Συζήτηση Νέο σενάριο κλεισίματος: η Μεγάλη Πολιορκία

noesis

Community Manager
Μέλος προσωπικού
InnoGames
Βαθμολογία αντίδρασης
204
Θέμα συζήτησης για το νέο σενάριο κλεισίματος κόσμων.