Αυτοματοποιημένοι Χάρτες κ1

alex02dsa

Ενεργό Μέλος
Βαθμολογία αντίδρασης
13
Update time: UTC 00:00. Maps are already zoomed in for better view and entrace requirements are lowered. Let me know if you want to include any tribe families.

Tribe K DominanceTop 15 TribesTop 15 ODATop 15 PlayersTop nobling tribes in last 24hPlayer K DominanceFastest noblers/dayAverage points/player

 
Τελευταία επεξεργασία: