ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.
Βαθμολογία αντίδρασης
17
Έχετε στα ματήσει την εμφάνιση βαρβαρικών χωριών εδώ και μήνες στο χάρτη, λες και ο κόσμος έκλεισε και είναι δεδομένο ποιος νίκησε κλπ κλπ. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ;

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ
αποφασίζει η διοίκηση πότε θα σταματήσει η εμφάνιση βαρβαρικών, η εγγραφή νέων παικτών κ.α. και οχι οι προϋποθέσεις κλεισίματος του εκάστοτε κόσμου.

Έχετε που έχετε κάνει απίστευτα σφάλματα αμεροληψίας τόσα χρόνια στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να το εγκαταλείψουν οι περισσότεροι, παραδειγματιστείτε τουλάχιστον από την ελευθερία που υπήρχε στους πρώτους κόσμους, όπου και 10 χρόνια να είχαν περάσει, ο κόσμος φαινόταν ζωντανός, τα βάρβαρα εμφανίζονταν, ο χάρτης εξακολουθούσε να μεγαλώνει, δίχως την παρέμβαση της διοίκησης, και όλα αυτά έληγαν με το κλείσιμο του κόσμου.
Τόσο δύσκολο είναι;;;; Έχετε μήπως παλιούς υπολογιστές και δεν το σηκώνουν; πείτε τι συμβαίνει;
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.