Εργαλείο βοηθήματος Tsalkapone

tsalkapone

Well-Known Member
Εγγραφή
31. Δεκ 2011
Μηνύματα
49
Βαθμολογία αντίδρασης
1
Βρίσκομαι και πάλι στην ευχάριστη θέση, μετά τη δημοσίευση και επίσημη λειτουργία της Εργαλειοθήκης Tsalkapone, να προσφέρω ακόμα ένα εργαλείο βοηθήματος στους παίκτες της ελληνικής κοινότητας των φυλετικών μαχών.

Η έκδοση του εργαλείου βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο και πειραματικό στάδιο και αναμένονται βελτιώσεις και προσθήκες εντός των προσεχών ημερών.

Το εργαλείο κατασκευάστηκε και διαμορφώθηκε σε λογισμικό υπολογιστικών φύλλων και είναι αποθηκευμένο σε ελεγχόμενο διαδικτυακό χώρο με την επέκταση αρχείου .xlsx.
Πραγματοποιώντας download του αρχείου μπορείτε να το ανοίξετε χρησιμοποιώντας τη γνωστή εφαρμογή Microsoft Excel του Microsoft Office.
Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες όπως OpenOffice, Kingsoft Office Suite, Google Drive κ.ά..
Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο online ενεργοποιώντας το στο browser σας με την εφαρμογή Microsoft Office Online.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ - 08/07/2015

Το αρχείο μπορείτε να το κατεβάσετε από το εξής σύνδεσμο:

Download εργαλείου βοηθήματος Tsalkapone v.2.0.2


Προς το παρόν περιλαμβάνει τα εξής εργαλεία:
1) Χρόνος στρατολόγησης - Paladin.
 • Εργαλείο υπολογισμού χρόνου στρατολόγησης των μονάδων.
 • Εργαλείο υπολογισμού χρονικής διάρκειας εύρεσης του επόμενου όπλου Paladin.
 • Εργαλείο υπολογισμού κόστους παραγωγής των μονάδων.
 • Εργαλείο υπολογισμού ταχύτητας των μονάδων.
 • Εργαλείο υπολογισμού κόστους και απαίτησης εξερεύνησης των μονάδων.
 • Εργαλείο υπολογισμού χρόνου εξερεύνησης των μονάδων
Απεικόνιση καρτέλας:
[SPOIL]
[/SPOIL]

[SPOIL]
[/SPOIL]

2) Αγρόκτημα, πόντοι & μονάδες.
 • Υπολογισμός διαθέσιμου χώρου αγροκτήματος βάση επιπέδων κτιρίων και ήδη στρατολογημένων μονάδων.
 • Υπολογισμός πόντων κτιρίων.
 • Υπολογισμός χρόνου στρατολόγησης νέων μονάδων.
Απεικόνιση καρτέλας:
[SPOIL]
[/SPOIL]

3) Στατιστικά μάχης μονάδων.
 • Υπολογισμός απαίτησης χώρου αγροκτήματος ανά μονάδα και πλήθος.
 • Υπολογισμός στατιστικών μάχης ανά μονάδα και πλήθος, ανά είδος και εξειδίκευση.
 • Υπολογισμός ODD και ODA μονάδων.
Απεικόνιση καρτέλας:
[SPOIL]
[/SPOIL]


4) Στατιστικά μάχης.
 • Υπολογισμός στατιστικών μάχης μεταξύ δυο προτύπων στρατών.
 • Υπολογισμός ποσόστωσης στη διαφορά ισχύος μεταξύ της δυναμικότητας των δυο πρότυπων στρατών.
 • Ανάλυση εξειδίκευσης των μονάδων κάθε πρότυπου στρατού.
Απεικόνιση καρτέλας:
[SPOIL]
[/SPOIL]

5) Αναλυτικά η μάχη
 • Ανάλυση κάθε σταδίου μάχης με πλήρη καταγραφή δεδομένων που υπολογίζονται σε κάθε στάδιο μάχης (προς το παρόν ισχύει μόνο για κόσμους με τοξότες). Ενδέχεται να παρατηρηθούν διαφορές με τις αντίστοιχες τιμές του προσομοιωτή της τάξεως των 1-2 μονάδων λόγω εφαρμογή στρογγυλοποιήσεων στα αριθμητικά δεδομένα που υπολογίζονται στην εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων.
 • Ανάλυση επιπέδων κτιρίων, ποσοστών δυναμικότητας αμυνόμενου και επιτιθέμενου (ο υπολογισμός της "αρχικής" και τελικής κατεδάφισης του τείχους βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο).
 • Υπολογισμός χρόνου στρατολόγησης των απωλειών αμυνόμενου και επιτιθέμενου.
Απεικόνιση καρτέλας:

[spoil]
[/spoil]

[spoil]
[/spoil]

6) Σύγκριση μονάδων
 • Ανάλυση σημείων που υπερτερεί το κάθε πρότυπο στρατού μιας μάχης.
 • Υπολογισμός ποσοστιαίας διαφοράς της δυναμικότητας δυο προτύπων στρατού.
Απεικόνιση καρτέλας:

[spoil]
[/spoil]

7) Αδυναμίες αμυνόμενων

 • Σχεδιασμός γραφήματος που παρουσιάζει τις αδυναμίες των αμυνόμενων μονάδων σε κάθε μονάδα ανάμεσα σε δυο πρότυπα στρατού σε μια μάχη.
Απεικόνιση καρτέλας:

[spoil]
[/spoil]

8) Αδυναμίες επιτιθέμενων

 • Σχεδιασμός γραφήματος που παρουσιάζει τις αδυναμίας των αμυνόμενων μονάδων σε κάθε μονάδα ανάμεσα σε δυο πρότυπα στρατού σε μια μάχη.
Απεικόνιση καρτέλας:

[spoil]
[/spoil]

9) Επίδοση σχηματισμών

 • Σχεδιασμός γραφήματος παρουσίασης της ποσοστιαίας υπεροχής και αδυναμιών μεταξύ αμυνόμενου-επιτιθέμενου.
Απεικόνιση καρτέλας:

[spoil]
[/spoil]

10) Κόστος-χωρητικότητα μονάδων

 • Υπολογισμός απαίτησης χώρου αγροκτήματος ανά μονάδα και πλήθος.
 • Υπολογισμός κόστους κατασκευής ανά μονάδα και πλήθος.
 • Υπολογισμός χωρητικότητας μεταφοράς πόρων ανά μονάδα και πλήθος.
 • Υπολογισμός ODD και ODA μονάδων.
Απεικόνιση καρτέλας:

[spoil]
[/spoil]

11) Παραγωγή, λεηλασία και άριστοι

 • Υπολογισμός απόδοσης λεηλασιών.
 • Υπολογισμός κόστους και πλήθους νομισμάτων/πακέτων.
 • Υπολογισμός κόστους και πλήθους αριστοκρατών.
 • Υπολογισμός παραγωγής πόρων ανά επίπεδο κτιρίου και ανά χρονική διάρκεια.
 • Ανάπτυξη κάθε συνδυασμού των παραπάνω δεδομένων σε συνάρτηση με το χρόνο.
Απεικόνιση καρτέλας:

[spoil]
[/spoil]

[spoil]
[/spoil]

12) Χρόνος κατασκευής κτιρίων

 • Υπολογισμός χρόνου κατασκευής κτιρίων ανά επίπεδο κτιρίου και επιτελείου υπολογίζοντας κάθε πιθανή παράμετρο.
 • Υπολογισμός χρονικής διάρκειας μιας ουράς κατασκευής.
 • Υπολογισμός χρονικής διάρκειας πολλαπλών ουρών κατασκευής.
Απεικόνιση καρτέλας:

[spoil]
[/spoil]
 
Τελευταία επεξεργασία:

tsalkapone

Well-Known Member
Εγγραφή
31. Δεκ 2011
Μηνύματα
49
Βαθμολογία αντίδρασης
1
13) Πόροι κατασκευής κτιρίων

 • Υπολογισμός πόρων κατασκευής κτιρίων ανά επίπεδο.
 • Υπολογισμός διαφοράς πόρων κατασκευής μεταξύ δυο επιπέδων.
 • Υπολογισμός αθροίσματος πόρων κατασκευής μεταξύ δυο επιπέδων.
Απεικόνιση καρτέλας:

[spoil]
[/spoil]

14) Διάφοροι Υπολογισμοί

 • Υπολογισμός χρονικών διαφορών.
 • Υπολογισμός διαφορών μεταξύ ποσοτήτων πόρων.
 • Υπολογισμός χωρητικότητας αποθήκης ανά επίπεδο και απαίτηση.
 • Υπολογισμός παράγοντα αύξησης αμυντικής δύναμης ανά επίπεδο τείχους και απαίτηση.
 • Υπολογισμός πλήθους εμπόρων ανά επίπεδο αγοράς και απαίτηση.
 • Υπολογισμός χωρητικότητας κρυψώνας ανά επίπεδο και απαίτηση.
 • Βασικοί υπολογισμοί μεταξύ δυο καθορισμένων τιμών.
Απεικόνιση καρτέλας:

[spoil]
[/spoil]

[spoil]
[/spoil]

15) Χρήσιμα διαγράμματα

 • Διάγραμμα προόδου έρευνας όπλου paladin σε συνάρτηση με τις μέρες ενεργού λογαριασμού.
 • Διάγραμμα προόδου έρευνας όπλου paladin σε συνάρτηση με τις μονάδες OD.
 • Διάγραμμα σχηματισμού εντολών trimming για βάρβαρα χωριά με επιθετικές μονάδες (μόνο για θρήσκα χωριά).
 • Διαγράμματα κατεδάφισης επιπέδων τείχους με κριό.
 • Διαγράμματα κατεδάφισης τείχους και επιπέδων κτιρίων με καταπέλτη.
 • Διάγραμμα σύγκρισης δυναμικότητας μονάδων σε αναλογία αγροκτήματος.
 • Διάγραμμα παρουσίασης αδυναμιών αμυντικών μονάδων.
 • Διάγραμμα παρουσίασης αδυναμιών επιθετικών μονάδων.
Απεικόνιση καρτέλας:

[spoil]
[/spoil]

16) Σχεδιάγραμμα αποστολών

 • Παρουσίαση σχεδιαγράμματος όλων των αποστολών του παιχνιδιού και των αμοιβών αυτών.
 • Δυνατότητα αναζήτησης αποστολής βάση είδους αμοιβής.
 • Δυνατότητα εποπτείας της σειράς βημάτων για την ενεργοποίηση μιας αποστολής.

[spoil]
[/spoil]

17) Κατεδάφιση τείχους με κριό

 • Υπολογισμός σχηματισμού εντολής trimming σε βάρβαρο χωριό με επιθετικές μονάδες.
 • Πίνακα σχεδιαγράμματος απαίτησης πλήθους κριών ανά επίπεδο τείχους.
 • Δυνατότητα υπολογισμού επιπέδου τείχους και απαίτησης πλήθους κριών και το αντίθετο.
Απεικόνιση καρτέλας:

[spoil]
[/spoil]

[spoil]
[/spoil]

18) Αξία δυναμικότητας

 • Υπολογισμός αξίας δυναμικότητας δυο προτύπων στρατού βάση μονάδων OD.
 • Σύγκριση αξίας δυναμικότητας μεταξύ των δυο προτύπων στρατού βάση μονάδων OD.
Απεικόνιση καρτέλας:

[spoil]
[/spoil]

19) Σύνδεσμοι

 • Παρουσίαση κάθε χρήσιμου συνδέσμου και εργαλείου στο διαδίκτυο με έτοιμα links.
 • Δυνατότητα αναζήτησης του συνδέσμου που επιθυμείτε βάση είδους και δημιουργού.
Απεικόνιση καρτέλας:

[spoil]
[/spoil]


20) Credits
 • Παρουσίαση των ατόμων που συνέβαλλαν στην υλοποίηση του εργαλείου βοηθήματος Tsalkapone.Το Εργαλείο Βοηθήματος Tsalkapone σας παρέχει κάθε είδους λεπτομέρεια και οδηγία που θα χρειαστείτε για την επεξεργασία οποιασδήποτε σελίδας και δεδομένου αυτής:
[spoil]
[/spoil]

Σε κάθε τιμή που μπορεί να μεταβληθεί εντός του εργαλείου έχει προστεθεί περιορισμός που συμπίπτει με τα δεδομένα του παιχνιδιού:

[spoil]
[/spoil]


Το εργαλείο υποστηρίζει τη δυνατότητα να ελέγξει ο χρήστης κάθε πιθανό παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει όλους τους προαναφερόμενους υπολογισμούς (ταχύτητα κόσμου, τροποποιητής ταχύτητας μονάδας, επίπεδα σημαιών, επίπεδα τεχνολογιών, bonus χωριά, τύχη, ηθικό, όπλα Paladin κ.ά.).

Αναμένεται προσεχώς η προσθήκη και βελτίωση των εξής εργαλείων:
1) Εργαλείο ανάλυσης σταδίων μάχης σε κόσμους με τοξότες.
2) Εργαλείο δημιουργίας bb-codes για χρήση σε φυλετικό φόρουμ.
3) Προσομοιωτής ανάπτυξης χωριού ανά είδος.Το εργαλείο βοηθήματος έχει συμπεριληφθεί στην Εργαλειοθήκη Tsalkapone, όπου έχει αναρτηθεί σύνδεσμος με τη download έκδοση του εργαλείου.

Εντός του εργαλείου έχουν συμπεριληφθεί κατευθυντήριες οδηγίες για να καθοδηγηθεί ο χρήστης στα βήματα κάθε υπολογισμού ώστε να τα ρυθμίσει κατά βούληση.

Δεκτή κάθε καλοπροαίρετη παρατήρηση και κάθε πρόταση που θα βελτιώσει τις δυνατότητες του εργαλείου βοηθήματος.

Έχει δοκιμαστεί και κρίθηκε λειτουργικό σε:
Microsoft Office 2007 (ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε download την εξής ενημέρωση συμβατότητας αποκρυπτογράφησης ).
Microsoft Office 2013
Microsoft Office Online
WPS Office 2010
Microsoft Office 365 Personal

Κωδικοί ανοίγματος και επεξεργασίας εργαλείου βοηθήματος Tsalkapone:

Κωδικός ανοίγματος αρχείου: tsalkaponebetagr
Κωδικός ενεργοποίησης αρχείου: tsalkapone13
Κωδικός επεξεργασίας και ενημέρωσης δεδομένων αρχείου: tsalkaponebetagr

Το εργαλείο βοηθήματος εμπνεύστηκε, δημιουργήθηκε και διαμορφώθηκε εξ'ολοκλήρου από τους:
Horad Derkpenix
Tsalkapone

All rights reserved by
Horad Derkpenix & Tsalkapone

<------------------- ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ & ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ------------------->

Ημερομηνία ανανέωσης 16/07/2015

[SPOIL]Διορθώσεις

-> Ξεκλειδώθηκαν λανθασμένα κλειδωμένες επιλογές κελιών στις καρτέλες 1, 11, 14.

Αλλαγές

-> Μεταβλήθηκαν οι αριθμητικοί περιορισμοί της καρτέλας 2.

Προσθήκες

-> Προσθήκη περισσότερων οδηγιών και βοηθημάτων για τον υπολογισμό λεηλατημένων πόρων στη καρτέλα 11.
-> Προσθήκη υπολογισμού ηθικού και εμπιστοσύνης στη καρτέλα 14.
-> Προσθήκη μιας αποστολής στη καρτέλα 16.
-> Προσθήκη υπολογισμού απωλειών αντιπάλου ανά μονάδα βάση O.D.D. και O.D.A. στη καρτέλα 18.[/SPOIL]

Ημερομηνία ανανέωσης 20/07/2015

[SPOIL]
Προσθήκες

-> Προσθήκη χρόνου παροπλισμού μονάδων στη καρτέλα 1.
-> Υπολογισμός στρατολόγησης μονάδων σε δεδομένη χρονική διάρκεια στη καρτέλα 1.[/SPOIL]
 
Τελευταία επεξεργασία:

Allright

Well-Known Member
Εγγραφή
11. Ιουλ 2013
Μηνύματα
591
Βαθμολογία αντίδρασης
1
ωραιος.. φαινεται οτι εριξες πολυ δουλεια..