#2773 4ωρος γύρος "Όλα έτοιμα"

Laptop-Freak

Νέο Μέλος
Βαθμολογία αντίδρασης
0
Prinzip:13.01.2022 10:00
Ende:13.01.2022 14:00
Beschreibung:
 • Gebäudelevel : 10
 • Produktion : 1x
 • Anfängerschutz : 15 Minuten
 • Paladin : Nein.
 • Schütze : Inaktiv
 • Kirche : Inaktiv
 • Observatorium : Inaktiv
 • Technologien : Einfach
 • Aristokraten : Münzen
  28000
  30000
  25000
 • Vertrauensverlust : 20 - 35
 • Maximale Entfernung Aristokrat : 50 Felder
 • Verbot der Eroberung von Barbarendörfern : Inaktiv
 • Fälschungslimit : 1%
 • Farm-Regel (Einheiten / Level) : 1000
 • Barbarendörfer : 3 pro Spieler
 • Bonusdörfer : 1 pro Spieler
 • Entwicklungsgeschwindigkeit von Barbarendörfern : 1
 • Entwicklung von Barbarendörfern : 12100 Punkte
 • Entfernungen zwischen den Dörfern : normal
 • Beschränkung der Rassenmitglieder : 2
 • Das Rennen verlassen : Aktiv
 • Hilfe außerhalb des Rennens : Uber, Abfahrt
 • Ohne Mitglieder des Stammes anzugreifen : Aktiv
 • Rennen kann nicht erstellt werden : Inaktiv
 • Neustart nach Eroberung : Ein
 • Account Manager : Aktiv
 • Landwirtschaftsassistent : Aktiv
 • Automatisches Vakuum : 100 ms
Einstellungen auf Englisch
 • Gebäudelevel : 10
 • Ressourcenproduktion : 1x
 • Anfängerschutz : 15 Minuten
 • Paladin : Nein
 • Archers: Disabled
 • Church: Disabled
 • Watchtower: Disabled
 • Techology: Simple
 • Nobleman: Gold coins
  28000
  30000
  25000
 • Loyalty decrease: 20 - 35
 • Nobleman max distance: 50 fields
 • Prevent conquering barbarian villages: Disabled
 • Fake limit (%pop): 1 %
 • Farm limit (Units/lvl): 1000
 • Barbarian villages: 3 per player
 • Bonus villages: 1 per player
 • Speed of abandoned village growth: 1
 • Abandoned villages grow up to: 12100 points
 • Space between villages: normal
 • Max. tribe members: 2
 • Kein Stamm verlassen : Aktiviert
 • Externer Support-Block : Uber, sendend
 • KEIN Friendly Fire : Aktiviert
 • Kein Stamm beitreten : Deaktiviert
 • Neustart nach dem Nobled : Aktiviert
 • Kontomanager : Aktiviert
 • Landwirtschaftsassistent : Aktiviert
 • Angriffslücke : 100 ms
Spielerlimit:40
Gewinnbedingungen:Mehr Punkte.
Geschwindigkeit:400
Einheitsgeschwindigkeit:0.8
Schlafzustand:Nein
Supervisor:Nein
Ethik:Nein