Αναβάθμιση Εκδοση 8.227

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

Uchiha Itachi

Team Leader
Μέλος προσωπικού
Βαθμολογία αντίδρασης
33
Αναβάθμιση στην έκδοση 8.227


Αγαπητοί παίκτες,

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του παιχνιδιού στην έκδοση 8.227. Όπως πάντα κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης δεν θα είναι δυνατή η σύνδεση στο παιχνίδι.

Αλλαγές στην προστασια αρχαρίων


Η προστασία αρχαρίων θα γίνει επίθεση σε άλλον παίχτη. Αυτό ισχύει ακομα και αν υπολείπεται χρόνος μέχρι τη ληξη της.
  • Αν ειναι ενεργή η προστασία αρχαρίων και πριν ξεκινήσει επίθεση σε παίχτη, θα εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα που θα ενημερώνει πως αν στείλετε την επίθεση θα χαθεί η προστασία αρχαρίων.
  • Αφου επιβεβαιωθεί η επίθεση απο το προειδοποιητικό μήνυμα η προστασία αρχαρίων θα χάνεται και η επίθεση θα ξεκινάει κανονικά.
  • Αν δεν επιβεβαιωθεί η επίθεση από το προειδοποιητικό μήνυμα, η προστασία αρχαρίων θα παραμένει ενεργη.
  • Μόνο οι επιθέσεις σε παίκτες θα επηρεάζουν την προστασία αρχαρίων. Οι επιθέσεις σε χωριά βαρβάρων δεν επηρεάζουν την προστασία αρχαρίων.
  • Η λήξη της προστασίας αρχαριων ξεκινά τη στιγμή που θα επβεβαιωθεί η έναρξη της επίθεσης.
  • Οι ανιχνεύσεις μετράνε σαν επιθέσεις και αν επιβεβαιωθεί η αποστολή της ανίχνευσης θα χάνεται η προστασία αρχαρίων.
  • Αν χαθεί η προστασία αρχαρίων, η αποσυνδεση/επανασυνδεση στον κόσμο δεν την επαναφέρει.
  • Μετά από κατάκτηση και επανεκκίνηση ο λογαριασμός θα έχει ξανά προστασία αρχαρίων.
  • Μετά από διαγραφή και επανεκκίνηση σε άλλο κόσμο ο λογαριασμός θα έχει ξανά προστασία αρχαρίων.


Feedback


Εάν έχετε προτάσεις/παρατηρήσεις για τις αλλαγές, μπορείτε να τις διατυπώσετε στο Θέμα Συζήτησης.


- Η Ομάδα του Tribal Wars
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.
Κορυφή