Οδηγός για εκκλησίες

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

DeletedUser27574

ΓΕΝΙΚΑ

Η εκκλησία σαν κτίριο στις φυλετικές μάχες καθορίζει τον παράγοντα πίστη. Αποτελεί προαιρετική ρύθμιση και δεν υφίσταται σε όλους τους κόσμους. Για να ελέγξετε αν στο κόσμο στον οποίο παίζετε είναι ενεργή η ρύθμιση της εκκλησίας ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του κόσμου μέσω των Ανακοινώσεων παιχνιδιού ή μέσω του [url]http://twstats.gr/[/URL] ανοίγοντας το κόσμο που επιθυμείτε και επιλέγοντας "Ρυθμίσεις κόσμου".

Η πίστη είναι μια ουσιώδης έννοια που επηρεάζει δραματικά τη δύναμη των στρατευμάτων σου. Είναι μια ιδιότητα που καθορίζεται από το κτίριο της εκκλησίας και επηρεάζει μια απόσταση (ακτίνα) γύρω από αυτή. Κάθε χωριό του ίδιου παίκτη που βρίσκεται μέσα στην επιρροή της εκκλησίας αμύνεται, επιτίθεται και κατεδαφίζει με το 100% της δύναμης των στρατευμάτων του. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν ένα χωριό του ίδιου παίκτη δεν ανήκει στην επιρροή καμιάς εκκλησίας του ίδιου παίκτη, τα στρατεύματά του αμύνονται, επιτίθενται και κατεδαφίζουν κτίρια με το 50% της δύναμής τους. Η ανθεκτικότητα των κτιρίων σε κατεδαφίσεις δεν επηρεάζεται από την παρουσία ή μη του παράγοντα πίστης σε ένα χωριό.
ΠΡΟΣΟΧΗ στα παρακάτω:
1) ΔΕΝ έχει σημασία αν επιτίθεστε χωριά που βρίσκονται εκτός της επιρροής εκκλησίας, εφόσον το χωριό από το οποίο στείλατε την επίθεση βρίσκεται εντός της εκκλησίας σας.
2) Σε περίπτωση υποστήριξης ο παράγοντας της πίστης εξαρτάται ΜΟΝΟ από το αν το υποστηριζόμενο χωριό βρίσκεται μέσα σε επιρροή εκκλησίας που ανήκει στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ του και ΟΧΙ αν βρίσκεται μέσα στην εκκλησία οποιουδήποτε από τους παίκτες που στείλανε υποστήριξη.
3) Υπάρχουν 2 είδη εκκλησιών. Η πρώτη εκκλησία και η εκκλησία. Οι διαφορές τους έγκειται στα εξής:
α) Η πρώτη εκκλησία είναι αυτόματα χτισμένη στο πρώτο σας χωριό και ΔΕΝ μπορεί να κατεδαφιστεί από εχθρικούς καταπέλτες. Η πρώτη εκκλησία μπορεί να κατεδαφιστεί εφόσον δεν υπάρχει χτισμένη άλλη εκκλησία οποιουδήποτε επιπέδου σε κάποιο άλλο χωριό. Αν υπάρχει, πρέπει πρώτα να κατεδαφιστεί η εκκλησία που κατασκευάσετε ώστε να είναι διαθέσιμη η επιλογή της κατεδάφισης της πρώτης εκκλησίας.Επίσης, δεν μπορεί να χτιστεί δεύτερη πρώτη εκκλησία. Σε αντίθεση, η εκκλησία χτίζεται κατ'επιλογήν του καθενός και δύναται να κατεδαφιστεί από εχθρικούς καταπέλτες.
β) Η εκκλησία έχει 3 επίπεδα αναβάθμισης, τα οποία καθορίζουν την απόσταση επιρροής της. Η πρώτη εκκλησία διαθέτει ακτίνα επιρροής 6 πεδίων και ΔΕΝ δύναται να αναβαθμιστεί.


Τα στατιστικά, οι δυνατότητες και οι απαιτήσεις της εκκλησίας ορίζονται ως εξής:
1) Ακτίνα επιρροής εκκλησίας
Πρώτη εκκλησία : 6 πεδία προς κάθε κατεύθυνση
Επίπεδο 1 : 4 πεδία προς κάθε κατεύθυνση
Επίπεδο 2 : 6 πεδία προς κάθε κατεύθυνση
Επίπεδο 3 : 8 πεδία προς κάθε κατεύθυνσηΥπόμνημα
Χρώμα στην εικόναΕπεξήγηση χρώματος
ΚίτρινοΤο επιλεγμένο χωριό, στο οποίο υπάρχει εκκλησία
ΠράσινοΑκτίνα επιρροής εκκλησίας επιπέδου 1
ΡοζΑκτίνα επιρροής εκκλησίας επιπέδου 2. Ισχύει επίσης και για την πρώτη εκκλησία
ΓαλάζιοΑκτίνα επιρροής εκκλησίας επιπέδου 3


Αξιοποίηση της ακτίνας επιρροής μιας εκκλησίας:

Δεδομένου ότι κάθε εκκλησία, πλην της πρώτης εκκλησίας, που κατασκευάζετε στα χωριά σας απαιτεί 5.000 θέσεις αγροκτήματος τουλάχιστον, προϋποθέτει να έχετε μελετήσει σωστά το κατάλληλο χωριό στο οποίο θα την κατασκευάσετε.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, μέσω της επιλογής της κατεδάφισης, να επαναπροσδιορίσετε τα χωριά στα οποία επιθυμείτε να έχετε κατασκευασμένη μια εκκλησία.
Παράδειγμα:
Έστω ότι σας ανήκει ο παρακάτω λογαριασμός με 3 χωριά (Village 1, Village 2, Village 3). Στο χάρτη μπορείτε να εποπτεύσετε την ακτίνα επιρροής όλων των εκκλησιών σας.


Στο συγκεκριμένο παράδειγμα υπάρχει μόνο πρώτη εκκλησία στο Village 1, με ακτίνα επιρροής 6 πεδίων. Εντός της ακτίνας επιρροής της πρώτης εκκλησίας βρίσκονται τα χωριά Village 1 και Village 2. Δεδομένου ότι το χωριό Village 3 βρίσκεται εκτός της επιρροής εκκλησίας τα στρατεύματα εντός του χωριού αμύνονται, επιτίθενται και κατεδαφίζουν κτίρια με το 50% της δύναμής του. Για να αποκτήσουν την ιδιότητα των θρήσκων στρατευμάτων απαιτείται να βρίσκονται υπό την επιρροή μιας εκκλησίας. Οι αποστάσεις, σε πεδία, μεταξύ των χωριών είναι οι εξής:
Village1 <-> Village2 : 6 πεδία
Village2 <-> Village3 : 6 πεδία
Village3 <-> Village1 : 12 πεδία
Για να οριστεί το Village3 ως θρήσκο χωριό μπορείτε να πράξετε ως εξής:
1) Να κατασκευάσετε εκκλησία στο Village3 θυσιάζοντας 5.000 θέσεις αγροκτήματος.
2) Να κατασκευάσετε εκκλησία επιπέδου 2 ή 3 στο Village2 θυσιάζοντας 7.750 (για επίπεδο 2) ή 12.013 (για επίπεδο 3) θέσεις αγροκτήματος.
3) Να κατασκευάσετε εκκλησία επιπέδου 3 στο Village2 και να κατεδαφίσετε τη πρώτη εκκλησία στο Village1, θυσιάζοντας 12.013 θέσεις αγροκτήματος στο Village2 και έχοντας τη δυνατότητα να ορίσετε εκ νέου πρώτη εκκλησία σε ένα μελλοντικό χωριό σας.

Η παρουσία ή μη εκκλησίας σε ένα χωριό καθορίζει και το είδος του χωριού που θα αναπτύξετε. Ένα αμυντικό χωριό δύναται να λάβει επιπλέον βοήθειες σε στρατεύματα και κατά συνέπεια δεν έχει τόση ανάγκη τις θέσεις αγροκτήματος όσο ένα επιθετικό χωριό. Προτιμήστε να κατασκευάζετε τις εκκλησίες σας σε αμυντικά χωριά, παρά σε επιθετικά.


2) Κόστος κατασκευής εκκλησίας


ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΞΥΛΟΥ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΗΛΟΥ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ
Πρώτη εκκλησία160 200 50 5
Επίπεδο 116.000 20.000 5.000 5.000
Επίπεδο 220.160 25.600 6.300 2.750
Επίπεδο 325.402 32.768 7.938 4.263
3) Ο παράγοντας χρόνου στην κατασκευή Εκκλησίας

Ο χρόνος κατασκευής της εκκλησίας υπολογίζεται από την εξής εξίσωση:
Χρόνος κατασκευής εκκλησίας = [Χρόνος κατασκευής εκκλησίας σε ταχύτητα κόσμου ίση με 1]*[ταχύτητα κόσμου]
Ο χρόνος κατασκευής της εκκλησίας επηρεάζεται από το επίπεδο του επιτελείου όπως και τα υπόλοιπα κτίρια. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος κατασκευής της εκκλησίας μειώνεται όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο του επιτελείου στο χωριό το οποίο κατασκευάζεται.

Η μείωση του παράγοντα χρόνου στη χρονική διάρκεια κατασκευής ενός κτιρίου ανά επίπεδο επιτελείου μπορεί να εποπτευθεί ΕΔΩ.

Με ταχύτητα κόσμου 1 και επίπεδο επιτελείου 1, ισχύουν τα εξής χρονικά δεδομένα:


ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Πρώτη εκκλησία00:15:45
Επίπεδο 105:40:00
Επίπεδο 206:48:00
Επίπεδο 308:09:36

Οι πόντοι που προφέρει στο χωριό σας κάθε επιπέδο εκκλησίας ορίζονται ως εξής:
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΠΟΝΤΟΙ
Πρώτη εκκλησία10
Επίπεδο 110
Επίπεδο 22
Επίπεδο 32


4) Απαιτήσεις για την κατασκευή εκκλησίας
-> Επιτελείο
στο επίπεδο 5
-> Το ανάλογο επίπεδο αγροκτήματος
για τις απαιτούμενες θέσεις.

5) Κατεδάφιση εκκλησίας

Η εκκλησία δύναται να κατεδαφιστεί με καταπέλτες. Ωστόσο διαθέτει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα συγκριτικά με τα υπόλοιπα κτίρια. Ενδεικτικά απαιτούνται:
400 καταπέλτες για να καταρρίψεις μια εκκλησία επιπέδου 1.
167 καταπέλτες για να καταρρίψεις μια εκκλησία από το επίπεδο 2 στο επίπεδο 1.
500 καταπέλτες για να καταρρίψεις μια εκκλησία από το επίπεδο 2 ολοκληρωτικά.
120 καταπέλτες για να καταρρίψεις μια εκκλησία από το επίπεδο 3 στο επίπεδο 2.
360 καταπέλτες για να καταρρίψεις μια εκκλησία επιπέδου 3 στο επίπεδο 1.
600 καταπέλτες για να καταρρίψεις μια εκκλησία επιπέδου 3 ολοκληρωτικά.
Σημείωση 1: Η παραπάνω ποσότητα των καταπελτών που απαιτούνται για τη κατεδάφιση κάθε επιπέδου εκκλησίας δηλώνει την ελάχιστη απαιτούμενη επιζώσα ποσότητα θρήσκων καταπελτών κατά το πρώτο στάδιο της μάχης. Τα παραπάνω αριθμητικά δεδομένα ισχύουν αυτούσια με ηθικό 100%, θρήσκα στρατεύματα, 0% τύχη, 0 τείχος.
Σημείωση 2: Με την κατάκτηση ενός χωριού που διαθέτει εκκλησία, η εκκλησία καταστρέφεται αυτόματα.
Σημείωση 3:: Τα αντίστοιχα αριθμητικά δεδομένα για μη θρήσκα στρατεύματα είναι τα εξής:
[SPOIL]800 καταπέλτες για να καταρρίψεις μια εκκλησία επιπέδου 1.
333 καταπέλτες για να καταρρίψεις μια εκκλησία από το επίπεδο 2 στο επίπεδο 1.
1000 καταπέλτες για να καταρρίψεις μια εκκλησία από το επίπεδο 2 ολοκληρωτικά.
240 καταπέλτες για να καταρρίψεις μια εκκλησία από το επίπεδο 3 στο επίπεδο 2.
720 καταπέλτες για να καταρρίψεις μια εκκλησία επιπέδου 3 στο επίπεδο 1.
1200 καταπέλτες για να καταρρίψεις μια εκκλησία επιπέδου 3 ολοκληρωτικά.[/SPOIL]
Τονίζεται ότι η πρώτη εκκλησία δεν δύναται να κατεδαφιστεί από καταπέλτες.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Η πρώτη εκκλησία δύναται να κατεδαφιστεί από τον ιδιοκτήτη της και να κατασκευαστεί εκ νέου σε άλλο χωριό. Η επιλογή αυτή αξιοποιείται για στρατηγικές θέσεις χωριών στις οποίες επιθυμείτε να έχετε το παράγοντα "πίστη" χωρίς να χάσετε θέσεις σε αγρόκτημα και αποκλείοντας τη δυνατότητα κατεδάφισής της από εχθρικές επιθέσεις. Επιπλέον, αν κατακτηθεί το χωριό σας στο οποίο βρίσκεται η πρώτη εκκλησία μπορείτε να την κατασκευάσετε σε άλλο. Για την κατεδάφιση οποιουδήποτε επιπέδου εκκλησίας ή της πρώτης εκκλησίας απαιτείται επιτελείο στο επίπεδο 15.
2) Χωριά τα οποία βρίσκονται υπό την επιρροή παραπάνω από μία εκκλησίας ΔΕΝ λαμβάνουν επιπλέον bonus.
3) Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι:
α) ΔΕΝ θα διαθέτουν όλα σας τα χωριά εκκλησία αν και ΟΛΑ θα πρέπει να βρίσκονται υπό την επιρροή τουλάχιστον μίας. Είναι υψίστης, λοιπόν, σημασίας να επιλέγονται τα κατάλληλα χωριά στα οποία θα κατασκευάζετε εκκλησία ώστε να καλύπτετε τα μέγιστα δυνατά σημεία στο χάρτη χωρίς να θυσιάζετε θέσεις αγροκτήματος άσκοπα.
β) Σε πλάνα επίθεσης εναντίον συγκεκριμένου παίκτη κρίνεται σκόπιμο ο στόχος των καταπελτών που περιλαμβάνονται σε μια επίθεση να στοχεύουν τα χωριά στα οποία υπάρχει εκκλησία ώστε να αφαιρέσει το παράγοντα πίστη (συνεπώς και τη δύναμη στρατευμάτων) στα υπόλοιπα χωριά που βρίσκονταν υπό την επιρροή της συγκεκριμένης εκκλησίας.
4) Η ακτίνα επιρροής μιας εκκλησίας καθώς και τα χωριά που βρίσκονται εντός αυτής, δύναται να εποπτευθούν είτε από το χάρτη είτε ανοίγοντας τη σελίδα μιας εκκλησίας από το χωριό στο οποίο είναι κατασκευασμένη.
5) Τα χωριά παικτών που μετατρέπονται σε βάρβαρα χάνουν το κτίριο της εκκλησίας αλλά τα στρατεύματα που βρίσκονται εντός των χωριών διατηρούν την ιδιότητα της πίστης. Αυτό σημαίνει ότι αμύνονται με το 100% της δύναμής τους.
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.