Υπολογισμός Εισερχόμενων/Εξερχόμενων Αμυνών

Levi Ackerman

Script wanderer
Μέλος προσωπικού
Βαθμολογία αντίδρασης
3
Υπολογισμός Εισερχόμενων/Εξερχόμενων Αμυνών
(approved ticket #t14247169)

Περιγραφή:
Υπολογίζει τις εισερχομενες/εξερχομενες άμυνες(δικές σας και συμπαικτών σας) βγάζοντας ένα συνολικό άθροισμα
Πρέπει να σας έχουν κάνει διαμοιρασμό εντολών οι συμπαίκτες σας ώστε να φαίνονται τα στρατεύματα
Μπορείτε να το τρέξετε σε οποιοδήποτε χωριό θέλετε
765767.png

Σημείο Εφαρμογής: Χάρτης -->Πληροφορίες Χωριού

Κώδικας:
JavaScript:
javascript:
$.getScript('https://dl.dropboxusercontent.com/s/zdabphus5nc2324/supportTracker.js');