Ελληνικό speed Discord

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

Sabo

Head Admin
Βαθμολογία αντίδρασης
86
Με τη δημιουργία της Ελληνικής speed team καθώς και με το άνοιγμα των speed στην Ελλάδα, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα Ελληνικό Discord που αφορά τους speed server, με σκοπό τη μεγέθυνση της Ελληνικής speed κοινότητας.

Παρακαλούμε σημειώστε πως στο discord δεν παρέχεται καμία υποστήριξη σχετικά με αποκλεισμούς στο παιχνίδι. Για αποκλεισμούς παρακαλούμε κατευθυνθείτε στο σύστημα Υποστήριξης.

Για να μπείτε στο Discord ακολουθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.