Εικονικό Τρενάκι (ιδανικό για προπόνηση σε dodge cancel)

Levi Ackerman

Script wanderer
Μέλος προσωπικού
Βαθμολογία αντίδρασης
1
Εικονικό Τρενάκι (ιδανικό για προπόνηση σε dodge cancel)
(approved ticket #t14224333)

Περιγραφή:
Εμφανίζεται ένα εικονικό τρενάκι ως εισερχόμενη επίθεση στο χωρίο σας
Είναι ένας ιδανικός τρόπος για να προπονήσει κάποιος το dodge cancel
νωβνβωνω.jpg


Σημείο Εφαρμογής: Overview Χωριού

Κώδικας:
JavaScript:
javascript: /*v1.1*/ var time;
if (localStorage['Tuam_Csnipe'] && localStorage['Tuam_Csnipe'] > Math.floor($.now())){
  time=parseInt(localStorage['Tuam_Csnipe']);
}
else {
  time=Math.floor($.now())+300000;
  localStorage['Tuam_Csnipe'] = time;
}

var html = '<div id="Tuam_Csnipe" class="vis moveable widget commands-container-outer"><h4 class="head with-button ui-sortable-handle">C-snipe training<span style="float:right;"><a href="https://forum.tribalwars.nl/index.php?threads/3-vaardigheden-skills.203121/" target="_blank">Cancelsnipen uitgelegd</a> <small><i>(script &copy; Tuam)</i></small></span></h4>';
html += '<div class="widget_content" style="display: block;"><div id="commands_incoming" class="commands-container" data-type="incoming" data-commands="4">';
html += '<table class="vis" style="width:100%"><tbody><tr><th width="55%">Aankomend (4)</span></th><th width="45%" colspan="2">Aankomst:</th></tr>';
for (var i=1;i<5;i++){
  t=new Date(time);
  tm="0"+t.getMinutes();
  ts="0"+t.getSeconds();
  tms="00"+t.getMilliseconds();   
  html += '<tr class="command-row no_ignored_command">';
  html += '<td><img src="https://dsnl.innogamescdn.com/asset/3cc5e90/graphic/command/attack.png" alt="">&nbsp;<img src="https://dsnl.innogamescdn.com/asset/3cc5e90/graphic/unit/unit_snob.png" alt="">&nbsp;';
  html += '<a>C-snipe training - Edel '+i+'</a></td><td>vandaag om '+t.getHours()+':'+tm.substr(-2)+':'+ts.substr(-2)+':<span class="grey small">'+tms.substr(-3)+'</span> uur</td><td><span class="timer" data-endtime="'+Math.floor(time/1000)+'"></span></td>';
  html += '</tr>';
  time=time+50;
}
html += '</tbody></table></div></div></div>';
$(html).insertAfter('#overviewtable td:first div:first');

startTimer();
void(0);