Ανακοίνωση Αλλαγές στις μεταφορές πόντων premium

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

noesis

Community Manager
Μέλος προσωπικού
InnoGames
Βαθμολογία αντίδρασης
204
Από σήμερα και σε όλους τους κόσμους τίθεται σε ισχύ απαγόρευση μεταφοράς πόντων premium που έχουν αποκτηθεί από το ανταλλακτήριο. Η μέγιστη ποσότητα πόντων premium που αποκτήθηκαν από το ανταλλακτήριο και μπορούν να μεταφερθούν συνολικά προς ένα λογαριασμό, ορίζεται σε 1.000 πόντους premium ανά μήνα. Το ποσό αυτό αφορά τη συνολική μηνιαία ποσότητα των πόντων premium που μπορεί να δεχθεί ένας λογαριασμός, ανεξαρτήτως του αριθμού των λογαριασμών που το στέλνουν ή/και μεσολαβούν για την αποστολή του.


Διευκρινήσεις:
 • Επιτρέπεται η απεριόριστη μεταφορά πόντων premium που έχουν αποκτηθεί μέσω του επίσημου store του παιχνιδιού και εφόσον το σύστημα επιτρέπει τη μεταφορά τους.
 • Εάν κάποιος παίκτης λάβει πόντους premium χωρίς να γνωρίζει τον αποστολέα τους, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Ομάδα Διαχείρισης. Στην περίπτωση που δεν το πράξει και κατά τον έλεγχο των μεταφορών premium διαπιστωθεί πλεονασμός, θα γίνεται αφαίρεση των επιπλέον πόντων premium (premium wipe) και θα υπάρχουν ποινές στον παραλήπτη τους, ανάλογες της ποσότητας των επιπλέον πόντων που παραλήφθηκαν. Δικαιολογίες της μορφής δεν ήξερα, δεν το πρόσεξα, το ξέχασα, δεν θα γίνονται δεκτές. Οι αποκλεισμοί θα είναι επιθέσιμοι και θα αφορούν όλους τους κόσμους που μετέχει εκείνη τη στιγμή ο λογαριασμός, μιας και το premium ανήκει στον λογαριασμό και όχι σε συγκεκριμένο κόσμο.
 • Λογαριασμοί που υπάρχουν ή/και δημιουργούνται με μοναδικό σκοπό την απόκτηση πόντων premium από το ανταλλακτήριο, καθώς και λογαριασμοί που υπάρχουν ή/και δημιουργούνται με μοναδικό σκοπό τον διαμοιρασμό πόντων premium που αποκτήθηκαν μέσω του ανταλλακτηρίου, θα αποκλείονται με global ban. Αυτοί οι πόντοι premium που έχουν καταλήξει σε τρίτους λογαριασμούς θα αφαιρούνται από τον τελικό παραλήπτη των πόντων (premium wipe), ανεξαρτήτως του πόσοι λογαριασμοί και πόσες μεταφορές μεσολάβησαν έως ότου καταλήξουν στον τελικό τους παραλήπτη. Στους παραλήπτες των πόντων θα επιβάλλονται επιθέσιμοι αποκλεισμοί σε όλους τους κόσμους που μετέχει ο λογαριασμός τη δεδομένη χρονική στιγμή, και θα είναι ανάλογες της ποσότητας των συνολικών πόντων που έχουν παραληφθεί.
 • Για τους co-play λογαριασμούς ισχύουν τα εξής:
  • Επιτρέπεται η απεριόριστη μεταφορά πόντων premium που έχουν αποκτηθεί μέσω του επίσημου store του παιχνιδιού και εφόσον το σύστημα επιτρέπει τη μεταφορά τους.
  • Επιτρέπεται η απεριόριστη μεταφορά πόντων premium που αποκτήθηκαν από το ανταλλακτήριο και το σύστημα επιτρέπει τη μεταφορά τους, προς τον co-play λογαριασμό. Για να θεωρηθεί πως τουλάχιστον δύο παίκτες είναι co-players, θα πρέπει να διαπιστώνονται κοινές συνδέσεις και ενέργειες των co-players στον παραλήπτη λογαριασμό των πόντων premium για τουλάχιστον 15 μέρες, κατά τις οποίες χρειάζονται καθημερινές συνδέσεις και καθημερινές ενέργειες στον λογαριασμό. Μετά την πάροδο των 15 ημέρων θα μπορούν να μεταφερθούν πόντοι premium.
   Παράδειγμα: λογαριασμός Α, παίκτης Α. Λογαριασμός Β, παίκτης Β. Ο λογαριασμός Α μετέχει στον κόσμο Χ με co-players τους παίκτες Α και Β. Ο λογαριασμός Β μετέχει στον κόσμο Ψ με μοναδικό χρήστη τον παίκτη Β. Ο παίκτης Β μετά από 15 μέρες συνδέσεων στον λογαριασμό Α, μπορεί να μεταφέρει όσους πόντους θέλει, διαθέτει και έχει αποκτήσει από το ανταλλακτήριο από τον λογαριασμό Β στον λογαριασμό Α.
 • Επιτρέπεται η απεριόριστη μεταφορά πόντων premium μεταξύ λογαριασμών του ιδίου χρήστη σε διαφορετικούς κόσμους.
  Παράδειγμα: παίκτης Α μετέχει με τον λογαριασμό Α στον κόσμο Χ και με τον λογαριασμό Β στον κόσμο Ψ. Ο παίκτης Α μπορεί να μεταφέρει όσους πόντους του επιτρέπει το σύστημα μεταξύ των λογαριασμών Α και Β, είτε αυτοί έχουν προκύψει από αγορές μέσω του store του παιχνιδιού είτε προέρχονται από το ανταλλακτήριο.
 • Ενδεχομένως σε ορισμένους λογαριασμούς να προκύψει αρνητικό υπόλοιπο πόντων premium μετά από κάποιο premium wipe. Προκειμένου να συνεχίσουν αυτοί οι λογαριασμοί να χρησιμοποιούν πόντους premium, θα πρέπει πρώτα να μηδενιστεί το αρνητικό υπόλοιπο και μόνο τότε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά πόντοι premium στον συγκεκριμένο λογαριασμό. Ο μηδενισμός του αρνητικού υπολοίπου γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε χρήστη του λογαριασμού.
 • Πόντοι premium που έχουν αποκτηθεί από το store του παιχνιδιού με αναλογική συμμετοχή πολλών παικτών (πχ paysafe), δεν υπόκεινται σε περιορισμούς μεταφορών.
  Στην περίπτωση όμως που διαπιστωθεί πως οι πόντοι που μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες της αγοράς δεν προήλθαν από αγορά μέσω του store αλλά από το ανταλλακτήριο, οι πόντοι θα αφαιρούνται (premium wipe) από τους τελικούς παραλήπτες/συμμετέχοντες στην αγορά και θα υπάρχει αποκλεισμός στον λογαριασμό που "αγόρασε" και μοίρασε τους πόντους. Σε αυτή την περίπτωση, κωδικοί καρτών ή/και πόντοι premium πρέπει να αναζητηθούν από αυτόν που ανέλαβε να πραγματοποιήσει την αγορά και όχι από τη Διαχείριση.
 • Δεν θα υπάρχει δυνατότητα να ζητήσετε να ελεγχθούν μεταφορές premium συγκεκριμένων λογαριασμών. Ο έλεγχος είναι αυτόματος και τέτοιου είδους αιτήσεις θα κλειδώνουν χωρίς απάντηση.
 • Η συγκεκριμένη ανακοίνωση θα ανανεώνεται όποτε κρίνεται απαραίτητο
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.