Οδηγός για Τεχνολογίες

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

DeletedUser27574

-> ΟΡΙΣΜΟΣ: Ως τεχνολογία ορίζεται το επίπεδο εξερεύνησης μιας μονάδας που κατασκευάζεται από τα κτίρια: στρατώνας, σταύλος, εργαστήριο. Τα επίπεδα τεχνολογίας εποπτεύονται, ελέγχονται και μεταβάλλονται μέσω του οπλοποιείου.

-> ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Κάθε επίπεδο τεχνολογίας μεταβάλλει μόνο τα στατιστικά μάχης της μονάδας που χαρακτηρίζει. Στο επίπεδο 1 υφίσταται τα συνηθισμένα στατιστικά μάχης. Στο επίπεδο 2 αυξάνονται τα ποσοστά μάχης κατά 25% και στο επίπεδο 3 αυξάνονται κατά 40%. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι ανιχνευτές οι οποίοι αποκτούν ανά επίπεδο και τις εξής ιδιότητες:
[SPOIL]
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ
1 ή 0Αν σε μια επίθεση επιζήσει έστω και ένας ανιχνευτής στην αναφορά φαίνεται ο στρατός του αντιπάλου εντός του χωριού. Αν επιζήσει το 50% του συνόλου των ανιχνευτών φαίνονται και οι πόροι.
2Αν σε μια επίθεση επιζήσει το 70% του συνόλου των ανιχνευτών στην αναφορά φαίνονται και τα επίπεδα κτιρίων του αντιπάλου. Ισχύει, επίσης, και η ιδιότητα επιπέδου 1
3Αν σε μια επίθεση επιζήσει το 90% του συνόλου των ανιχνευτών στην αναφορά φαίνονται και τα στρατεύματα εκτός χωριού. Ισχύουν, επίσης, οι ιδιότητες επιπέδων 1 και 2
[/SPOIL]

Δεν μεταβάλλονται: η ταχύτητα της μονάδας, η χωρητικότητα μεταφοράς πόρων, ο απαιτούμενος πληθυσμός στο αγρόκτημα.
Για κάθε επίπεδο τεχνολογίας απαιτείται:
1) Χρόνος εξερεύνησης, συγκεκριμένος για κάθε μονάδα.
2) Κόστος εξερεύνησης, συγκεκριμένος για κάθε μονάδα.
Για τις τεχνολογίες 3 επιπέδων ισχύουν επίσης ότι:
Μπορούν να αξιοποιηθούν το μέγιστο 15 μονάδες τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει ότι δύναται να εξερευνηθούν μόνο 15 επίπεδα. Η επιλογή τους εξαρτάται από το παίκτη.
Τα επίπεδα τεχνολογίας δύναται να ακυρωθούν. Η ακύρωση ενός επιπέδου τεχνολογίας δεν απαιτεί κόστος αλλά απαιτεί χρόνο. Μπορούν να ακυρωθούν όλα τα επίπεδα τεχνολογιών. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι μονάδες ξιφομάχος και δορατοφόρος. Τα επίπεδα των συγκεκριμένων μονάδων δεν μπορούν να μειωθούν κάτω του επιπέδου 1. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε παίκτης μπορεί να επιλέξει μόνο 13 από τις 15 μονάδες τεχνολογίας για να τις διανείμει κατ'επιλογή και ότι κάθε χωριό έχει τουλάχιστον ξίφη και δόρατα επιπέδου 1. Η εξαίρεση αυτή έγκειται στο γεγονός ότι οι μονάδες αυτές δεν έχουν κόστος εξερεύνησης και μπορούν να κατασκευαστούν αυτόματα με επίπεδο στρατώνα στο 1.

-> ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ:
Τα επίπεδα τεχνολογίας που θα επιλέξει ο κάθε παίκτης εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από το είδος του χωριού που αναπτύσσει κάθε φορά.
Το παιχνίδι υποστηρίζει σαν ρύθμιση κόσμων 3 είδη τεχνολογιών:
1) Απλές τεχνολογίες
Στη συγκεκριμένη ρύθμιση όλες οι μονάδες μπορούν να εξερευνηθούν μέχρι το επίπεδο 1 και δεν αναβαθμίζονται. Η εξερεύνηση μιας μονάδας ισοδυναμεί με τεχνολογία επιπέδου 1, δηλαδή η αναβάθμιση ξεκινά από το επίπεδο 2.
2) Τεχνολογίες 3 επιπέδων
Στη συγκεκριμένη ρύθμιση όλες οι μονάδες μπορούν να αναβαθμιστούν, εφόσον εξερευνηθούν, μέχρι το επίπεδο 3. Επιτρέπεται συνολικά η αναβάθμιση 15 τεχνολογιών. Η εξερεύνηση μιας μονάδας ισοδυναμεί με τεχνολογία επιπέδου 1, δηλαδή η αναβάθμιση ξεκινά από το επίπεδο 2.
3) Τεχνολογίες 10 επιπέδων
Στη συγκεκριμένη ρύθμιση όλες οι μονάδες μπορούν να αναβαθμιστούν, εφόσον εξερευνηθούν, μέχρι το επίπεδο 10. Δεν υπάρχει περιορισμός στην αναβάθμιση επιπέδων. Η εξερεύνηση μιας μονάδας ισοδυναμεί με τεχνολογία επιπέδου 1, δηλαδή η αναβάθμιση ξεκινά από το επίπεδο 2.

Κατά συνέπεια στις Απλές Τεχνολογίες και στις Τεχνολογίες 10 επιπέδων όλα τα χωριά, ανεξαρτήτου είδους, έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν και να αναβαθμίσουν πλήρως όλες τις μονάδες.
Για τις Τεχνολογίες 3 επιπέδων ο κάθε παίκτης καλείται να επιλέξει ποιες μονάδες επιλέγει να αναβαθμίσει σε κάθε του χωριό.


Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά πρότυπα ανά είδος χωριού και μονάδας που αξιοποιούν αποτελεσματικά τα επιτρεπόμενα επίπεδα τεχνολογιών. Τα πρότυπα είναι ενδεικτικά και προτεινόμενα, δεν εγγυώνται μια ασφαλή πορεία στο κόσμο ούτε αποτελούν οι μοναδικές επιλογές που έχει ο κάθε παίκτης.

1) Σε κόσμο με τοξότες:

-> Για επιθετικά χωριά επιλέγονται τα εξής πρότυπα επιπέδων τεχνολογιών:
[SPOIL]1)Επιθετικό χωριό με έφιππους τοξότες:
[SPOIL]
Είδος ΜονάδαςΔορατοφόροςΞιφομάχοςΤσεκουρομάχοςΤοξότηςΑνιχνευτήςΕλαφρύ ΙππικόΈφιππος ΤοξότηςΒαρύ ΙππικόΠολιορκητικός ΚριόςΚαταπέλτης
Επίπεδο Τεχνολογίας
1​
1​
3​
0​
0​
3​
3​
0​
3​
0​
[/SPOIL]

2)Επιθετικό χωριό χωρίς έφιππους τοξότες:
[SPOIL]
Είδος ΜονάδαςΔορατοφόροςΞιφομάχοςΤσεκουρομάχοςΤοξότηςΑνιχνευτήςΕλαφρύ ΙππικόΈφιππος ΤοξότηςΒαρύ ΙππικόΠολιορκητικός ΚριόςΚαταπέλτης
Επίπεδο Τεχνολογίας
1​
1​
3​
0​
0​
3​
0​
3​
3​
0​
[/SPOIL]
3)Επιθετικό χωριό με έμφαση στην επιθετική δύναμη:
[SPOIL]
Είδος ΜονάδαςΔορατοφόροςΞιφομάχοςΤσεκουρομάχοςΤοξότηςΑνιχνευτήςΕλαφρύ ΙππικόΈφιππος ΤοξότηςΒαρύ ΙππικόΠολιορκητικός ΚριόςΚαταπέλτης
Επίπεδο Τεχνολογίας
1​
1​
3​
0​
0​
3​
2​
2​
3​
0​
[/SPOIL]


4)Επιθετικό χωριό με αμυντική προστασία:
[SPOIL]
Είδος ΜονάδαςΔορατοφόροςΞιφομάχοςΤσεκουρομάχοςΤοξότηςΑνιχνευτήςΕλαφρύ ΙππικόΈφιππος ΤοξότηςΒαρύ ΙππικόΠολιορκητικός ΚριόςΚαταπέλτης
Επίπεδο Τεχνολογίας
1​
1​
3​
0​
0​
3​
0​
2​
2​
2​
[/SPOIL]

5)Επιθετικό χωριό με αμυντική προστασία 2:

[SPOIL]
Είδος ΜονάδαςΔορατοφόροςΞιφομάχοςΤσεκουρομάχοςΤοξότηςΑνιχνευτήςΕλαφρύ ΙππικόΈφιππος ΤοξότηςΒαρύ ΙππικόΠολιορκητικός ΚριόςΚαταπέλτης
Επίπεδο Τεχνολογίας
3​
3​
3​
0​
0​
3​
0​
0​
3​
0​
[/SPOIL]

6)Επιθετικό χωριό διάσπασης αμυντικών χωριών με τοξότες:
[SPOIL]
Είδος ΜονάδαςΔορατοφόροςΞιφομάχοςΤσεκουρομάχοςΤοξότηςΑνιχνευτήςΕλαφρύ ΙππικόΈφιππος ΤοξότηςΒαρύ ΙππικόΠολιορκητικός ΚριόςΚαταπέλτης
Επίπεδο Τεχνολογίας
1​
1​
3​
0​
0​
0​
3​
2​
3​
2​
[/SPOIL]


7)Επιθετικό χωριό με ανιχνευτές:
[SPOIL]
Είδος ΜονάδαςΔορατοφόροςΞιφομάχοςΤσεκουρομάχοςΤοξότηςΑνιχνευτήςΕλαφρύ ΙππικόΈφιππος ΤοξότηςΒαρύ ΙππικόΠολιορκητικός ΚριόςΚαταπέλτης
Επίπεδο Τεχνολογίας
1​
1​
3​
0​
3​
3​
2​
0​
2​
0​
[/SPOIL]


Με τι κριτήριο επιλέγετε τα παραπάνω πρότυπα:
1) Επιλέξτε το πρότυπο 1 για να έχετε μια πλήρη ανάπτυξη επιπέδων σε όλες τις επιθετικές μονάδες του παιχνιδιού. Το πρότυπο αυτό σας προσφέρει ευελιξία στην επιλογή παραγωγής κάθε επιθετικής μονάδας αλλά δεν διαθέτει τα απαραίτητα επίπεδα αμυντικών μονάδων για να αμυνθεί.
2) Επιλέξτε το πρότυπο 2 για να έχετε μια πλήρη ανάπτυξη επιπέδων στις βασικές επιθετικές μονάδες. Ο έφιππος τοξότης είναι μια μονάδα που χρησιμοποιείται για να αντιμετωπίσει κατά κύριο λόγο χωριά με πλεόνασμα τοξοτών. Σας παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα να αμυνθείτε με βαρύ ιππικό στο επίπεδο 3. Μπορείτε να μεταφέρετε τις 3 μονάδες αυτές στην αμυντική μονάδα της επιλογής σας.
3) Επιλέξτε το πρότυπο 3 για να διατηρήστε την επιθετική δύναμη του χωριού σας στο μέγιστο δυνατό, μειώνοντας όμως τη δύναμη των κριών σας. Θυσιάζετε 1 επίπεδο κριών (2 μονάδες τείχους για ισορροπημένες μάχες επιθετικών-αμυντικών μονάδων) για να προσφέρετε καλύτερη δυνατότητα προστασίας στο χωριό σας, επιλέγοντας βαρύ ιππικό ή άλλη αμυντική μονάδα σε επίπεδο 2.
4) Επιλέξτε το πρότυπο 4 για να θυσιάστε την επιθετική δύναμη των έφιππων τοξοτών και τη κατάρριψη τείχους για να δώσετε μια δυνατότητα καλής αμυντικής δύναμης στο χωριό σας.
5) Επιλέξτε το πρότυπο 5 για να διατηρήστε στη πλήρη ανάπτυξη επιπέδων τις βασικές επιθετικές μονάδες και να έχετε τη μέγιστη δυνατή αμυντική προστασία με ξίφη και δόρατα.
6) Επιλέξτε το πρότυπο 6 για επιθετικά χωριά που αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στη διάσπαση αμυντικών με πλεόνασμα τοξοτών. Δεδομένου ότι σε αυτά τα χωριά ο σταύλος παράγει εξ'ολοκλήρου έφιππους τοξότες δεν αξιοποιείται κανένα επίπεδο τεχνολογίας για ελαφρύ ιππικό και οι μονάδες καταναλώνονται σε αμυντικές μονάδες για να αυξήσετε τη δυνατότητα αμυντικής προστασίας του χωριού.
7) Επιλέξτε το πρότυπο 7 αν το πρώτο σας χωριό είναι επιθετικό ή για επιθετικά χωριά τα οποία βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις με εχθρικούς πυρήνες χωριών. Το χωριό διατηρεί την επιθετική του δύναμη προσφέροντας τη δυνατότητα πλήρη ανιχνεύσεων με ανιχνευτές στο επίπεδο 3 αλλά απουσιάζει οποιοδήποτε είδος αμυντικής προστασίας στις τεχνολογίες. [/SPOIL]

-> Για αμυντικά χωριά επιλέγονται τα εξής πρότυπα επιπέδων τεχνολογιών:
[SPOIL]1)Αμυντικό χωριό με μέγιστη αμυντική προστασία:
[SPOIL]
Είδος ΜονάδαςΔορατοφόροςΞιφομάχοςΤσεκουρομάχοςΤοξότηςΑνιχνευτήςΕλαφρύ ΙππικόΈφιππος ΤοξότηςΒαρύ ΙππικόΠολιορκητικός ΚριόςΚαταπέλτης
Επίπεδο Τεχνολογίας
3​
3​
0​
3​
0​
0​
0​
3​
0​
3​
[/SPOIL]

2)Αμυντικό χωριό με ανιχνευτές:
[SPOIL]
Είδος ΜονάδαςΔορατοφόροςΞιφομάχοςΤσεκουρομάχοςΤοξότηςΑνιχνευτήςΕλαφρύ ΙππικόΈφιππος ΤοξότηςΒαρύ ΙππικόΠολιορκητικός ΚριόςΚαταπέλτης
Επίπεδο Τεχνολογίας
2​
2​
0​
3​
2​
0​
0​
3​
0​
3​
[/SPOIL]

3)Ανιχνευτάδικο-αμυντικό χωριό:
[SPOIL]
Είδος ΜονάδαςΔορατοφόροςΞιφομάχοςΤσεκουρομάχοςΤοξότηςΑνιχνευτήςΕλαφρύ ΙππικόΈφιππος ΤοξότηςΒαρύ ΙππικόΠολιορκητικός ΚριόςΚαταπέλτης
Επίπεδο Τεχνολογίας
3​
3​
0​
3​
3​
0​
0​
3​
0​
0​
[/SPOIL]

4)Αμυντικό χωριό χωρίς τοξότες:
[SPOIL]
Είδος ΜονάδαςΔορατοφόροςΞιφομάχοςΤσεκουρομάχοςΤοξότηςΑνιχνευτήςΕλαφρύ ΙππικόΈφιππος ΤοξότηςΒαρύ ΙππικόΠολιορκητικός ΚριόςΚαταπέλτης
Επίπεδο Τεχνολογίας
3​
3​
0​
0​
3​
0​
0​
3​
0​
3​
[/SPOIL]

Με τι κριτήριο επιλέγετε τα παραπάνω πρότυπα:
1) Επιλέξτε το πρότυπο 1 για όλα τα αμυντικά χωριά σας τα οποία δεν προορίζονται για να παίρνουν ανιχνεύσεις. Αξιοποιούν τα 15 επίπεδα τεχνολογίας σε όλες τις αμυντικές μονάδες του παιχνιδιού μεγιστοποιώντας τα στατιστικά τους και προσφέροντας ευελιξία στην παραγωγή.
2) Επιλέξτε το πρότυπο 2 για τα αμυντικά σας τα οποία προορίζετε να χρησιμοποιείτε και για αποστολές ανιχνεύσεων. Οι ανιχνευτές επιπέδου 2 δεν θα σας δώσουν αναφορά για τα στρατεύματα εκτός χωριού αλλά μπορούν να σας δώσουν αναφορά κτιρίων ενός χωριού. Το χωριό διατηρεί και πάλι ισχυρή αμυντική προστασία με την διαφορά ότι από στρατώνα επιλέγετε κατά κύριο λόγο η παραγωγή τοξοτών επιπέδου 3.
3) Επιλέξτε το πρότυπο 3 για τα ανιχνευτάδικά σας. Από αυτά τα χωριά θα στέλνετε ισχυρές εντολές ανιχνεύσεων με σκοπό να αποκτήσετε πλήρη αναφορά στρατού και κτιρίων ενός στόχου-χωριού. Θυσιάζετε τις μονάδες τεχνολογιών των καταπελτών αλλά το χωριό μπορεί άνετα να αμυνθεί με πεζικές μονάδες και μονάδες βαρύ ιππικού.
4) Επιλέξτε το πρότυπο 4 αν δεν επιθυμείτε να παράγετε τοξότες στο χωριό σας και αποσκοπείτε σε μια γρήγορη παραγωγή αμυντικών μονάδων από το στρατώνα. Σας προσφέρει την ευελιξία πλήρη ανιχνεύσεων με ανιχνευτές στο επίπεδο 3.[/SPOIL]


2) Σε κόσμο χωρίς τοξότες:

-> Για επιθετικά χωριά επιλέγονται τα εξής πρότυπα επιπέδων τεχνολογιών:
[SPOIL]1)Επιθετικό χωριό με έμφαση στην επιθετική δύναμη:
[SPOIL]
Είδος ΜονάδαςΔορατοφόροςΞιφομάχοςΤσεκουρομάχοςΑνιχνευτήςΕλαφρύ ΙππικόΒαρύ ΙππικόΠολιορκητικός ΚριόςΚαταπέλτης
Επίπεδο Τεχνολογίας
1​
1​
3​
0​
3​
3​
3​
1​
[/SPOIL]

2)Επιθετικό χωριό με αμυντική προστασία πεζικών μονάδων:
[SPOIL]
Είδος ΜονάδαςΔορατοφόροςΞιφομάχοςΤσεκουρομάχοςΑνιχνευτήςΕλαφρύ ΙππικόΒαρύ ΙππικόΠολιορκητικός ΚριόςΚαταπέλτης
Επίπεδο Τεχνολογίας
3​
3​
3​
0​
3​
0​
3​
0​
[/SPOIL]

3)Επιθετικό χωριό με αμυντική προστασία:
[SPOIL]
Είδος ΜονάδαςΔορατοφόροςΞιφομάχοςΤσεκουρομάχοςΑνιχνευτήςΕλαφρύ ΙππικόΒαρύ ΙππικόΠολιορκητικός ΚριόςΚαταπέλτης
Επίπεδο Τεχνολογίας
1​
1​
3​
0​
3​
2​
3​
2​
[/SPOIL]

4)Επιθετικό χωριό με ανιχνευτές:
[SPOIL]
Είδος ΜονάδαςΔορατοφόροςΞιφομάχοςΤσεκουρομάχοςΑνιχνευτήςΕλαφρύ ΙππικόΒαρύ ΙππικόΠολιορκητικός ΚριόςΚαταπέλτης
Επίπεδο Τεχνολογίας
1​
1​
3​
3​
3​
1​
3​
0​
[/SPOIL]

Με τι κριτήριο επιλέγετε τα παραπάνω πρότυπα:
1) Επιλέξτε το πρότυπο 1 για τη μέγιστη επιθετική δύναμη. Το πρότυπο υποστηρίζει τη παραγωγή καταπελτών για πιθανές κατεδαφίσεις στις επιθέσεις σας και παρέχει αμυντική υποστήριξη με έμφαση στο βαρύ ιππικό. Το βαρύ σε ένα επιθετικό χωριό μπορεί να αξιοποιηθεί για τη συνοδεία του 4ου αρίστου σε ένα τρένο. Οι 3 μονάδες του βαρύ ιππικού μπορούν να αξιοποιηθούν στην αμυντική μονάδα της επιλογής σας όταν αμύνεται το χωριό σας.
2) Επιλέξτε το πρότυπο 2 για να διατηρήσετε στο μέγιστο την επιθετική δύναμη του χωριού σας συνδυάζοντάς το με τη μέγιστη δυνατή αμυντική προστασία με πεζικές μονάδες. Αξιοποιείται καταλληλότερα για χωριά μετώπου με μόνιμες άμυνες.
3) Επιλέξτε το πρότυπο 3 για τα επιθετικά σας χωριά που είναι ευάλωτα σε επιθέσεις. Τα επιθετικά σας διατηρούν την επιθετική τους δύναμη και προσφέρεται ευελιξία στην κατανομή επιπέδων στις αμυντικές τεχνολογίες εφόσον ο χρόνος ακύρωσης του επιπέδου 2 βαρύ ιππικού και καταπέλτη μειώνεται συγκριτικά με το επίπεδο 3.
4) Επιλέξτε το πρότυπο 4 αν το πρώτο σας χωριό είναι επιθετικό ή για επιθετικά χωριά τα οποία βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις με εχθρικούς πυρήνες χωριών. Το χωριό διατηρεί την επιθετική του δύναμη προσφέροντας τη δυνατότητα πλήρη ανιχνεύσεων με ανιχνευτές στο επίπεδο 3 αλλά απουσιάζει οποιοδήποτε είδος αμυντικής προστασίας στις τεχνολογίες. Το βαρύ ιππικό προσφέρει ταχύτητα για περιπτώσεις snipe ή γρήγορες αποστολές βοηθειών. [/SPOIL]

-> Για αμυντικά χωριά επιλέγονται τα εξής πρότυπα επιπέδων τεχνολογιών:
[SPOIL]1)Αμυντικό χωριό με μέγιστη αμυντική προστασία:
[SPOIL]
Είδος ΜονάδαςΔορατοφόροςΞιφομάχοςΤσεκουρομάχοςΑνιχνευτήςΕλαφρύ ΙππικόΒαρύ ΙππικόΠολιορκητικός ΚριόςΚαταπέλτης
Επίπεδο Τεχνολογίας
3​
3​
0​
0​
0​
3​
0​
3​
[/SPOIL]

2)Αμυντικό χωριό με ανιχνευτές:
[SPOIL]
Είδος ΜονάδαςΔορατοφόροςΞιφομάχοςΤσεκουρομάχοςΑνιχνευτήςΕλαφρύ ΙππικόΒαρύ ΙππικόΠολιορκητικός ΚριόςΚαταπέλτης
Επίπεδο Τεχνολογίας
3​
3​
0​
3​
0​
1​
0​
3​
[/SPOIL]

Με τι κριτήριο επιλέγετε τα παραπάνω πρότυπα:
1) Επιλέξτε το πρότυπο 1 για τη μέγιστη αμυντική δύναμη. Το πρότυπο υποστηρίζει όλες τις αμυντικές μονάδες στο επίπεδο 3 αλλά δεν προσφέρει τη δυνατότητα πλήρη ανιχνεύσεων.
2) Επιλέξτε το πρότυπο 2 για ανιχνευτάδικα αμυντικά χωριά. Δεδομένου ότι ο σταύλος παράγει σχεδόν αποκλειστικά ανιχνευτές το βαρύ ιππικό περιορίζεται στο επίπεδο 1. Σε περίπτωση άμυνες τα επίπεδα ανιχνευτών δύναται να ακυρωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα και να αξιοποιηθούν για την αναβάθμιση του βαρύ ιππικού.[/SPOIL]


Σημείωση 1: Αν έχετε κατασκευάσει μια μονάδα σε οποιοδήποτε επίπεδο και μετέπειτα μειώστε ή αυξήστε το επίπεδο τεχνολογίας της συγκεκριμένης μονάδας τα νέα στατιστικά μάχης θα εφαρμοστούν στο σύνολο αυτής της μονάδας ανεξάρτητα πότε τη κατασκευάσατε.
Σημείωση 2: Ένα χωριό αμύνεται με τα επίπεδα εξερεύνησης που υπάρχουν στο συγκεκριμένο χωριό ανεξάρτητα με τα επίπεδα εξερεύνησης των μονάδων που υπάρχουν στο κάθε χωριό από το οποίο στάλθηκε οποιαδήποτε μονάδα.
Σημείωση 3: Κάθε μονάδα που βρίσκεται σε ένα χωριό και το χωριό αυτό δεν έχει τη συγκεκριμένη μονάδα εξερευνημένη στο οπλοποιείο (επίπεδο 0) τότε αυτή η μονάδα διαθέτει στατιστικά και ιδιότητες μάχης επιπέδου 1.
Σημείωση 4: Μπορείτε να χειριστείτε με διάφορους τρόπους την επιλογή των επιπέδων. Μπορείτε να κατασκευάσετε για παράδειγμα σε ένα χωριό ανιχνευτές επιπέδου 1 και έπειτα να ακυρώστε την εξερεύνηση των ανιχνευτών. Δεν θα μπορείτε να κατασκευάσετε νέους ανιχνευτές αλλά θα έχετε ήδη διαθέσιμους, επιπέδου 1, για να τους αξιοποιείστε και ταυτόχρονα σας προσφέρετε προς χρήση 1 μονάδα επιπέδου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος εξερεύνησης κάθε επίπεδου τεχνολογίας ανά μονάδα και στατιστικών μάχης ανά επίπεδο τεχνολογίας ανά μονάδα ανατρέξτε ΕΔΩ και επιλέξτε τη μονάδα που σας ενδιαφέρει
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.