Οδηγίες Χρήσης Scripts

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

noesis

Community Manager
Μέλος προσωπικού
InnoGames
Εγγραφή
24. Μάϊος 2011
Μηνύματα
1.086
Βαθμολογία αντίδρασης
203
[noe]Στο συγκεκριμένο θέμα θα παρουσιάζονται επισκοπήσεις και οδηγίες χρήσης συγκεκριμένων scripts.

Οι οδηγίες αυτές, ως επί το πλείστον, θα αφορούν scripts με σύνθετες λειτουργίες που απαιτούν περαιτέρω λεπτομέρειες στη περιγραφή τους και στο τρόπο χρήση τους.

Ανά διαστήματα, όποτε η Ομάδα Διαχείρισης και η G.S.E.T. το κρίνει σκόπιμο, θα δημοσιεύονται οι ανάλογες οδηγίες.

Οποιοσδήποτε παίκτης της ελληνικής κοινότητας επιθυμεί να αναλυθεί η χρήση κάποιου script παρακαλείται να συντάξει σχετικό μήνυμα προς τον Tsalkapone αναφέροντας το script που επιθυμεί να αναλυθεί.[/noe]
 

tsalkapone

Well-Known Member
Εγγραφή
31. Δεκ 2011
Μηνύματα
49
Βαθμολογία αντίδρασης
1
14. Τίτλος: Αναγνώριση και Μετονομασία εντολών

Script προς ανάλυση:
14. Τίτλος: Αναγνώριση και Μετονομασία εντολών (REC script, recognition script)

ΓΕΝΙΚΑ

Το συγκεκριμένο script αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο στην κοινότητα των φυλετικών μαχών. Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και μετονομασία εντολών, εισερχόμενων ή εξερχόμενων.
Το script θα λειτουργήσει μόνο από τη σελίδα πληροφοριών μια εντολής. Θα διαπιστώσετε ότι βρίσκεστε στη σελίδα πληροφοριών μιας εντολής όταν στη τρέχουσα url διεύθυνση περιλαμβάνεται η εξής πληροφορία screen=info_command.
Ενεργοποιώντας το script από οποιαδήποτε άλλη σελίδα θα σας εμφανίσει το εξής μήνυμα:


Οι πληροφορίες μιας εντολής δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη σελίδα που ανοίγει όταν επιλέγετε το Link μιας εντολής:
[SPOIL]

Ανοίγοντας το σύνδεσμο της εντολής εμφανίζεται η σελίδα πληροφοριών της εντολής:

[SPOIL]
[/SPOIL][/SPOIL]

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Πριν χρησιμοποιήσετε το script για πρώτη φορά προτείνεται να κάνετε μια μετάβαση στις διαθέσιμες Ρυθμίσεις για να κρίνετε το πρότυπο μετονομασίας εντολών που σας βολεύει.
Οι Ρυθμίσεις του script είναι μια κατηγορία επιτρεπτών αλλαγών εντός του κώδικα και εμφανίζονται κάτω δεξιά στην οθόνη σας οποιαδήποτε στιγμή ενεργοποιείστε το script. Το ενεργό link των Ρυθμίσεων εικονίζεται ως εξής:


Ανοίγοντας το σύνδεσμο εμφανίζεται το εξής παράθυρο στη σελίδα σας:

[SPOIL]
[/SPOIL]

Σημείωση: Επιλέξτε Ctrl+ για να μεγεθύνετε την εικόνα σε περίπτωση που δεν είναι αναγνώσιμη. Επαναφέρετε και πάλι στο κανονικό μέγεθος με Ctrl-.

Οι υποστηριζόμενοι κώδικες του παιχνιδιού που μπορούν να συμπεριληφθούν στη μετονομασία της εντολής είναι οι εξής:
1) Το είδος της μονάδας (unit)
2) Οι συντεταγμένες του χωριού από το οποίο προέρχεται η εντολή (coords)
3) Ο επιτιθέμενος παίκτης (player)
4) Η διάρκεια της εντολής-επίθεσης (duration)
5) Η απόσταση των χωριών επιτιθέμενου-αμυνόμενου με μονάδα μέτρησης τα πεδία στο χάρτη (distance)
6) Το ID της εντολής-επίθεσης (attackID)
7) Η ώρα και ημέρα την οποία στάλθηκε η εντολή-επίθεση (sent)

Μια ενδεικτική ονομασία εντολής με το πρότυπο 1 - 2 -3 είναι η εξής:ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

Μια επιτρεπτή αλλαγή που μπορείτε να κάνετε χειροκίνητα στο κώδικα του script και αναφέρεται στις Επιτρεπτές αλλαγές είναι το εξής κομμάτι:
["Ανιχνευτής", "Ελαφρύ ιππικό", "Βαρύ ιππικό", "Τσεκούρι", "Ξίφος", "Πολιορκητικός κριός", "***Αριστοκράτης***"]

Στο συγκεκριμένο κομμάτι του κώδικα περιλαμβάνονται οι ονομασίες που επιλέγονται για την ταχύτητα των μονάδων. Το script συλλέγει αυτόματα την ταχύτητα μονάδων του κόσμου από τις ρυθμίσεις και καθορίζει τις μονάδες στις εξής κατηγορίες:
Μονάδες με την ίδια ταχύτηταΟνομασία στο script
ΑνιχνευτήςΑνιχνευτής
Ελαφρύ Ιππικό, Έφιππος Τοξότης, PaladinΕλαφρύ Ιππικό
Βαρύ ΙππικόΒαρύ Ιππικό
Δορατοφόρος, Τοξότης, ΤσεκουρομάχοςΤσεκούρι
ΞίφοςΞίφος
Πολιορκητικός κριός, ΚαταπέλτηςΠολιορκητικός κριός
ΑριστοκράτηςΑριστοκράτης

Όπως αναφέρεται και στις Επιτρεπτές Αλλαγές μπορείτε να επιλέξετε μόνοι σας το καθορισμό της ονομασίας των μονάδων αλλάζοντας την ονομασία εντός του script.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Από την αναβάθμιση του παιχνιδιού στην έκδοση 8.20 έχουν εισαχθεί εικονίδια (τα ίδια που υπάρχουν για κάθε μονάδα στο μέρος συγκέντρωσης) που αναγνωρίζουν συγκεκριμένες ονομασίες μονάδων στο πλαίσιο ονομασίας μιας εντολής για να προσφέρουν οπτική αναγνώριση στο παίκτη και να διευκολύνουν στο διαχωρισμό των εντολών.
Ο παρακάτω πίνακας αναπαριστά τις ονομασίες μονάδων που αναγνωρίζει ο κώδικας των εικονιδίων:

Είδος ΜονάδαςΑναγνωρισμένες ονομασίες εικονιδίου
ΑνιχνευτήςΑνιχνευτής
PaladinPaladin, Pala
ΔορατοφόροςΔορατοφόρος, Δόρυ
ΞιφομάχοςΞιφομάχος, Ξίφος
ΤσεκουρομάχοςΤσεκουρομάχος, Τσεκούρι
ΤοξότηςΤοξότης
Ελαφρύ ΙππικόΕλαφρύ ιππικό
Έφιππος ΤοξότηςΈφιππος τοξότης
Βαρύ ΙππικόΒαρύ ιππικό
Πολιορκητικός ΚριόςΠολιορκητικός κριός, Κριός (εισήχθη με την έκδοση 8.24)
ΚαταπέλτηςΚαταπέλτης
ΑριστοκράτηςΑριστοκράτης

Σημείωση: Οι ονομασίες που αναγνωρίζονται από το κώδικα των εικονιδίων ταιριάζουν πεζά και κεφαλαία γράμματα. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε μεταβολή της ονομασίας δεν θα εμφανίσει το αντίστοιχο εικονίδιο. Επιπλέον στοιχεία ή γράμματα, εφόσον τηρείται το πρότυπο ονομασίας, δεν επηρεάζουν την αναγνώριση εικονιδίου π.χ. ***Αριστοκράτης***, Τσεκούρια. Οποιαδήποτε άλλη μεταβολή εντός του κύριου ονόματος μπορεί να επιφέρει μη επιθυμητές αναγνωρίσεις π.χ. Έφιππος Τοξότης αναγνωρίζεται από το εικονίδιο του Τοξότη και όχι του Έφιππου τοξότη λόγω μη αντιστοιχίας πεζών-κεφαλαίων.


Παραδείγματα:


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ

Εφόσον αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε, ενεργοποιώντας το script από τις πληροφορίες μιας εντολής θα σας εμφανιστεί ένας πίνακας με τις εξής στήλες:
Μονάδα -> Το όνομα της κατηγορίας ταχύτητας μονάδων που έχετε προκαθορίσει.
Στάλθηκε -> Εκτιμώμενη εκκίνηση εντολής βάση της συγκεκριμένης κατηγορίας ταχύτητας μονάδων.
Διάρκεια -> Συνολική χρονική διάρκεια βάση της απόστασης πεδίων μεταξύ επιτιθέμενου-αμυνόμενου χωριού για τη κάθε κατηγορία ταχύτητας μονάδων.
Μετονομασία σε -> Επιλογή μετονομασίας εντολής βάση του προκαθορισμένου πρότυπου μετονομασίας που έχετε επιλέξει. Επικυρώστε την μετονομασία επιλέγοντας το ΟΚ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το script αυτόματα αποκλείει από το πίνακα ταχύτητες μονάδων που δεν συμβαδίζουν με την διάρκεια χρόνου π.χ. αν μια μονάδα απαιτεί 30 λεπτά να φτάσει σε ένα προορισμό ενώ η διάρκεια της εντολής είναι 45 λεπτά τότε η μονάδα αυτή δεν θα εμφανιστεί σαν πιθανή βραδύτερη μονάδα της εντολής.

Παράδειγμα:
 

tsalkapone

Well-Known Member
Εγγραφή
31. Δεκ 2011
Μηνύματα
49
Βαθμολογία αντίδρασης
1
46. Τίτλος: Αναζήτηση χωριών βάση κριτηρίων στο χάρτη

Script προς ανάλυση:
46. Τίτλος: Αναζήτηση χωριών βάση κριτηρίων στο χάρτη (Village Finder)

ΓΕΝΙΚΑ

Το συγκεκριμένο script ενεργοποιείται από οποιαδήποτε σελίδα του παιχνιδιού.
Ενεργοποιώντας το script πρώτη φορά σε ένα κόσμο θα σας εμφανίσει το εξής in-page popup:


Επιλέξτε αρχικά, χωρίς να προσδιορίσετε οποιαδήποτε ρύθμιση εντός του script, την επιλογή "Αναζήτηση χωριών στο χάρτη". Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πρώτη φορά το script θα σας εμφανιστεί η εξής ειδοποίηση (alert message):Επιλέξτε "ΟΚ" και θα σας εμφανιστεί η δυνατότητα επιλογής "Ανανέωση δεδομένων" δίπλα στα εξής δεδομένα του script, που βρίσκονται κάτω αριστερά στο in-page popup:
1) Χρονική ηλικία αρχείου χωριών του κόσμου
2) Χρονική ηλικία αρχείου παικτών του κόσμου
3) Χρονική ηλικία αρχείου φυλών του κόσμου

Το in-page popup σε αυτό το στάδιο θα έχει την εξής εμφάνιση:


Επιλέξτε "Ανανέωση δεδομένων" σε κάθε ένα από τα δεδομένα του κόσμου για να αποθηκευτούν στο script.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κάθε κόσμο ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι η "Ανανέωση δεδομένων" αποτελεί μια διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζετε κάθε φορά τη πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το script σε ένα κόσμο. Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το script σε ένα κόσμο θα εμφανίζεται η πληροφορία ***ΝΟ DATA*** δίπλα στα αρχεία του κόσμου. Από τη στιγμή που θα επιλέξτε "Ανανέωση δεδομένων" σε κάθε νέα ενεργοποίηση του script θα σας εμφανίζει το χρόνο που έγινε η τελευταία αποθήκευση των αρχείων του κόσμου.
Παράδειγμα1:


Παράδειγμα2:ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ SCRIPT

1) Επιλογή ανανέωσης δεδομένων

Στο συγκεκριμένο σημείο γίνεται η επιλογή της "Ανανέωσης δεδομένων". Η συγκεκριμένη επιλογή εμφανίζεται:
α) Στη πρώτη ενεργοποίηση του script σε ένα κόσμο.
β) Όταν κάθε αρχείο του κόσμου (χωριά, παίκτες, φυλές) υπερβεί τη μία ώρα από τη τελευταία αποθήκευση-ανανέωση.
γ) Σε περίπτωση διαγραφή των cookies του browser σας. Διαγράφοντας τα cookies, διαγράφετε και τις ρυθμίσεις-αποθηκεύσεις του συγκεκριμένου script.

2) Μόνο βάρβαρα

Επιλέγοντας το checkbox της ρύθμισης "Μόνο βάρβαρα" δίνετε εντολή στο script να αναζητήσει μόνο βαρβαρικά χωριά στο χάρτη. Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη ρύθμιση απενεργοποιούνται αυτόματα οι επιλογές "Όνομα παίκτη (-ών)" και "Ετικέτα φυλής (-ών)".

3) Ήπειρος (-οι)

Στο συγκεκριμένο πεδίο εισάγετε τις επιθυμητές ηπείρους στις οποίες το script θα αναζητήσει χωριά. Η εισαγωγή ηπείρων γίνεται πληκτρολογώντας τον αριθμό της ηπείρου. Η προσθήκη πολλαπλών ηπείρων επιτυγχάνεται διαχωρίζοντάς τες με το σύμβολο "," (κόμμα). Για παράδειγμα, αν επιθυμείτε να αναζητήσετε χωριά στις ηπείρους 44 και 45 πρέπει να εισάγετε στο πεδίο το εξής κείμενο "44,45".

4) Περιοχή χάρτη

Στο συγκεκριμένο πεδίο ορίζετε μια περιοχή του χάρτη στις οποίες το script θα αναζητήσει χωριά. Για να ορίσετε μια περιοχή του χάρτη πρέπει να εισάγετε στις δυο παραμέτρους της επιλογής τις επιθυμητές συντεταγμένες. Πιο συγκεκριμένα:
4α) Στην επιλογή "Πάνω αριστερά" εισάγετε τις συντεταγμένες με την μορφή xxx|yyy οι οποίες θα καθορίσουν την επάνω αριστερά γωνία της ορισμένης περιοχής χάρτη.
4β) Στην επιλογή "Κάτω δεξιά" εισάγετε τις συντεταγμένες με την μορφή xxx|yyy οι οποίες θα καθορίσουν τη κάτω δεξιά γωνία της ορισμένης περιοχής χάρτη.
Η περιοχή χάρτη θα έχει τη γεωμετρική μορφή ορθογώνιου παραλληλογράμμου με την επάνω αριστερή γωνία τις συντεταγμένες που έχετε εισάγει στο πεδίο "Πάνω αριστερά" και κάτω δεξιά γωνία τις συντεταγμένες που έχετε εισάγει στο πεδίο "Κάτω δεξιά".

5) Ελάχιστοι πόντοι χωριού

Στο συγκεκριμένο πεδίο ορίζετε τους ελάχιστους πόντους χωριού τους οποίους θα αναζητήσει το script στο χάρτη. Για παράδειγμα εισάγοντας στο συγκεκριμένο πεδίο τον αριθμό "2000" θα δώσει εντολή στο script να αναζητήσει κάθε χωριό στο χάρτη που έχει 2.000 πόντους και περισσότερο.

6) Μέγιστοι πόντοι χωριού

Στο συγκεκριμένο πεδίο ορίζετε τους μέγιστους πόντους χωριού τους οποίους θα αναζητήσει το script στο χάρτη. Για παράδειγμα εισάγοντας στο συγκεκριμένο πεδίο τον αριθμό "8000" θα δώσει εντολή στο script να αναζητήσει κάθε χωριό στο χάρτη που έχει 8.000 πόντους και λιγότερο.

7) Ακτίνα απόστασης

Στο συγκεκριμένο πεδίο ορίζετε μια απόσταση πεδίων με κέντρο συμμετρίας μια συγκεκριμένη αλληλουχία συντεταγμένων με βάση τα οποία θα αναζητήσει χωριά στο χάρτη το script. Για παράδειγμα, εισάγοντας την συντεταγμένη xxx|yyy ως "Κέντρο συμμετρίας" (επιλογή 7β) και τον αριθμό 10 ως "Πεδία" (επιλογή 7α) το script θα αναζητήσει κάθε χωριό που βρίσκεται σε απόσταση 10 πεδίων από τις συντεταγμένες xxx|yyy.

8) Όνομα παίκτη (-ών)

Στο συγκεκριμένο πεδίο ορίζετε τους παίκτες των οποίων τα χωριά θα αναζητήσει το script στο χάρτη. Η εισαγωγή των παικτών γίνεται με τη πληκτρολόγηση των ονομάτων τους στο κόσμο και ο διαχωρισμός τους με την εισαγωγή του συμβόλου "--". Για παράδειγμα, εισάγοντας στο πεδίο "Noesis--Tsalkapone" το script θα αναζητήσει στο χάρτη χωριά που ανήκουν στους παίκτες Tsalkapone και Noesis.

9) Ετικέτα φυλής (-ών)

Στο συγκεκριμένο πεδίο ορίζετε τις φυλές των οποίων τα χωριά θα αναζητήσει το script στο χάρτη. Η εισαγωγή των φυλών γίνεται με τη πληκτρολόγηση των ετικετών τους (και όχι των ονομάτων τους) στο κόσμο και ο διαχωρισμός τους με την εισαγωγή του συμβόλου "--". Για παράδειγμα, εισάγοντας στο πεδίο "F.M.--G.O." το script θα αναζητήσει στο χάρτη χωριά που ανήκουν στις φυλές F.M. και G.O..

10) Αποθήκευση ρυθμίσεων

Επιλέγοντας "Αποθήκευση Ρυθμίσεων" αποθηκεύετε σαν cookie τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στα κριτήρια αναζήτησης στο συγκεκριμένο κόσμο. Ενεργοποιώντας εκ νέου το script θα εισάγει τα κριτήρια αναζήτησης που έχετε αποθηκεύσει τη τελευταία φορά. Διαγράφοντας τα cookies σας ή χρησιμοποιώντας το script σε άλλο κόσμο δεν θα εισαχθούν αυτόματα τα κριτήρια αναζήτησης.

11) Αναζήτηση χωριών στο χάρτη

Επιλέγοντας "Αναζήτηση χωριών στο χάρτη" το script θα αναζητήσει τα χωριά στο χάρτη που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης που έχετε ορίσει. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας δύναται να καθυστερήσει λόγω ταχύτητας σύνδεσης, του πλήθους δεδομένων που θα ανατρέξει το script και του πλήθους αποτελεσμάτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναζήτηση των χωριών στο χάρτη δεν συμβαίνει στο τρέχων χρόνο του server αλλά τη στιγμή που έχετε αποθηκεύσει-ανανεώσει τα δεδομένα του συγκεκριμένου κόσμου. Φροντίστε να επιλέγετε "Ανανέωση δεδομένων" για να λαμβάνετε αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε τρέχοντα χρόνο.

12) Μορφή εξαγωγής αποτελεσμάτων

Στο συγκεκριμένο πεδίο δύναται να οριστεί η μορφή με την οποία θα εξάγει το script τις συντεταγμένες που πληρούν τα ορισμένα κριτήρια αναζήτησης. Ως προεπιλεγμένη ρύθμιση έχει οριστεί η μορφή "{coord}" που ως αποτέλεσμα έχει να εμφανιστούν στο πλαίσιο εξαγωγής αποτελεσμάτων οι συντεταγμένες των χωριών. Στο πεδίο της "Μορφής εξαγωγής αποτελεσμάτων" μπορείτε να εισάγετε ότι σύμβολο ή λέξη επιθυμείτε. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε μια πληθώρα κωδικοποιημένων τύπων του παιχνιδιού, οι οποίοι αποτελούν οι εξής:

Εισαγωγή κώδικαΕμφάνιση
{coord}οι συντεταγμένες κάθε χωριού (υποστηρίζονται και bb-codes) (προεπιλεγμένο)
{points}οι πόντοι κάθε χωριού
{name}το όνομα κάθε χωριού
{player}το όνομα του παίκτη-ιδιοκτήτη των χωριών (υποστηρίζονται και bb-codes)
{tribe_name}το όνομα της φυλής στην οποία ανήκει κάθε χωριό
{tribe} η ετικέτα της φυλής στην οποία ανήκει κάθε χωριό (υποστηρίζονται και bb-codes)
{continent}ο αριθμός της ηπείρου στην οποία ανήκει κάθε χωριό


Για παράδειγμα εισάγοντας στο πεδίο της "Μορφής εξαγωγής αποτελεσμάτων" τα εξής: "{coord} - {points} {tribe}" το script θα εξάγει στο πλαίσιο εξαγωγής αποτελεσμάτων τα χωριά που εντοπίστηκαν με την εξής μορφή:
Συντεταγμένες χωριού - Πόντοι Ετικέτα φυλής
για παράδειγμα: xxx|yyy - 5.000 G.O

13) Πλαίσιο εξαγωγής αποτελεσμάτων

Στο συγκεκριμένο πεδίο εξάγονται από το script τα αποτελέσματα που πληρούν τα ορισμένα κριτήρια αναζήτησης με τη μορφή που έχει οριστεί στο πλαίσιο της "Μορφής εξαγωγής συντεταγμένων". Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων γίνεται σε κατακόρυφη στήλη.

14) Προσθήκη bb-codes

Επιλέγοντας το checkbox της "Προσθήκης bb-codes" το script θα προσθέσει τους εξής bb-codes στους εξής κωδικοποιημένους τύπους:
Κωδικοποιημένος τύποςΠροσθήκη bb-codes
{coord}[coord][/coord]
{player}[player][/player]
{tribe}[ally][/ally]

15) Πλήθος εξαχθέντων αποτελεσμάτων

Στο συγκεκριμένο σημείο εμφανίζετε το πλήθος των αποτελεσμάτων που έχει εξάγει το script στο πλαίσιο εξαγωγής αποτελεσμάτων.


Παράδειγμα εμφάνισης αποτελεσμάτων:Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το script έχει εντοπίσει 10 χωριά που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1) Μόνο βάρβαρα
2) Ελάχιστοι πόντοι: 1000
Στη μορφή εξαγωγής αποτελεσμάτων έχουν οριστεί: συντεταγμένες χωριού - πόντοι χωριού
Στο πλαίσιο εξαγωγής αποτελεσμάτων έχει οριστεί η προσθήκη bb-codes.
Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων βασίζεται στα αρχεία δεδομένων του κόσμου που αποθηκεύτηκαν 3 λεπτά και 41 (για τις φυλές),42 (για τους παίκτες) και 43 (για τα χωριά) δευτερόλεπτα πριν από το τρέχων χρόνο του server.
 

tsalkapone

Well-Known Member
Εγγραφή
31. Δεκ 2011
Μηνύματα
49
Βαθμολογία αντίδρασης
1
20. Τίτλος: Ταξινόμηση, Μετονομασία και Διαβίβαση Εξερχομένων (Τ.Μ.Δ.Ε.)

Script προς ανάλυση:
20. Τίτλος: Ταξινόμηση, Μετονομασία και Διαβίβαση Εξερχομένων (Τ.Μ.Δ.Ε.)

ΓΕΝΙΚΑ

Το συγκεκριμένο script ενεργοποιείται από τη σελίδα των εντολών. Το script ΔΕΝ θα ενεργοποιηθεί αν δεν ακολουθήσετε την εξής διαδρομή:
1) Κλικ στις Επισκοπήσεις
2) Κλικ στις Εντολές
Το script αναγνωρίζει τις εξής πληροφορίες στη τρέχουσα url διεύθυνση:
overview_villages, mode=commands
Σε περίπτωση που δεν έχετε ανατρέξει τη σωστή διαδρομή το script θα αναπαράγει το εξής μήνυμα (alert message) καθοδηγώντας το χρήστη στην έγκυρη διαδρομή ενεργοποίησης του script:ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ SCRIPT

Ενεργοποιώντας το script από τη σελίδα των Εντολών θα εμφανιστεί ο εξής πίνακας ρυθμίσεων:

ΕΙΚΟΝΑ 1


Οι λειτουργίες που υποστηρίζει το script αναφορικά αποτελούν οι εξής:
Α) Μετονομασία εξερχόμενων εντολών
Β) Ταξινόμηση εξερχόμενων εντολών
Γ) Διαβίβαση εξερχόμενων εντολώνΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ

Από την ΕΙΚΟΝΑ 1 οι ρυθμίσεις και επιλογές που θα καθορίσουν τη μετονομασία των εξερχόμενων εντολών αποτελούν οι εξής:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Μπορείτε να επιλέξετε το είδος των εντολών που επιθυμείτε να μετονομάσει το script. Οι επιλογές που υποστηρίζονται είναι οι εξής:
1) Επιθέσεις που έχετε στείλει χωρίς τη χρήση προτύπου από το Βοηθό farming και δεν έχουν φτάσει ακόμα στο προορισμό τους (Επιλογή 1 στην ΕΙΚΟΝΑ 1).
2) Εντολές υποστηρίξεων που έχετε στείλει ή που επιστρέφουν (Επιλογή 2 στην ΕΙΚΟΝΑ 1).
3) Επιθέσεις που έχετε στείλει μέσω του Βοηθού farming είτε κινούνται ακόμα προς το προορισμό τους είτε επιστρέφουν (Επιλογή 3 στην ΕΙΚΟΝΑ 1).
4) Επιθέσεις που έχετε στείλει χωρίς τη χρήση προτύπου από το Βοηθό Λεηλασιών και επιστρέφουν από το προορισμό τους (Επιλογή 4 στην ΕΙΚΟΝΑ 1).
Υποσημείωση: Ο διαχωρισμός των επιθέσεων που δεν έχουν σταλεί μέσω του Βοηθού Λεηλασιών στις κατηγορίες "καθ'οδόν" και "επιστροφή" έγκειται στη πιθανότητα ότι μια εκκαθαριστική που έχετε στείλει να μην επιστρέψει ολόκληρη και κατά συνέπεια να μεταβάλλεται ο καθορισμός της ονομασίας της εντολής.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ

Εντός του κώδικα του script, η GR Script Editing Team (G.S.E.T.) έχει ορίσει μερικές συχνά χρησιμοποιούμενες κατηγορίες μετονομασίας και ταξινόμησης, τις ονομασίες των οποίων μπορείτε να εποπτεύσετε στην Επιλογή 5 της ΕΙΚΟΝΑΣ 1. Οι ονομασίες αυτές ΔΕΝ καθορίζουν τη μετονομασία που θα εφαρμόσει το script στις επιλεγμένες εξερχόμενες εντολές αλλά το περιεχόμενο στρατευμάτων που θα αναζητήσει εντός των εξερχόμενων εντολών.

Στην Επιλογή 6 της ΕΙΚΟΝΑΣ 1 μπορείτε να καθορίσετε την ονομασία που θα εφαρμόσει το script στις επιλεγμένες εξερχόμενες εντολές για το κάθε πρότυπο.

Μπορείτε να καθορίσετε ποιο πρότυπο και κατ'επέκτασιν ονομασία θα εφαρμοστεί για κάθε επιλεγμένη εξερχόμενη εντολή επιλέγοντας ή αποεπιλέγοντας τα checkbox κάθε είδους εξερχόμενης εντολής που βρίσκονται σε κάθε γραμμή προτύπου-ονομασίας.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση επιτρέπει το χρήστη να διαχωρίσει μια επίθεση fake που περιλαμβάνει 1 ελαφρύ να αναγνωριστεί ως Fake και όχι ως Farming από μια αντίστοιχη εντολή με 1 ελαφρύ που έχει σταλεί μέσω του Βοηθού Λεηλασιών.

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μετονομασίας αποτελούν οι εξής:

Κατηγορία ταξινόμησηςΕπιθέσεις καθ'οδόνΕπιθέσεις από Βοηθό ΛεηλασιώνΥποστηρίξειςΕπιθέσεις που επιστρέφουνΕτικέτα ονομασίας
Επιθέσεις με Αριστοκράτη+---***Αριστοκράτης*** |
Εκκαθαριστικές+---Εκκαθαριστική |
Farming+-+-Farming |
Επιθέσεις χωρίς κριούς+---Επίθεση |
Επιθέσεις κατεδάφισης+---Κατεδάφιση |
Fake επιθέσεις+---Fake |
Ανιχνεύσεις+-+-Ανιχνευτής |
Υποστηρίξεις με Βαρύ Ιππικό-+--Βαρύ Ιππικό |
Υποστηρίξεις πεζικού-+--Υποστήριξη |
Υποστηρίξεις με καταπέλτες-+--Καταπέλτες |


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εντολές που έχουν επιλεχθεί να μετονομαστούν δύναται να λάβουν παραπάνω από μία ετικέτα ονομασίας για κάθε πρότυπο ονομασίας που πληρούν. Για να εφαρμόσετε την μετονομασία των επιλεγμένων ρυθμίσεων επιλέξετε "Εφαρμογή Μετονομασίας" μέσω της Επιλογής 7 της ΕΙΚΟΝΑΣ 1.
Η παρακάτω εικόνα αποτελεί παράδειγμα της εφαρμογής της μετονομασίας του script:


Παρατηρείται ότι οι εντολές 1,3 και 4 έχουν μετονομαστεί με τις καθορισμένες ετικέτες ονομασίας του script και έχουν λάβει όλες τις πιθανές ετικέτες βάση των προτύπων στρατού που πληρούν. Αντίθετα, οι εντολές 2 δεν έχουν μετονομαστεί από το script είτε γιατί το είδος τους δεν έχει επιλεχθεί προς μετονομασία (επιστρεφόμενη εντολή) είτε γιατί δεν πληρούν κανένα πρότυπο στρατού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το script θα μετονομάσει ΜΟΝΟ τις εντολές που εμφανίζονται στη τρέχουσα σελίδα. Το script σας παρέχει τη δυνατότητα να μετονομάσετε τις εντολές της σελίδας με μια κοινή ονομασία επιλέγοντας "Μαζική Μετονομασία" μέσω της Επιλογής 8 της ΕΙΚΟΝΑΣ 1.
Το script παρέχει τη διευκόλυνση να σας προσφέρει πληροφορίες για κάθε επιλογή μεταφέροντας το cursor (ποντίκι) πάνω από μια διαθέσιμη επιλογή του script. Για παράδειγμα για την επιλογή "Μαζική Μετονομασία" εμφανίζεται το εξής μήνυμα μεταφέροντας το cursor πάνω από την διαθέσιμη επιλογή:Επιλέγοντας τη "Μαζική Μετονομασία" εμφανίζεται το εξής in-game pop-up:Όπου:
α) Πληκτρολογείτε την ονομασία που επιθυμείτε να εφαρμόσετε σε όλες τις εμφανιζόμενες εντολές της σελίδας.
β) Επιλέγοντας το checkbox το script θα μετονομάσει όλες τις εντολές της σελίδας είτε είναι ήδη μετονομασμένες είτε όχι. Αποεπιλέγοντάς το, το script θα μετονομάσει όλες τις εντολές της σελίδας που δεν έχουν μετονομαστεί.
γ) Επιλέξτε τη συγκεκριμένη επιλογή για να εφαρμοστεί η μετονομασία που έχετε ορίσει.
δ) Επιλέξτε έξοδο από το παράθυρο "Μαζικής Μετονομασίας" ακυρώνοντας τη μαζική μετονομασία.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφεύγετε να επιλέγετε μεγάλος πλήθος εμφάνισης εντολών ανά σελίδα. Το script ενδέχεται να καθυστερήσει στην εφαρμογή μετονομασίας ανάλογα με το πλήθος των εμφανιζόμενων εντολών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε αλλαγή που αποθηκεύεται στις ρυθμίσεις της μετονομασίας θα εκτελείται αυτόματα στην επόμενη ενεργοποίηση του script. Όλες οι αλλαγές ισχύουν για το κάθε κόσμο ξεχωριστά που χρησιμοποιείται το script και αποθηκεύονται σαν cookies στο browser σας. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν αυτόματα αν ενεργοποιείστε το script:
1) σε άλλο λογαριασμό στο ίδιο browser.
2) σε άλλο κόσμο από το ίδιο λογαριασμό στο ίδιο browser.
3) στον ίδιο κόσμο με τον ίδιο λογαριασμό από άλλο browser.ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ


Επιλέγοντας την Επιλογή 10 της ΕΙΚΟΝΑΣ 1 ανοίγετε τη καρτέλα της "Ταξινόμησης":Στη συγκεκριμένη καρτέλα μπορεί ο χρήστης να εφαρμόσει κριτήρια αναζήτησης στις εμφανιζόμενες εντολές.
Από τη λίστα των μονάδων μπορεί να ορίσει το ελάχιστο πλήθος () και το μέγιστο πλήθος () κάθε μονάδας. Επιλέγοντας την Επιλογή μπορεί να κρίνει ως έγκυρη την αναζήτηση βάση των επιλογών που έχει ρυθμίσει στη συγκεκριμένη μονάδα και αποεπιλεγόντας την δίνει εντολή στο script να αγνοήσει τις επιλογές του χρήστη στο ελάχιστο και μέγιστο πλήθος της συγκεκριμένης μονάδας.

Επιλέγοντας την Επιλογή 2 το script εκτελεί την "Εφαρμογή Ταξινόμησης" διαχωρίζοντας τις εντολές που εμφανίζονται στη σελίδα βάση των ρυθμίσεων του χρήστη στη λίστα των μονάδων. Ο χρήστης δύναται να αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις του επιλέγοντας "Αποθήκευση ως" (Επιλογή 4) είτε να επιλέξει ένα ήδη υπάρχον πρότυπο ρυθμίσεων μέσω της επιλογής "Άνοιγμα" (Επιλογή 3).


Παράδειγμα:

Έστω ότι ο χρήστης επιθυμεί να διαχωρίσει όλες τις εντολές της σελίδας που περιέχουν τουλάχιστον ένα αριστοκράτη. Οι ρυθμίσεις που πρέπει να επιλέξει από τη λίστα των μονάδων είναι οι εξής:Επιλέγοντας "Εφαρμογή Ταξινόμησης" το script θα διαχωρίσει από τις εμφανιζόμενες εντολές αυτές που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 1 αριστοκράτη. Ενδεικτική είναι η εξής εικόνα:

.ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ


Επιλέγοντας την επιλογή "Άνοιγμα" παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να φορτώσει ένα ήδη υπάρχον ή αποθηκευμένο πρότυπο ταξινόμησης. Η επιλογή θα εμφανίσει το εξής in-game popup:


Το παράθυρο παρέχει στο χρήστη τις εξής επιλογές:
Επιλογή 1) Έξοδος από το παράθυρο χωρίς τη φόρτωση οποιουδήποτε προτύπου.
Επιλογή 2) Διαγραφή ενός υπάρχοντος προτύπου από τη λίστα.
Επιλογή 3) Προεπισκόπηση της ονομασίας του επιλεγμένου προτύπου.
Επιλογή 4) Άνοιγμα των ρυθμίσεων του επιλεγμένου προτύπου στη λίστα ταξινόμησης.

Επιλέγοντας την επιλογή "Αποθήκευση ως" παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να αποθηκεύσει το τρέχον πρότυπο για κάθε πιθανή μελλοντική χρήση. Η επιλογή θα εμφανίσει το εξής in-game popup:


Το παράθυρο παρέχει στο χρήστη τις εξής επιλογές:
Επιλογή 1) Έξοδος από το παράθυρο χωρίς την αποθήκευση του τρέχον προτύπου.
Επιλογή 2) Διαγραφή ενός υπάρχοντος προτύπου από τη λίστα.
Επιλογή 3) Προεπισκόπηση της ονομασίας του πρότυπου που πρόκειται να αποθηκευτεί. Δύναται να αντικατασταθεί ένα υπάρχον πρότυπο με το τρέχον.
Επιλογή 4) Αποθήκευση των ρυθμίσεων του επιλεγμένου προτύπου στη λίστα ταξινόμησης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε πρότυπο που αποθηκεύεται ή διαγράφεται από τη λίστα ταξινόμησης επηρεάζει και τη λίστα προτύπων ονομασίας στη καρτέλα "Μετονομασία".
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Κάθε αλλαγή που αποθηκεύεται στις ρυθμίσεις της μετονομασίας θα εκτελείται αυτόματα στην επόμενη ενεργοποίηση του script. Όλες οι αλλαγές ισχύουν για το κάθε κόσμο ξεχωριστά που χρησιμοποιείται το script και αποθηκεύονται σαν cookies στο browser σας. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν αυτόματα αν ενεργοποιείστε το script:
1) σε άλλο λογαριασμό στο ίδιο browser.
2) σε άλλο κόσμο από το ίδιο λογαριασμό στο ίδιο browser.
3) στον ίδιο κόσμο με τον ίδιο λογαριασμό από άλλο browser.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ

Επιλέγοντας την Επιλογή 11 της ΕΙΚΟΝΑΣ 1 ανοίγετε τη καρτέλα της "Διαβίβασης":Στη συγκεκριμένη καρτέλα, το script εξάγει σε παράθυρα που περιλαμβάνουν το μέγιστο 64 εντολές (λόγω περιορισμού του συμβόλου "[" ανά δημοσίευση, μήνυμα και καρτέλα στο σημειωματάριο) τις εμφανιζόμενες εντολές. Τα παράθυρα δύναται να μεγεθυνθούν (1->2) και να επεξεργαστούν από το χρήστη κατά βούληση. Σε κάθε παράθυρο περιλαμβάνεται ένας έτοιμος κώδικας προς αντιγραφή που περιέχει τις εξής πληροφορίες για κάθε εντολή:
1) Προορισμός εντολής.
2) Ώρα άφιξης εντολής.
3) Μονάδες που περιλαμβάνονται στην εντολή.

Ο κώδικας δύναται να επικολληθεί στο φυλετικό φόρουμ, σε προσωπικό μήνυμα μέσω ταχυδρομείου είτε στο σημειωματάριο. Η εμφανιζόμενη μορφή θα έχει την εξής απεικόνιση:

 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.