Οδηγός για γρήγορη μεταφορά πόρων....

  • Δημιουργός θέματος DeletedUser14851
  • Ημερομηνία έναρξης

DeletedUser14851

Πιστεύω οι περισσότεροι βαριούνται να κάνουν ένα resource balance και να ισοβαθμήσουν τους πόρους τους μεταξύ των χωριών τους.

Για όσους δεν έχουν το σκρίπτ

[SPOIL]javascript:function MarketMain(){var a=document;if(window.frames.length>0)a=window.main.document;var b=a.createElement('script');b.type='text/javascript';b.src='http://www.extremetw.com/rix/mb.js';a.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b)}function getGameDoc(winvar){getdoc=winvar.document;if(!getdoc.URL.match('game\.php')){for(var i=0;i<winvar.frames.length;i++){if(winvar.frames.document.URL.match('game\.php')){getdoc=winvar.frames.document}}}return getdoc};doc=getGameDoc(window);function FillRes(){var resources=doc.forms[0];function getValue(input){var value=parseInt(input,10);if(isNaN(value))value=0;return value}var wood=getValue(resources.wood.value);var clay=getValue(resources.stone.value);var iron=getValue(resources.iron.value);function OKClick(){var arrInputs=resources.getElementsByTagName('input');for(var idx1=0;idx1<arrInputs.length;idx1++){if(arrInputs[idx1].value.indexOf('OK')!=-1){arrInputs[idx1].click();break}}}function insertValues(){var URLargs=doc.URL.split("&");for(var i=0;i<URLargs.length;i++){var args=URLargs.split("=");if(args.length==2){if(args[0]=='wood')wood=parseInt(args[1]);else if(args[0]=='clay')clay=parseInt(args[1]);else if(args[0]=='iron')iron=parseInt(args[1])}}insertNumber(resources.wood,wood);insertNumber(resources.stone,clay);insertNumber(resources.iron,iron)}if(wood+clay+iron>0){OKClick()}else{insertValues()}}if(doc.URL.match(/clay=/)||doc.URL.match(/confirm_send/)){FillRes()}else{MarketMain()} [/SPOIL]


Τώρα η αποστολή πόρων είναι παιχνίδι μέσω του Opera Browser.

Menu > Settings > Preferences > Advanced > Shortcuts > Applications

Πατάς New και βάζεις shortcut το πλήκτρο y

Ρύθμιση πλήκτρου y = Focus Next widget&click button&Switch to next page


Ανοίγεις τα tabs σου, πάς πρώτα 1 γύρα με το πλήκτρο 2 και το σκρίπτ για να σου περάσει τους πόρους στις ποσότητες και μετά πατάς y και τα στέλνει.Enjoy it. Ελπίζω και για όλους τους χρήστες του tw να φύγει αυτός ο έλεγχος προσωπικών δεδομένων όταν αποστέλνονται πόροι διότι με 200 tabs ανοιχτά είναι δύσκολο να το προσέξεις με αυτό τον τρόπο την ταμπέλα που σου βγάζει.

Οποιεσδήποτε απορίες μπορείτε και με προσωπικό μύνημα ελεύθερα.
 
Τελευταία επεξεργασία από έναν συντονιστή: