Φυλετικό φόρουμ

Βαθμολογία αντίδρασης
8
Καλησπέρα μια ρύθμιση με σίγαση καρτέλων από το φυλετικό φόρουμ για να μην ανάβει συνεχως το μπλε λαμπάκι θα ήταν ιδανική πιστευώ για αποφύγη του σπαμ (καφενείο κ.τ.λ).
 
Τελευταία επεξεργασία: