Ανακοίνωση Διαγραφή Λογαριασμών

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

noesis

Community Manager
Μέλος προσωπικού
InnoGames
Βαθμολογία αντίδρασης
204
Αγαπητοί παίκτες,

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ορισμένες σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τους λογαριασμούς του παιχνιδιού.

Από τις 22 Μαΐου 2018, θα ξεκινήσει η διαδικασία διαγραφής ανενεργών λογαριασμών οι οποίοι δεν έχουν συνδεθεί στο παιχνίδι κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Το σύστημα θα λαμβάνει υπόψιν του τη δραστηριότητα ενός λογαριασμού. Αυτό σημαίνει πως όταν ένας λογαριασμός είναι ενεργός στο παιχνίδι ή στο forum, ο λογαριασμός θα θεωρείται ενεργός. Η αυτόματη διαγραφή μετά από 12 μήνες αδράνειας θα ενεργοποιείται μόνο εάν δεν υπάρξει καμία σύνδεση στον λογαριασμό του παιχνιδιού ή του forum. Προτού διαγραφεί ένας λογαριασμός, θα στέλνεται αυτόματα ένα mail μέσω του οποίου ο χρήστης θα ενημερώνεται για την επικείμενη διαγραφή. Με δυο λόγια, η διαδικασία είναι η εξής:
  • Θα διαγράφονται αυτόματα όλοι οι λογαριασμοί που δεν έχουν συνδεθεί στο παιχνίδι ή στο forum για 12 μήνες.
  • Όταν διαγράφεται ένας λογαριασμός στο παιχνίδι, αυτόματα θα διαγράφεται και ο αντίστοιχος λογαριασμός στο forum. Η αναγνώριση θα γίνεται από το όνομα χρήστη.
  • Το όνομα χρήστη ενός λογαριασμού στο forum, θα αλλάζει αυτόματα εάν αλλάξει και το όνομα χρήστη του λογαριασμού στο παιχνίδι.
Αυτό σημαίνει πως για να διατηρείτε λογαριασμούς με διαφορετικό όνομα χρήστη για το forum και το παιχνίδι, θα πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στο παιχνίδι και να είναι ενεργοί. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία σύνδεση ανά 12 μήνες στο παιχνίδι ή στο forum προκειμένου να μην διαγραφεί αυτόματα ο λογαριασμός.

Εάν οι λογαριασμοί του παιχνιδιού και του forum δεν έχουν το ίδιο όνομα χρήστη μέχρι τις 22 Μαΐου 2018, αυτό σημαίνει πως θα λάβετε ενημέρωση/αίτημα διαγραφής επειδή ένας εκ των δύο λογαριασμών είναι ανενεργός κατά τους τελευταίους 12 μήνες και έχει τεθεί προς διαγραφή. Προκειμένου να αναστραφεί μία τέτοια ακούσια διαγραφή, θα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα 7 ημερών έως ότου πραγματοποιηθεί η οριστική διαγραφή. Η διαγραφή θα είναι οριστική και δεν υπάρχει τρόπος αντιστροφής της! Μόλις ένας λογαριασμός τεθεί προς διαγραφή (είτε από τον χρήστη είτε αυτόματα από το σύστημα), στον συσχετισμένο λογαριασμό του forum θα στέλνεται ένα αυτοματοποιημένο ενημερωτικό μήνυμα. Εάν λάβετε τέτοιο μήνυμα χωρίς να έχετε ζητήσει εσείς τη διαγραφή του λογαριασμού, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το Κέντρο Υποστήριξης.


Εν συντομία:

  • Εάν υπάρχει λογαριασμός στο παιχνίδι χωρίς να υπάρχει λογαριασμός στο forum, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχετε στα υπόψιν πως διαγράφονται αυτόματα οι ανενεργοί λογαριασμοί όταν δεν υπάρχει καμία σύνδεση τους τελευταίους 12 μήνες.
  • Εάν ο λογαριασμός του παιχνιδιού και του forum έχουν το ίδιο όνομα χρήστη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχετε στα υπόψιν πως διαγράφονται αυτόματα οι ανενεργοί λογαριασμοί όταν δεν υπάρχει καμία σύνδεση τους τελευταίους 12 μήνες.
  • Εάν ο λογαριασμός του forum έχει διαφορετικό όνομα χρήστη από τον λογαριασμό του παιχνιδιού, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποστήριξη προκειμένου να διερευνηθεί εάν μπορεί να γίνει αλλαγή ονόματος χρήστη.
  • Εάν έχετε μόνο λογαριασμό στο forum αλλά όχι στο παιχνίδι, παρακαλούμε δημιουργείστε τον αντίστοιχο λογαριασμό στο παιχνίδι, με όνομα χρήστη ίδιο με αυτό του forum. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποστήριξη.
  • Θα ενημερωθείτε με μήνυμα στο forum και mail στην διεύθυνση email του λογαριασμού στο παιχνίδι, όταν ο λογαριασμός τεθεί προς διαγραφή. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως έχετε δηλώσει μία έγκυρη διεύθυνση email και πως έχετε πρόσβαση σε αυτή.
  • Εάν λάβετε ενημέρωση διαγραφής χωρίς να την έχετε ζητήσει εσείς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποστήριξη.
  • Οι λογαριασμοί στο παιχνίδι και στο forum θα έχουν το ίδιο όνομα χρήστη και θα συγχρονίζονται με την αλλαγή ονόματος στο παιχνίδι, αλλά οι διευθύνσεις email και οι κωδικοί θα είναι διαφορετικοί.


Εάν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να τις διατυπώσετε στο Θέμα Συζήτησης.Με εκτίμηση,

Η Ομάδα του Tribal Wars
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.