεστεί με την ίδια ταχύτητα μονάδας με την πιο αργή της επίθεσης του αντιπάλου πρέπει να εκτελεστούν γρήγορα και σωστά τα εξής βήματα:
α) 2 λεπτά πριν έρθει η επίθεση αποστέλλονται τα στρατεύματα του χωριού σε ένα στόχο.
β) στο 1 λεπτό ακυρώνεται η παραπάνω εντολή με συνέπεια τα στρατεύματα να βρίσκονται κατά το μέγιστο 1 δευτερόλεπτο μετά την επίθεση του αντιπάλου εντός του χωριού.
γ) πριν την αποστολή της επίθεσης πρέπει να έχετε προετοιμάσει σε ξεχωριστή καρτέλα την εντολή της επίθεσης back-time με τις μονάδες που επιθυμείτε και υπάρχουν εντός του χωριού.
δ) μόλις επιστρέψει η εντολή που ακυρώσατε επιλέγετε "Στείλε επίθεση" στη καρτέλα που έχετε ετοιμάσει με την εντολή back-time.


ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ:

Για το dodge-backtime
1) Αν η εντολή επίθεσης του αντιπάλου ήταν fake ακυρώνετε άμεσα τη δική σας εντολή back-time.
2) Βεβαιωθείτε ότι η εντολή back-time που θα εκτελέσετε δεν θα προσφέρει στον αντίπαλο το χρονικό περιθώριο να συγκεντρώσει άμυνες που θα ανακόψουν την επίθεσή σας. Χρησιμοποιείστε τη τεχνική κυρίως για κοντινές αποστάσεις. [/spoil]

6) TRIP WIRE

[spoil]
ΤΙ ΕΙΝΑΙ:
Η συγκεκριμένη τεχνική βασίζεται στην αποστολή μικρού πλήθους μονάδων (1 έως 5), κατά προτίμηση αμυντικών, σε χωριά άλλων μελών της φυλής που βρίσκονται σε ακτίνα έως και 20 πεδίων από το δικό σας.ΠΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
Σε περίπτωση που ένα χωριό του συμπαίκτη σας, στο οποίο έχετε εφαρμόσει τη τεχνική, δεχθεί επίθεση θα λάβετε άμεσα αναφορά. Από το είδος της αναφοράς (πράσινη, κίτρινη, κόκκινη) μπορείτε να λάβετε μια εικόνα για το τι είδους επίθεση έχει δεχθεί το χωριό του συμπαίκτη σας (χωρίς απώλειες, με μερικές απώλειες, με πλήρεις απώλειες αντίστοιχα). Αξιοποιείται σε περιπτώσεις που οι συμπαίκτες σας βρίσκονται offline και σας προσφέρεται η δυνατότητα, αν και χωρίς πλήρη γνώση της τρέχουσας κατάστασης, να υποστηρίξετε το απειλούμενο χωριό.
Όσες περισσότερες μονάδες αποστείλετε ως βοήθεια τόσο καλύτερη η εικόνα που θα έχετε για το ποσοστό απωλειών των μονάδων του χωριού.
Π.χ.
α) αν έχετε στείλει 3 δορατοφόρους ως βοήθεια και έχετε χάσει 1 δορατοφόρο από τους 3 σε μια αναφορά, αυτό δηλώνει ότι έχει χαθεί το 32-65% των συνολικών στρατευμάτων εντός του χωριού.
β) αν έχετε στείλει 5 δορατοφόρους ως βοήθεια και έχετε χάσει 1 δορατοφόρο από τους 5 σε μια αναφορά, αυτό δηλώνει ότι έχει χαθεί το 20-39% των συνολικών στρατευμάτων εντός του χωριού.


ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ:
Φροντίστε να έχετε ενεργοποιήσει όλα τα φίλτρα αναφορών για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ακόμα και αν οι μονάδες που έχετε στείλει ως βοήθεια δεν έχουν σημειώσει απώλειες σε μια αναφορά μάχης.
[/spoil]

7) COUNTER SCOUTING
[spoil]
ΤΙ ΕΙΝΑΙ:
Η αποστολή εντολής ανίχνευσης σε χωριό από το οποίο σας στέλνεται επίθεση.

ΠΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
Σε περίπτωση που δέχεστε επίθεση περιμένετε τόσο χρόνο όσο είναι ο καθορισμένος ως μέγιστος χρόνος ακύρωσης μιας εντολής του κόσμου και έπειτα στείλτε τους ανιχνευτές σας στο χωριό από το οποίο προέρχεται η εισερχόμενη επίθεση.

-> Σε περίπτωση που ο αντίπαλός σας έχει συμπεριλάβει τους ανιχνευτές του στην εισερχόμενη επίθεση θα λάβετε μια εικόνα για το τι μπορεί να περιλαμβάνει η εντολή του πριν ακόμα φτάσει λαμβάνοντας τα ανάλογα μέτρα. Σε περίπτωση που παρθεί αναφορά ανίχνευσης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία:
α) Στο επίπεδο αγροκτήματος του αντιπάλου. Σε συνδυασμό με τα επίπεδα των υπόλοιπων κτιρίων δύναται να υπολογιστεί το μέγιστο πλήθος μονάδων που μπορεί να υποστηρίξει το χωριό και κατά συνέπεια να περιλαμβάνεται στην εισερχόμενη εντολή που δέχεστε.
β) Στις μονάδες που εντοπίσετε εντός του χωριού. Η παρουσία αμυντικών μονάδων στο χωριό υποδηλώνει μια πιθανότητα ότι είναι αμυντικό, χωρίς να είναι βέβαιο το συμπέρασμα, και κατά συνέπεια ανάλογο είδος μονάδων περιλαμβάνει και η εισερχόμενη εντολή που δέχεστε.
γ) Στις μονάδες εκτός χωριού που κατά πάσα πιθανότητα περιλαμβάνονται στην εισερχόμενη εντολή που δέχεστε. Υπόψιν ότι οι μονάδες εκτός χωριού μπορεί να εντοπιστούν μόνο σε κόσμους με ενεργή τη ρύθμιση τεχνολογιών 3 επιπέδων ή χρησιμοποιώντας τον Paladin εξοπλισμένο με όπλο Τηλεσκόπιο Kalidis στην εντολή ανίχνευσης.

-> Σε περίπτωση που ο αντίπαλός σας έχει διατηρήσει τους ανιχνευτές του εντός του χωριού μπορείτε να στείλετε τους ανιχνευτές με άλλη ταχύτητα μονάδας (π.χ. τσεκουρομάχος) για να αυξήσετε την πιθανότητα να κάνει dodge την επίθεσή σας (βλέπετε παραπάνω) και να είναι επιτυχής η ανίχνευση. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο χωριό με πληθώρα ανιχνευτών (ανιχνευτάδικο χωριό, με παραπάνω από 2.500 ανιχνευτές) που θα αυξήσει τις πιθανότητές σας να λάβετε πλήρη αναφορά μονάδων και κτιρίων.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ:
-> Η τακτική του counter scouting δεν εφαρμόζετε επιτυχώς σε όλους τους κόσμους. Εξαρτάται από τις μεταβολές στην ικανότητα ανίχνευσης των ανιχνευτών ανά κόσμο. Κατά συνέπεια φροντίζετε να ελέγχετε τις ρυθμίσεις του κόσμου στον οποίο παίζετε.
-> Μια ενδεχόμενη αναφορά ανίχνευσης δεν σας προσφέρει ασφαλή συμπεράσματα παρά μόνο συμπεράσματα πιθανοτήτων. Αν για παράδειγμα ανιχνεύσετε αμυντικές μονάδες σε ένα χωριό μπορεί απλά να έχουν σταλεί από γειτονικά χωριά και να μην δηλώνει ότι το συγκεκριμένο χωριό είναι αμυντικό. Φροντίστε να ελέγχετε τις αποστάσεις με άλλα γειτονικά χωριά του ίδιου παίκτη ή χωριά που δύναται να του στείλουν βοήθειες.
[/spoil]

8) STACKING
[spoil]
ΤΙ ΕΙΝΑΙ:
Η αποστολή μαζικών εντολών υποστηρίξεων σε ένα χωριό προς αντιμετώπιση των εισερχόμενων εντολών επίθεσης στο πεδίο της μάχης.

ΠΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
Η τακτική του stacking αξιοποιείται σε χωριά στα οποία δεν υπάρχει η πολυτέλεια χρόνου να εφαρμοστεί οποιαδήποτε άλλη τεχνική άμυνας που έχει προαναφερθεί ή βρίσκονται σε καίριες γεωγραφικές θέσεις (συνοριακά μέτωπα πολέμου, εντός εχθρικού πυρήνα).
Για να υποστηριχθεί (στακαριστεί) ένα χωριό σε ικανοποιητικό επίπεδο (δυνατότητα αντοχής τουλάχιστον 50 εκκαθαριστικών) απαιτούνται τουλάχιστον 15 full αμυντικά χωριά. Τα αριθμητικά δεδομένα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το κόσμο στον οποίο παίζετε (με τοξότες ή χωρίς), τα πρότυπα ανάπτυξης που χρησιμοποιεί ο κάθε παίκτης για τα επιθετικά και αμυντικά χωριά και τους παράγοντες που επηρεάζουν την αναφορά μιας μάχης (π.χ. θρήσκα ή μη στρατεύματα, τύχη, ηθικό κλπ.). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιήθηκαν τα εξής πρότυπα επιθετικού και αμυντικού χωριού σε κόσμο χωρίς τοξότες, με απλές τεχνολογίες και χωρίς bonus στη μάχη από τη πλευρά αμυνόμενου και επιτιθέμενου:
[SPOIL]Επιθετικό χωριό:
[SPOIL]7200 τσεκουρομάχοι,
3000 ελαφρύ ιππικό,
300 πολιορκητικοί κριοί[/SPOIL]

Αμυντικό χωριό:
[SPOIL]8100 δορατοφόροι,
6000 ξιφομάχοι,
300 ανιχνευτές,
1000 βαρύ ιππικό[/SPOIL][/SPOIL]

Το stacking αποτελεί μια τεχνική που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο προληπτικά. Αν απαιτηθεί να εφαρμοστεί εκτάκτως για ένα χωριό βεβαιωθείτε ότι οι υποστηρίξεις έχουν παραπλήσιο χρόνο άφιξης και δεν φτάνουν μεταξύ εχθρικών εκκαθαριστικών προκαλώντας άσκοπες απώλειες στο επίπεδο της φυλής.
Αποφεύγετε να στακάρετε χωριά τα οποία:
1) Είναι απομακρυσμένα και δέχονται ήδη εκκαθαριστικές και αριστοκράτες. Αν δεν έχει επιτευχθεί snipe (βλέπετε παραπάνω) ενδέχεται οι υποστηρίξεις να μην φτάσουν εγκαίρως, το χωριό να κατακτηθεί και να δοθεί στον αντίπαλο η δυνατότητα να σχεδιάσει νέες επιθέσεις όσο οι άμυνες της φυλής ακόμα κινούνται.
2) Δέχονται εκκαθαριστικές και έχουν χαμηλό επίπεδο τείχους. Δεδομένου ότι οι επιθετικές μονάδες στρατολογούνται πιο γρήγορα από τις αμυντικές μονάδες είναι άσκοπο να χάνονται άμυνες σε χωριά με χαμηλά επίπεδα τείχους τα οποία δεν δέχονται αριστοκράτες παρά μόνο εκκαθαριστικές.

SPLIT-STACKING
Δεδομένου ότι ο χρόνος στρατολόγησης αμυντικών μονάδων υπερτερεί του αντίστοιχου χρόνου στρατολόγησης των επιθετικών μονάδων απαιτείται ένας σωστός σχεδιασμός αποστολής αμυνών για να επιτυγχάνεται η γρήγορη αναπλήρωση των απωλειών σε ένα ενδεχόμενο πλάνο σε φυλετικό επίπεδο.
Για παράδειγμα:
[SPOIL]Έστω ότι ένα αμυντικό χωριό περιλαμβάνει:
2.000 βαρύ ιππικό
1.700 ξιφομάχους
7.000 δορατοφορους
μπορεί να ταξινομηθεί ως εξής:
Χωριό Α: 500 βαρύ ιππικό, 340 ξιφομάχοι, 1400 δορατοφόροι
Χωριό Β: 500 βαρύ ιππικό, 340 ξιφομάχοι, 1400 δορατοφόροι
Χωριό Γ: 500 βαρύ ιππικό, 340 ξιφομάχοι, 1400 δορατοφόροι
Χωριό Δ: 500 βαρύ ιππικό, 340 ξιφομάχοι, 1400 δορατοφόροι
Χωριό Ε: 500 βαρύ ιππικό, 340 ξιφομάχοι, 1400 δορατοφόροι
Βεβαιωθείτε ότι τα χωριά Α, Β, Γ, Δ και Ε διατηρούν μια απόσταση μεταξύ τους άνω των 30 πεδίων.

Αν το αμυντικό δεν είχε χωριστεί (splitαριστεί) και είχαν χαθεί όλα τα στρατεύματα σε μια υποστήριξη θα απαιτούσε 15 μέρες για να στρατολογηθούν εκ νέου οι απώλειες, ενώ αν χαθούν τα στρατεύματα του συγκεκριμένου χωριού που έχουν σταλεί ως υποστήριξη στο Χωριό Α, για παράδειγμα, αναπληρώνονται σε χρονικό διάστημα 3 ημερών.

Σημείωση: Οι μέρες στρατολόγησης του παραδείγματος είναι υπολογισμένες για ταχύτητα κόσμου ίση με 1 και επίπεδα Στρατώνα 25, Σταύλου 20 και χωρίς επιπλέον bonus στρατολόγησης. [/SPOIL]


[/spoil]-> Απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή των προαναφερθέντων τεχνικών:

Tsalkapone. Εργαλείο υπολογισμού χώρου αγροκτήματος, πόντων και μονάδων OD -> Εργαλείο υπολογισμού χώρου αγροκτήματος, πόντων και μονάδων OD


Tsalkapone. Εργαλείο δημιουργίας πλάνου επιθέσεων -> Εργαλείο υπολογισμού πλάνου εντολών

Tsalkapone. Εργαλείο υπολογισμού χρονικών αποστάσεων μεταξύ δυο συντεταγμένων -> Εργαλείο υπολογισμού χρονικών αποστάσεων μεταξύ δυο συντεταγμένων

Time Calculator -> Υπολογισμός χρονικών διαφορών

Snipe script
[SPOIL]
Κώδικας:
javascript:$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Tsalkapone. Υπολογισμός προγραμματισμένης εντολής.js');void 0; /* copyright gr admin team, fids=75710211076117533 */
[/SPOIL]


Script υπολογισμού χρόνου επιστρεφόμενης εντολής (back-time)
[SPOIL]
Κώδικας:
javascript:$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Scripts_vol2/Tsalkapone. Υπολογισμός χρόνου back-time_εκ.js');void(0);/* copyright gr admin team, fids=75710211076154033 */
[/SPOIL]

-> Χρήσιμα εργαλεία του TW STATS:

Ανά κόσμο, διατίθενται διαφορετικά εργαλεία, τα αντίστοιχα για τον Κ33 π.χ. είναι τα εξής:
ΑΤΤΑCK PLANNER – εργαλείο σχεδιασμού επιθέσεων

DISTANCE CALCULATOR – εργαλείο υπολογισμού χρόνου και απόστασης
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.