Συζήτηση Νεα γραφικά χάρτη: ενημέρωση

Uchiha Itachi

Team Leader
Μέλος προσωπικού
Βαθμολογία αντίδρασης
33
Νέα γραφικά χάρτη


Έχουν περασει 3 μήνες από την ολοκληρωτική αλλαγή που κάναμε στα γραφικά του χάρτη και το feedback που μας δώσατε ήταν τεράστιο. Σας ευχαριστούμε! Πάνω στις προτάσεις που κάνατε έχουμε κάνει τις παρακάτω αλλαγές και θέλουμε να τις μοιραστούμε μαζί σας. Πιστεύουμε πως είναι αρκετά κοντά στο feedback που μας δώσατε και βελτιώνει ακόμα περισσότερο το νέο χάρτη.


Ακόμα μια πιο λεπτομερής απεικόνιση του χωριού σε ημερησια και νυχτερινή λειτουργία:


Θέλουμε λοιπον τη γνώμη σας για τις βελτιώσεις που κάναμε στα γραφικά και που βασίζονται σε όσα ήδη μας προτείνατε για τα νέα γραφικά του χάρτη. Μπορείτε να αφήσετε το feedback σας κάτω από αυτή την ανάρτηση.


- Η Ομάδα του Tribal Wars