Αναβάθμιση Έκδοση 8.204

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

Uchiha Itachi

Team Leader
Μέλος προσωπικού
Βαθμολογία αντίδρασης
26
Την Τρίτη 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του παιχνιδιού στην έκδοση 8.204. Όπως πάντα κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης δεν θα είναι δυνατή η σύνδεση στο παιχνίδι.


Αλλαγές και βελτιώσειςΜαζική ακύρωση μεταφορών

Μετά από πρόταση της κοινότητας εισάγεται η μαζική ακύρωση εντολών μεταφοράς. Όπως και στην μαζική ακύρωση των εξερχόμενων εντολών, από τις μεταφορές θα είναι δυνατή η ακύρωση των εντολών μεταφοράς πόρων.


Αλλαγές που αφορούν τις σημαίες

Αλλάζει ο τρόπος τοποθέτησης σημαιών στα χωριά. Πλέον μετά την επιλογή της σημαίας θα γίνεται επισήμανση και θα εμφανίζεται ένα πλαίσιο επιβεβαίωσης ή ακύρωσης της επιλογής. Επιλέγοντας άλλη σημαία θα αλλάζει και η επισήμανση. Μόνο μετά την "ενεργοποίηση" - και επιβεβαίωση της επιλογής - η σημαία θα τοποθετείται στο χωριό και θα μπορεί να αλλαχτεί μετά από 24 ώρες. Αν στο χωριό υπήρχε ήδη τοποθετημένη σημαία, θα αντικατασταθεί με την καινούρια όπως γινόταν και πριν.
Feedback

Εάν έχετε προτάσεις/παρατηρήσεις επί των αλλαγών, μπορείτε να τις διατυπώσετε στο Θέμα Συζήτησης.


- Η Ομάδα του Tribal Wars
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.