Ρυθμίσεις Κόσμου 5

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

Papas

Well-Known Member
Εγγραφή
24. Παραμορφώνω 2008
Μηνύματα
339
Βαθμολογία αντίδρασης
0
Setting Value
Speed 1.6
Unit speed modifier 0.625
Moral activated Yes
Building destruction activated Yes
Command Cancel time (secs) 600
Trade Cancel time (secs) 300
Free premium points 500
Beginner protection (days) 3
Paladin Activated Yes
Archers Activated No
Gold Coin system Yes
Max noble distance 100
Tribe member limit 40
Sleep mode active No


Πηγη:TwStats.gr
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.