Επιτρεπτά Scripts

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

tsalkapone

Well-Known Member
Εγγραφή
31. Δεκ 2011
Μηνύματα
49
Βαθμολογία αντίδρασης
1
SCRIPTS - ΓΕΝΙΚΑ:

Παρακάτω παρατίθενται γενικές οδηγίες για τα scripts.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ: Script αποτελεί ένα κείμενο γραμμένο σε συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού (programming) ή κώδικα (code). Συγκεκριμένα στις φυλετικές αποτελεί ένα αρχείο .js (javascript) ή .php (αρχείο html με δυναμικό περιεχόμενο). Μεταφράζει εντολές και ακολουθίες σε ένα συγκεκριμένο source code και αποσκοπεί στο να αυτοματοποιεί ή να βελτιώνει εντολές και ρυθμίσεις του παιχνιδιού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

-> Επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ -> ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Η διαδρομή αυτή καταλήγει σε μια σελίδα που περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

Προσθήκη νέου συνδέσμου

Όνομα καταχώρησης: (σε αυτό το πεδίο πληκτρολογείτε ότι επιθυμείτε να εμφανίζεται στη κεντρική μπάρα των συντομεύσεών σας σαν ονομασία του script πχ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ)
Τοποθετήστε το κείμενο: ( σε αυτό το πεδίο εισάγετε ένα κείμενο το οποίο επιθυμείτε να εμφανίζεται ως περιγραφή του script όταν μετακινείτε το cursor-ποντίκι πάνω από την ονομασία στη μπάρα συντομεύσεων)*
URL Φωτογραφίας: (εδώ επιλέγετε ένα εικονίδιο, από τα παρεχόμενα του παιχνιδιού ή άλλα που τηρούν τα όρια της αναλογίας και του μεγέθους, το οποίο θα εμφανίζεται αριστερά από την ονομασία του script στη μπάρα)*
URL Στόχου: (εδώ κάνετε επικόλληση το url ή κώδικα του script που επιθυμείτε να χρησιμοποιείστε)

-> Μόλις συμπληρώσετε τα πεδία κατ' επιλογή και βούληση επιλέγετε ΟΚ για να ολοκληρωθεί η προσθήκη συνδέσμου.

*τα πεδία εικόνας και κειμένου δεν είναι υποχρεωτικά να συμπληρωθούν
Αν ολοκληρώστε την διαδικασία σωστά και κυρίως αν έχετε αντιγράψει και επικολλήσει σωστά το script, αυτό θα φαίνεται πλέον στην μπάρα σας και θα μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κατά βούληση.

Κάθε script επιτελεί διαφορετική λειτουργία και ακολουθεί διαφορετική διαδρομή ενεργοποίησης. Άλλα τρέχουν από τις Επισκοπήσεις, άλλα από το Μέρος Συγκέντρωσης, άλλα από τις Εντολές κ.ο.κ.

ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ SCRIPTS

Παρακάτω παρατίθεται λίστα με τα επιτρεπτά scripts για το ελληνικό server.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 • Οποιοδήποτε script δεν βρίσκεται στη λίστα θεωρείται παράνομο.
 • Οποιαδήποτε αλλαγή πάνω στα επιτρεπτά scripts εκτός των ορισμένων ως "επιτρεπτών αλλαγών" καθιστά τη χρήση του script παράνομη.
 • Οποιοδήποτε script σας κατευθύνει σε εξωτερική σελίδα (external link), ή τρέχει το κώδικά από εξωτερικά sites, απαγορεύεται η χρήση του όπως αναφέρεται εδώ. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν όσα scripts αντλούν στοιχεία από το twstats και περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη λίστα.
 • Η λίστα ανανεώνεται αποκλειστικά και μόνο από την Ομάδα Διαχείρισης όταν το κρίνει απαραίτητο.
 • Για να προτείνετε προς έγκριση κάποιο script ακολουθείτε τη διαδικασία που περιγράφεται στη Διαδικασία Έγκρισης Script
 • Η προηγούμενη λίστα επιτρεπτών script θα διατηρηθεί στο Αρχείο του Forum. Τα scripts που βρίσκονται εκεί θα είναι επίσης νόμιμα, αν και όλα έχουν ανανεωθεί, διορθωθεί και ανακοινωθεί και εδώ.
 • Η Ομάδα Διαχείρισης ελέγχει αποκλειστικά ένα λογαριασμό dropbox στον οποίο θα αποθηκεύονται scripts μεγάλου μεγέθους ή scripts στα οποία δεν επιτρέπονται αλλαγές στο κώδικα. Τα μόνα scripts που κατευθύνουν σε dropbox και κρίνονται επιτρεπτά είναι αυτά που ανακοινώνονται σε αυτή τη λίστα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση dropbox-script πέραν αυτών καθιστά τη χρήση του παράνομη βάσει της σχετικής ανακοίνωσης.
 • Με την αναβάθμιση του παιχνιδιού στην έκδοση 8.33.4 έχει καταργηθεί το ανώτατο όριο των των 65kb της μπάρας συντομεύσεων. Κάθε νέα εγγραφή θα έχει περιορισμό 10.000 χαρακτήρων. Όσα scripts έχουν περισσότερους από 10.000 χαρακτήρες δεν θα δύναται να αποθηκευτούν στη μπάρα συντομεύσεων. Με την νέα ρύθμιση θα λειτουργούν μόνο όσα scripts περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη λίστα και κατευθύνουν σε ασφαλή σύνδεση (https://) ελεγχόμενη από την Ομάδα Διαχείρισης. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.


Τα scripts διακρίνονται σε κατηγορίες που αφορούν γενικά τη χρήση τους για εύκολη πλοήγηση.
Η υποβολή των scripts γίνεται αριθμητικά για τη δική σας διευκόλυνση στη αναζήτηση.
Μπορείτε να αναζητήστε κάποιο script από τον τίτλο του χρησιμοποιώντας τον Πίνακα Περιεχομένων.

Σημείωση: Μπορείτε να πληκτρολογήστε Ctrl + F για να ορίσετε ένα κριτήριο αναζήτησης και να βρείτε πιο εύκολα το script που ψάχνετε

Κάθε script συνοδεύεται από πληροφορίες που ορίζουν:
1) Αρίθμηση[SUP]*2[/SUP] - τίτλος script - παράγοντας (χ)
2) οδηγίες περιγραφής χρήσης
3) σημεία ενεργοποίησης-εφαρμογής
4) έλεγχο συμβατότητας με διάφορους browsers
5) επιτρεπτές αλλαγές (*)
6) το κώδικα του script
7) επισκόπηση της λειτουργίας (*[SUP]1[/SUP])

(χ) -> Ο παράγοντας (χ) αφορά την τροποποίηση κώδικα που έγινε στο script. Ο παράγοντας χ μπορεί να πάρει τις εξής τιμές:
 • C = Created : Tο συγκεκριμένο script δημιουργήθηκε από την GR Script Editing Team (GSET).
 • Ε = Edited : Το συγκεκριμένο script τροποποιήθηκε από την GSET .
 • F = Fixed : Το συγκεκριμένο script τροποποιήθηκε από την GSET για να είναι λειτουργικό στην τρέχουσα version.
 • T= Translated : Το συγκεκριμένο script μεταφράστηκε από ξένο πρωτότυπο από την GSET.
 • Α = Authentic : Το συγκεκριμένο script έχει επιτραπεί προς χρήση χωρίς αλλαγή στο κώδικα του πρωτότυπου.

(*) -> Σε scripts για τα οποία δεν υφίσταται επιτρεπτές αλλαγές δεν θα ορίζεται το αντίστοιχο πεδίο
(*[SUP]1[/SUP]) -> Η επισκόπηση θα παρατίθεται αποκλειστικά σε scripts με σύνθετες λειτουργίες.
(*[SUP]2[/SUP]) -> Η αρίθμηση γίνεται με βάση την χρονολογική προσθήκη του κάθε script στη λίστα.

Μοτίβο:
Τίτλος:
Περιγραφή:
Σημείο Εφαρμογής:
Έλεγχος Συμβατότητας:
Επιτρεπτές αλλαγές:
Κώδικας:
Επισκόπηση:


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Παρακάτω παρατίθεται ο Πίνακας Περιεχομένων του θέματος για να διευκολυνθεί η πλοήγησή σας:

Α. FARMING & FAKE SCRIPTS
1. Farming script
2. FAKE με κριό ή καταπέλτη
3. FAKE με τσεκούρι ή δόρυ
4. Δημιουργός fake script για συγκεκριμένο παίκτη
5. Πρότυπο Farming -> Διαγράφηκε
6. Αποστολή επιλεκτικών fake επιθέσεων -> Διαγράφηκε
α. Σε κόσμο με τοξότες
β. Σε κόσμο χωρίς τοξότες
7. Fake script με όλες τις μονάδες
41. Δημιουργός πλάνου και scripts εντολών -> Διαγράφηκε
42. Υπολογισμός Απόδοσης Farming
43. Μαζικές εντολές farming με αρίθμηση στόχων -> Διαγράφηκε
α. Σε κόσμο χωρίς τοξότες
β. Σε κόσμο με τοξότες
58. Υπολογισμός λεηλατημένων πόρων ανά χωριό
59. Δημιουργός πλάνου και fake scripts για συγκεκριμένο παίκτη προς κοινοποίηση -> Διαγράφηκε
65. Φίλτρο βοηθού λεηλασιών βάση λεηλατημένων πόρων -> Διαγράφηκε
66. Απόδοση farming από τις αναφορές
67. Fake script με επιλογή στόχων και όλες τις διαθέσιμες μονάδες -> Διαγράφηκε
68. Βοηθός κατεδάφισης κτιρίων -> Διαγράφηκε
Β. SCRIPTS ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ
8. Αναζήτηση χωριών στο χάρτη βάση πόντων -> Διαγράφηκε
9. Εύρεση Συντεταγμένων -> Διαγράφηκε
10. Εξαγωγέας Συντεταγμένων
11. Σχεδιασμός χάρτη με συγκεκριμένο παίκτη -> Διαγράφηκε
12. Στατιστικά χωριού -> Διαγράφηκε
13. Εύρεση Συντεταγμένων στο Χάρτη -> Διαγράφηκε
46. Αναζήτηση χωριών βάση κριτηρίων στο χάρτη -> Διαγράφηκε
48. Εμφάνιση λεηλασίας στο Χάρτη -> Διαγράφηκε
49. Εμφάνιση στατιστικών διαγραμμάτων -> Διαγράφηκε
50. Εξαγωγή συντεταγμένων από το Χάρτη
Γ. SCRIPTS ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
14. Αναγνώριση και Μετονομασία εντολών
15. Μαζική μετονομασία Εισερχομένων με βάση το ID -> Διαγράφηκε
16. Μαζική Μετονομασία Εισερχόμενων Επιθέσεων
17. Μαζική Μετονομασία Χωριών -> Διαγράφηκε
18. Μαζική Μετονομασία Εξερχόμενων Επιθέσεων -> Διαγράφηκε
19. Μαζική Μετονομασία Χωριών (με επιλογή αποθήκευσης πρότυπου ονοματολογίας) -> Διαγράφηκε
20. Ταξινόμηση, Μετονομασία και Διαβίβαση Εξερχομένων -> Διαγράφηκε
21. Εύρεση τελευταίας εισερχόμενης επίθεσης -> Διαγράφηκε
47. Μαζική μετονομασία εισερχόμενων εντολών -> Διαγράφηκε
51. Ρύθμιση ετικέτας εισερχόμενων επιθέσεων -> Διαγράφηκε
60. Εξαγωγή-εισαγωγή πρότυπου ονομασίας χωριών -> Διαγράφηκε
73. Μαζική μετονομασία χωριών
Δ. SCRIPTS ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΦΟΡΟΥΜ & ΑΝΑΦΟΡΕΣ
22. Αποστολή πόρων
23. Επιλογή αναφορών με κριτήριο αναζήτησης -> Διαγράφηκε
24. Εξαγωγή θεμάτων από φυλετικό forum -> Διαγράφηκε
52. Δημιουργία προσφορών
53. Εισαγωγή smilies στο φυλετικό φόρουμ -> Διαγράφηκε
Ε. SCRIPTS ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
25. Ταξινόμηση Χωριών με Αριστοκράτη -> Διαγράφηκε
26. Ταξινόμηση χωριών με κριτήριο την απόσταση -> Διαγράφηκε
27. Μετρητής χωριών στη σελίδα -> Διαγράφηκε
28. Ταξινόμηση χωριού σε ομάδα -> Διαγράφηκε
29. Ανάλυση και Κατηγοριοποίηση Στρατευμάτων
44. Ταξινόμηση αύξουσας-φθίνουσας σειράς -> Διαγράφηκε
54. Μετρητής εισερχόμενων επιθέσεων ανά χωριό
55. Εξαγωγή λίστας διεκδίκησης -> Διαγράφηκε
56. Εργαλείο βοηθήματος για το Βοηθό Λεηλασιών
57. Μαζική επιστροφή αμυνών -> Διαγράφηκε
61. Υπολογισμός πλήθους μονάδων υποστήριξης ανά χωριό -> Διαγράφηκε
ΣΤ. SCRIPTS ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ
30. Πρότυπο Μαζικής Στρατολόγησης -> Διαγράφηκε
31. Πρότυπο Υποστηρίξεως -> Διαγράφηκε
32. Πρότυπο Στρατού -> Διαγράφηκε
33. Snipe script
45. Εισαγωγή Μονάδων
Ζ. ΑΛΛΑ SCRIPTS ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
34. Ακινητοποίηση χρονομέτρησης εντολών
36. Αυτόματη επιλογή checkbox -> Διαγράφηκε
37. Μετρητής ταχύτητας μονάδων -> Διαγράφηκε
38. Υπολογισμός χρόνου επιστρεφόμενης εντολής
39. Υπολογισμός μονάδων OD
63. Εργαλείο σχεδιασμού διαφόρων ειδών πινάκων
64. Εισαγωγή παραληπτών
Η. SCRIPTS ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
40. Ταξινόμηση χωριών βάση κριτηρίων -> Διαγράφηκε
62. Tsalkapone. Λίστα επιλεγμένων scripts
69. Προγραμματισμός συντονισμένων εντολών -> Διαγράφηκε
70. Εργαλείο απεικονίσεων και φίλτρων -> ΔιαγράφηκεΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Παρακάτω παρατίθονται μερικές σημειώσεις τεχνικών θεμάτων που θα διευκολύνουν τη χρήση των scripts:

 • Cache & cookies : Φροντίστε να ελέγχετε τα αρχεία cache και cookies που αντλούν μέρος της προσωρινής μνήμης του υπολογιστή σας. Μερικά scripts λειτουργούν σαν cookies. Αν ο browser σας είναι φορτωμένος με cookies το script θα λειτουργήσει μεν κανονικά αλλά θα παρατηρήστε μια καθυστέρηση στην ενεργοποίησή του.
 • Pop-up : Ορισμένα scripts εμφανίζουν pop-up παράθυρα. Ελέγξτε στις ρυθμίσεις του browser σας να επιτρέπεται η εμφάνιση pop-up παραθύρων από το site των φυλετικών. Αν έχετε απαγορεύσει την εμφάνιση pop-up το script δεν θα λειτουργήσει κανονικά.
 • Εξωτερικοί σύνδεσμοι (external links): Η μπάρα των συντομεύσεών σας λειτουργεί σαν διαδραστικό κείμενο. Κάθε link που βρίσκεται εντός της μπάρας διατρέχεται σε κάθε αλλαγή και ανανέωση σελίδας. Ισχύει τόσο για τα scripts όσο και για τα links που αποθηκεύετε ως εικονίδια. Τα links αυτά προκαλούν μια καθυστέρηση (lag) στις κινήσεις και εντολές εντός της σελίδας. Αν τα links αυτά καταργηθούν ή ανασταλούν προσωρινά η κάθε ανανέωση και αλλαγή σελίδας θα συνεχίσει να διατρέχει τη διαδρομή τους προκαλώντας υπερβολικό lag από 5 έως και 20 δευτερόλεπτα μέχρι να αναγνωρίσει ως μη αναγνώσιμο το link.
 

noesis

Community Manager
Μέλος προσωπικού
InnoGames
Εγγραφή
24. Μάϊος 2011
Μηνύματα
1.086
Βαθμολογία αντίδρασης
203
FARMING & FAKE SCRIPTS

FARMING & FAKE SCRIPTS

1. Τίτλος: Farming script (C)
Περιγραφή:
Εισάγει το επιλεγμένο πρότυπο στρατού και τις επιλεγμένες συντεταγμένες. Η επιλογή αλληλουχία συντεταγμένων πραγματοποιείται με κυκλική ακολουθία. Χωρίς ρύθμιση δεν εισάγει καμιά μονάδα.
Λειτουργεί σε κόσμους με ή και χωρίς τοξότες.
Σημείο Εφαρμογής: Μέρος Συγκέντρωσης
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Επιτρεπτές αλλαγές: Στο συγκεκριμένο script θεωρούνται νόμιμες οι παρακάτω αλλαγές στο κώδικα:
Α) Εισαγωγή συντεταγμένων: Στο σημείο coords = 'xxx|yyy' του κώδικα εισάγετε τις συντεταγμένες του χωριού-στόχου. Αφήνοντας κενό (space bar) μπορείτε να προσθέστε όσες συντεταγμένες επιθυμείτε.
Β) Μεταβολή μονάδων: Στις εξής παραμέτρους μπορείτε να ορίσετε την εισαγωγή του πλήθους κάθε μονάδας:
Tsalkapone_δορατοφόροι =0 -> σε αυτό το σημείο ορίζετε το πλήθος των δορατοφόρων.
Tsalkapone_ξιφομάχοι=0 -> σε αυτό το σημείο ορίζετε το πλήθος των ξιφομάχων.
Tsalkapone_τσεκουρομάχοι=0 -> σε αυτό το σημείο ορίζετε το πλήθος των τσεκουρομάχων.
Tsalkapone_τοξότες=0 -> σε αυτό το σημείο ορίζετε το πλήθος των τοξοτών.
Tsalkapone_ανιχνευτές=0 -> σε αυτό το σημείο ορίζετε το πλήθος των ανιχνευτών.
Tsalkapone_ελαφρύ_ιππικό=0 -> σε αυτό το σημείο ορίζετε το πλήθος του ελαφρύ ιππικού.
Tsalkapone_έφιπποι_τοξότες=0 -> σε αυτό το σημείο ορίζετε το πλήθος των έφιππων τοξοτών.
Tsalkapone_βαρύ_ιππικό=0 -> σε αυτό το σημείο ορίζετε το πλήθος του βαρύ ιππικού.
Tsalkapone_καταπέλτες=0 -> σε αυτό το σημείο ορίζετε το πλήθος των καταπελτών.
Tsalkapone_πολιορκητικοί_κριοί=0 -> σε αυτό το σημείο ορίζετε το πλήθος των πολιορκητικών κριών.
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:var Tsalkapone_δορατοφόροι =0; var Tsalkapone_ξιφομάχοι=0; var Tsalkapone_τσεκουρομάχοι=0; var Tsalkapone_τοξότες=0; var Tsalkapone_ανιχνευτές=0; var Tsalkapone_ελαφρύ_ιππικό=0; var Tsalkapone_έφιπποι_τοξότες=0; var Tsalkapone_βαρύ_ιππικό=0; var Tsalkapone_καταπέλτες=0; var Tsalkapone_πολιορκητικοί_κριοί=0; var coords='xxx|yyy';$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Scripts_vol2/Tsalkapone. Farming script_εκ.js');void 0;/* copyright gr admin team, fids=75710211076002033 */


2. Τίτλος: FAKE με κριό ή καταπέλτη (FAKE RAM-CAT, Fake Ram-Catapult)(C)
Περιγραφή:
Εισάγει τυχαία αλληλουχία συντεταγμένων από επιλεγμένη λίστα και περνάει στο μέρος συγκέντρωσης 1 ανιχνευτή και 1 κριό. Αν δεν υπάρχει κριός, επιλέγει αυτόματα καταπέλτη. Αν δεν υπάρχει ανιχνευτής αφήνει κενή συμπλήρωση στο πεδίο των ανιχνευτών.
Σημείο Εφαρμογής: Μέρος Συγκέντρωσης
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Επιτρεπτές αλλαγές: Στο συγκεκριμένο script θεωρούνται νόμιμες οι παρακάτω αλλαγές στο κώδικα:
Α) Εισαγωγή συντεταγμένων: Στο σημείο coords = 'xxx|yyy' του κώδικα εισάγετε τις συντεταγμένες του χωριού-στόχου. Αφήνοντας κενό (space bar) μπορείτε να προσθέστε όσες συντεταγμένες επιθυμείτε.
Β) Μεταβολή μονάδων: Στις εξής παραμέτρους μπορείτε να ορίσετε την εισαγωγή του πλήθους κάθε μονάδας:
Tsalkapone_ανιχνευτές=1 -> σε αυτό το σημείο ορίζετε το πλήθος των ανιχνευτών.
Tsalkapone_πολιορκητικοί_κριοί=1 -> σε αυτό το σημείο ορίζετε το πλήθος των πολιορκητικών κριών.
Tsalkapone_καταπέλτες=1 -> σε αυτό το σημείο ορίζετε το πλήθος των καταπελτών.
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:var Tsalkapone_ανιχνευτές=1; var Tsalkapone_πολιορκητικοί_κριοί=1; var Tsalkapone_καταπέλτες=1; var coords = 'xxx|yyy';$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Scripts_vol2/Tsalkapone. Fake με κριό ή καταπέλτη_εκ.js');void 0;/* copyright gr admin team, fids=75710211076002333 */


3. Τίτλος: FAKE με τσεκούρι ή δόρυ (FAKE AXE-SP, Fake axe-spear) (C)
Περιγραφή:
Εισάγει τυχαία αλληλουχία συντεταγμένων από επιλεγμένη λίστα και περνάει 1 ανιχνευτή και 1 τσεκουρομάχο. Αν δεν υπάρχει τσεκουρομάχος, επιλέγει αυτόματα δορατοφόρο. Αν δεν υπάρχει ανιχνευτής αφήνει κενή τη συμπλήρωση στο πεδίο των ανιχνευτών.
Σημείο Εφαρμογής: Μέρος Συγκέντρωσης
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Επιτρεπτές αλλαγές: Στο συγκεκριμένο script θεωρούνται νόμιμες οι παρακάτω αλλαγές στο κώδικα:
Α) Εισαγωγή συντεταγμένων: Στο σημείο coords = 'xxx|yyy' του κώδικα εισάγετε τις συντεταγμένες του χωριού-στόχου. Αφήνοντας κενό (space bar) μπορείτε να προσθέστε όσες συντεταγμένες επιθυμείτε.
Β) Μεταβολή μονάδων: Στις εξής παραμέτρους μπορείτε να ορίσετε την εισαγωγή του πλήθους κάθε μονάδας:
Tsalkapone_ανιχνευτές=1 -> σε αυτό το σημείο ορίζετε το πλήθος των ανιχνευτών.
Tsalkapone_τσεκουρομάχοι=1 -> σε αυτό το σημείο ορίζετε το πλήθος των πολιορκητικών κριών.
Tsalkapone_δορατοφόροι=1 -> σε αυτό το σημείο ορίζετε το πλήθος των καταπελτών.
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:var Tsalkapone_ανιχνευτές=1; var Tsalkapone_τσεκουρομάχοι=1; var Tsalkapone_δορατοφόροι=1;var coords = 'xxx|yyy';$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Scripts_vol2/Tsalkapone. Fake script με τσεκούρι ή δόρυ_εκ.js');void 0;/* copyright gr admin team, fids=75710211076002833 */


4. Τίτλος: Δημιουργός fake script για συγκεκριμένο παίκτη (Profile FG, Profile Fake Generator) (E)
Περιγραφή:
Εμφανίζει ένα νέο παράθυρο με scripts για fake επιθέσεις στα χωριά του συγκεκριμένου παίκτη. Τα fake scripts που εμφανίζονται ταξινομούνται σε script για όλα τα χωριά του παίκτη και στα χωριά του ανά ήπειρο. Τα fake scripts ενεργοποιούνται από το «μέρος συγκέντρωσης» και τοποθετούν 1 κριό και 1 ανιχνευτή.
Σημείο Εφαρμογής: Μέρος Συγκέντρωσης
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Scripts_vol2/Tsalkapone. Δημιουργός fake script για συγκεκριμένο παίκτη_εκ.js');void 0; /* copyright gr admin team, fids=75710211076003533 */


7. Τίτλος: Fake script με όλες τις μονάδες (Mass Fake Script) – λειτουργεί και σε κόσμους με τοξότες (C)
Περιγραφή:
Εισάγει σταθερά 1 ανιχνευτή, 1 ακόμα μονάδα και τις επιλεγμένες συντεταγμένες. Η 2η μονάδα επιλέγεται ως εξής:
Α) Κατά προτεραιότητα εισάγει 1 κριό.
Β) Αν δεν εντοπιστεί κριός επιλέγει την μονάδα με την αμέσως επόμενη ταχύτητα.
Γ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιλέγει 1 μονάδα από τις μονάδες δορατοφόρος, ξιφομάχος, τσεκουρομάχος, τοξότης, ελαφρύ, βαρύ, έφιππος τοξότης, καταπέλτης με βάση την πιο αργή ταχύτητα.
Σημείωση: Μεταξύ δορατοφόρου-τσεκουρομάχου-τοξότη (ίδια ταχύτητα) επιλέγει κατά προτεραιότητα το δορατοφόρο, τσεκουρομάχο, τοξότη.
Αν δεν εντοπιστεί ανιχνευτής αφήνει κενή συμπλήρωση στο πεδίο των ανιχνευτών.
Αν δεν εντοπιστεί άλλη μονάδα αφήνει κενή συμπλήρωση των πεδίων.
Σημείο Εφαρμογής: Μέρος Συγκέντρωσης
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Επιτρεπτές αλλαγές: Οι παράμετροι που δύναται να ορίσετε στο κώδικα είναι οι εξής:
A) Εισαγωγή συντεταγμένων:
Στο σημείο var Tsalkapone_συντεταγμένες='xxx|yyy' του κώδικα εισάγετε τις συντεταγμένες του χωριού-στόχου. Αφήνοντας κενό (space bar) μπορείτε να προσθέστε όσες συντεταγμένες επιθυμείτε.
Β) Μεταβολή μονάδων:
Στο σημείο var Tsalkapone_εισαγωγή_μονάδων={ram:1,catapult:1,sword:1,spear:1,axe:1,archer:1,light:1,marcher:1,heavy:1} δύναται να οριστεί το πλήθος της κάθε μονάδας που θα εισαχθεί στο μέρος συγκέντρωσης.
Οι μονάδες μεταφράζονται ως εξής:
spear = δορατοφόρος
sword = ξιφομάχος
axe = τσεκουρομάχος
archer = τοξότης
spy = ανιχνευτής
light = ελαφρύ ιππικό
marcher = έφιππος τοξότης
heavy = βαρύ ιππικό
catapult = καταπέλτης
ram = πολιορκητικός κριός
Γ) Μεταβολή πλήθους ανιχνευτών:
Στο σημείο var Tsalkapone_ανιχνευτές=1 δύναται να οριστεί το πλήθος των ανιχνευτών που θα εισάγει το script στο μέρος συγκέντρωσης.
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:var Tsalkapone_συντεταγμένες='xxx|yyy';var Tsalkapone_ανιχνευτές=1;var Tsalkapone_εισαγωγή_μονάδων={ram:1,catapult:1,sword:1,spear:1,axe:1,archer:1,light:1,marcher:1,heavy:1};$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Scripts_vol5/Tsalkapone. Fake με τις διαθέσιμες μονάδες_εκ.js');void 0;/* copyright gr admin team, fids=75710211076008333 */


42. Τίτλος: Υπολογισμός Απόδοσης Farming (Farm-Ef, Farming Efficiency) (E)
Περιγραφή:
Εμφανίζει τα ποσοστά απόδοσης farming των εντολών της σελίδας. Ο χρόνος υπολογισμού των ποσοστών απόδοσης εξαρτάται από το πλήθος των εντολών της σελίδας. Προτείνεται να επιλέγετε εμφάνιση μικρού-μεσαίου μεγέθους εντολών ανά σελίδα για να αποφύγετε μια χρονοβόρα αναμονή εξαγωγής δεδομένων.
Σημείο Εφαρμογής: Επισκοπήσεις -> Εντολές
Προτείνεται να επιλέγεται η στήλη Εντολές-> Επιστροφή καθώς μόνο οι επιστρεφόμενες εντολές δύναται να μεταφέρουν πόρους.
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Tsalkapone. Υπολογισμός απόδοσης farming.js');void 0;/* copyright gr admin team, fids=75710211076195533 */
Επισκόπηση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του script επιλέξτε Οδηγίες χρήσης scripts.


58. Τίτλος: Υπολογισμός λεηλατημένων πόρων ανά χωριό (Loot cal, Village loot calculator) (E)
Περιγραφή:
Εμφανίζει μια λίστα με τους εισερχόμενους λεηλατημένους πόρους από τις επιστρεφόμενες εντολές στο τρέχον χωριό. Ταξινομεί τους πόρους σε είδος (πηλός, σίδερο, ξύλο) και το συνολικό πλήθος αυτών.
Σημείο Εφαρμογής: Από την Επισκόπηση ενός χωριού
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Scripts_vol3/Tsalkapone. Υπολογισμός λεηλατημένων πόρων επιστρεφόμενων εντολών_εκ.js');void(0); /* copyright gr admin team, fids=75710211076374033 */


66. Τίτλος: Υπολογισμός απόδοσης farming μέσων αναφορών (Farm-Ef, Farming Efficiency) (E)
Περιγραφή:
Υπολογίζει την απόδοση farming των εντολών μέσω των αναφορών. Υποστηρίζεται η δυνατότητα αποθήκευσης id αναφορών ως cookies για να επιταχύνεται ο υπολογισμός σε κάθε ενεργοποίηση του script. Υπόψιν ότι το script θα εκτελέσει υπολογισμούς μόνο στις εμφανιζόμενες αναφορές της τρέχουσας σελίδας.
Σημείο Εφαρμογής: Από οποιαδήποτε σελίδα.
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Επιτρεπτές αλλαγές: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αποθήκευση id αναφορών και κατ'επέκτασιν τον υπολογισμό απόδοσης farming που έχει εξαχθεί από την ενεργοποίηση του script από τη μεταβλητή store εντός του κώδικα. Θέτοντας τη τιμή της μεταβλητής ίση με false απενεργοποιείτε την αποθήκευση ενώ ορίζοντας τη μεταβλητή ως true την ενεργοποιείτε.
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:reports=true;store=false;$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Scripts_vol5/Tsalkapone. Απόδοση farming από τις αναφορές.js');void(0);/* copyright gr admin team, fids=75710211076478033 */
 

tsalkapone

Well-Known Member
Εγγραφή
31. Δεκ 2011
Μηνύματα
49
Βαθμολογία αντίδρασης
1
SCRIPTS ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ

SCRIPTS ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ


10. Τίτλος: Εξαγωγέας Συντεταγμένων (Village Ex, Villages’ Coordination Extractor) (Ε)
Περιγραφή:
Εξάγει ένα κενό πλαίσιο κάτω αριστερά στην οθόνη σας. Επιλέγοντας οποιοδήποτε χωριό με αριστερό κλικ στο χάρτη σημειώνει αυτόματα στο πλαίσιο τις συντεταγμένες του. Μπορείτε να ενεργοποιήστε ή να απενεργοποιήστε την εφαρμογή bb-codes στις επιλεγμένες συντεταγμένες τσεκάροντας το αντίστοιχο κουτί της επιλογής bb-codes. Ctrl+C για αντιγραφή και επικόλληση κατά βούληση.
Σημείο Εφαρμογής: Χάρτης (ρυθμίστε κατά βούληση την αναλογία)
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Επιτρεπτές αλλαγές: Στο σημείο var format δύναται να καθοριστούν οι παράμετροι των πληροφοριών που θα συνοδεύουν τα αποτελέσματα εξαγωγής κάθε αλληλουχίας συντεταγμένων που επιλέγετε από το χάρτη. Οι παράμετροι αυτοί είναι οι εξής:
{image} : το url αρχείου φωτογραφίας για το επιλεγμένο χωριό
{NL} : εισαγωγή Enter μεταξύ των αποτελεσμάτων εξαγωγής
{index} : εμφάνιση σημειώσεων για το επιλεγμένο χωριό
{coord} : εμφάνιση των συντεταγμένων του επιλεγμένου χωριού
{player} : εμφάνιση του παίκτη-ιδιοκτήτη του επιλεγμένου χωριού
{points} : εμφάνιση των πόντων του επιλεγμένου χωριού
{tag} : εμφάνιση ετικέτας φυλής στην οποία ανήκει το επιλεγμένο χωριό
{tribename} : εμφάνιση ονόματος φυλής στην οποία ανήκει το επιλεγμένο χωριό
{kk} : εμφάνιση της ηπείρου στην οποία ανήκει το επιλεγμένο χωριό
{x} : εμφάνιση τετμημένης του επιλεγμένου χωριού
{y} : εμφάνιση τεταγμένης του επιλεγμένου χωριού
{tribepoints} : εμφάνιση πόντων φυλής στην οποία ανήκει το επιλεγμένο χωριό
{playerpoints} : εμφάνιση πόντων παίκτη στον οποίο ανήκει το επιλεγμένο χωριό
{playerid} : εμφάνιση αριθμού id του παίκτη στον οποίο ανήκει το επιλεγμένο χωριό
{villageid} : εμφάνιση αριθμού id του επιλεγμένου χωριού
{tribeid} : εμφάνιση του αριθμού id της φυλής στην οποία ανήκει το επιλεγμένο χωριό.
Αν δεν καθοριστούν οι παράμετροι το script θα εξάγει αυτόματα τις εξής παραμέτρους: K{kk} {coord} {points} {NL\}
που μεταφράζονται ως εξής:
Κ(ήπειρος επιλεγμένου χωριού) (συντεταγμένες χωριού) (πόντοι χωριού) Enter
Αν δεν εντοπιστεί τιμή για μια επιλεγμένη παράμετρο το script θα εμφανίσει ως τιμή στην εξαγωγή αποτελεσμάτων την τιμή: undefined. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δοκιμάστε να ενεργοποιείστε εκ νέου το script ή ρυθμίστε εκ νέου τις επιλεγμένες παραμέτρους.
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:
var format = "{image} {NL} {index} {coord} {player} {points} {tag} {tribename} {kk} {x} {y} {tribepoints} {playerpoints} {playerid} {villageid} {tribeid}";
$.getScript("https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Tsalkapone. Εξαγωγέας Συντεταγμένων.js"); void(0); /* copyright gr admin team, fids=75710211076014033 */


50. Τίτλος: Εξαγωγή συντεταγμένων από το χάρτη (Co-ex, Coordination's extractor) (E)
Περιγραφή:
Επιλέγοντας με αριστερό κλικ ένα χωριό στο χάρτη εξάγει τις συντεταγμένες της επιλογής σας σε ένα πλαίσιο που εμφανίζεται κάτω από το minimap. Η μορφή εξαγωγής των αποτελεσμάτων υποστηρίζει:
Α) Εισαγωγή bb-codes στις συντεταγμένες
Β) Εισαγωγή αρίθμησης
Γ) Κάθετη/οριζόντια εμφάνιση αποτελεσμάτων
Σημείο Εφαρμογής: Χάρτης
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Tsalkapone. Εξαγωγή συντεταγμένων από το χάρτη_εκ.js');void(0);/* copyright gr admin team, fids=75710211076282833 */
 

noesis

Community Manager
Μέλος προσωπικού
InnoGames
Εγγραφή
24. Μάϊος 2011
Μηνύματα
1.086
Βαθμολογία αντίδρασης
203
SCRIPTS ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

SCRIPTS ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ


14. Τίτλος: Αναγνώριση και Μετονομασία εντολών (REC script, recognition script) (E)
Περιγραφή:
Αναγνωρίζει και μετονομάζει, κατ’ επιλογή, εντολές, εισερχόμενες ή εξερχόμενες. Το script εντοπίζει αυτόματα τις ρυθμίσεις ταχύτητας κόσμου και μονάδας.
Σημείο Εφαρμογής: Από τις πληροφορίες μιας εντολής (info command)
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Επιτρεπτές αλλαγές: Στο συγκεκριμένο script θεωρούνται νόμιμες οι παρακάτω αλλαγές στο κώδικα:
Α) Μεταβολή ονοματολογίας μονάδων: Από το σημείο ["Ανιχνευτής","Ελαφρύ ιππικό","Βαρύ ιππικό","Τσεκούρι","Ξίφος","Πoλιορκητικός κριός","***Αριστοκράτης***"] ρυθμίζετε τη ταχύτητα μονάδας.
Όπου,
Ανιχνευτής -> Η ονομασία που επιθυμείτε για την αναγνώριση της ταχύτητας του ανιχνευτή.
Ελαφρύ ιππικό -> Η ονομασία που επιθυμείτε για την αναγνώριση της ταχύτητας του ελαφρύ ιππικού, έφιππου τοξότη.
Βαρύ ιππικό -> Η ονομασία που επιθυμείτε για την αναγνώριση της ταχύτητας του βαρύ ιππικού.
Τσεκούρι -> Η ονομασία που επιθυμείτε για την αναγνώριση της ταχύτητας του τσεκουρομάχου, δορατοφόρου, τοξότη.
Ξίφος -> Η ονομασία που επιθυμείτε για την αναγνώριση της ταχύτητας του ξιφομάχου.
Πολιορκητικός κριός -> Η ονομασία που επιθυμείτε για την αναγνώριση της ταχύτητας του πολιορκητικού κριού, καταπέλτη.
***Αριστοκράτης*** -> Η ονομασία που επιθυμείτε για την αναγνώριση της ταχύτητας του αριστοκράτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν επιθυμείτε η μετονομασία των εντολών που πραγματοποιείται με το συγκεκριμένο script να εμφανίζει τα εικονίδια εντολής που εισήχθησαν με την έκδοση 8.20 τότε λάβετε υπόψη τις εξής παραμέτρους:
* Το εικονίδιο του ανιχνευτή αναγνωρίζεται από τις ονομασίες: Ανιχνευτής
* Το εικονίδιο του ελαφρύ ιππικού αναγνωρίζεται από τις ονομασίες: Ελαφρύ ιππικό
* Το εικονίδιο του έφιππου τοξότη αναγνωρίζεται από τις ονομασίες: Έφιππος τοξότης
* Το εικονίδιο του βαρύ ιππικού αναγνωρίζεται από τις ονομασίες: Βαρύ ιππικό
* Το εικονίδιο του τσεκουρομάχου αναγνωρίζεται από τις ονομασίες: Τσεκούρι, Τσεκουρομάχος
* Το εικονίδιο του δορατοφόρου αναγνωρίζεται από τις ονομασίες: Δόρυ, Δορατοφόρος
* Το εικονίδιο του τοξότη αναγνωρίζεται από τις ονομασίες: Τοξότης
* Το εικονίδιο του ξιφομάχου αναγνωρίζεται από τις ονομασίες: Ξίφος, Ξιφομάχος
* Το εικονίδιο του πολιορκητικού κριού αναγνωρίζεται από τις ονομασίες: Πολιορκητικός κριός
* Το εικονίδιο του καταπέλτη αναγνωρίζεται από τις ονομασίες: Καταπέλτης
* Το εικονίδιο του αριστοκράτη αναγνωρίζεται από τις ονομασίες: Αριστοκράτης
Οποιαδήποτε άλλη ονομασία ή μεταβολή κεφαλαίων-μικρών στις παραπάνω ονομασίες δεν θα αναγνωριστεί και δεν θα εισαχθεί στη μετονομασμένη εντολή το αντίστοιχο εικονίδιο. Οποιαδήποτε άλλη ονομασία πριν ή μετά των προαναφερόμενων ονομασιών δεν επιφέρει καμιά επίδραση.
Β) Μεταβολή ρυθμίσεων ονοματολογίας: Εντός του script έχει επιτραπεί η ρύθμιση των παραμέτρων ονοματολογίας καθώς και η σειρά αυτών από την επιλογή «Ρυθμίσεις», που θα εμφανιστεί κάτω δεξιά στην οθόνη σας με την ενεργοποίηση του script.
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:var TsalkaponeΚαθορισμόςΜονάδων=["Ανιχνευτής","Ελαφρύ ιππικό","Βαρύ ιππικό","Τσεκούρι","Ξίφος","Πολιορκητικός κριός","***Αριστοκράτης***"];$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Tsalkapone. Αναγνώριση και μετονομασία εντολών.js');void 0;/* copyright gr admin team, fids=75710211076024433 */
Επισκόπηση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του script επιλέξτε Οδηγίες χρήσης scripts.

16. Τίτλος: Μαζική Μετονομασία Εισερχόμενων Επιθέσεων
Περιγραφή: Αναγνώριση μη ετικεταρισμένων εισερχομενων.
Σημείο Εφαρμογής: Σελίδα εισερχομένων. Πατάτε το Script και μετά την επιλογή "Ετικέτα". Η αναγνώριση γίνεται με τον εξής τρόπο: Μονάδα - Συντεταγμένες χωριού που έστειλε την επίθεση - Παίκτης που έστειλε την επίθεση.
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Επιτρεπτές αλλαγές: -
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Tsalkapone. Μαζική αναγνώριση εισερχόμενων εντολών.js');void 0;/ copyright gr admin team, fids=757102110760251933 /
 

tsalkapone

Well-Known Member
Εγγραφή
31. Δεκ 2011
Μηνύματα
49
Βαθμολογία αντίδρασης
1
SCRIPTS ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΦΟΡΟΥΜ & ΑΝΑΦΟΡΕΣ

SCRIPTS ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΦΟΡΟΥΜ & ΑΝΑΦΟΡΕΣ


22. Τίτλος: Αποστολή πόρων (ReSend, Resources Sending) (C)
Περιγραφή:
Μεταφέρει επιλεγμένες μονάδες πόρων σε επιλεγμένες συντεταγμένες χωριών. Χωρίς αλλαγή στις μονάδες πόρων εισάγει αυτόματα 1000 μονάδες ξύλου, πηλού και σίδερου.
Σημείο Εφαρμογής: Αγορά -> Αποστολή Πόρων
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Επιτρεπτές αλλαγές: Στο συγκεκριμένο script θεωρούνται νόμιμες οι παρακάτω αλλαγές στο κώδικα:
Α) Εισαγωγή συντεταγμένων: Στο σημείο var coords=' xxx|yyy' του κώδικα εισάγετε τις συντεταγμένες των χωριών-στόχων. Αφήνοντας κενό (space bar) μπορείτε να προσθέστε όσες συντεταγμένες επιθυμείτε. Η εναλλαγή χωριών πραγματοποιείται κυκλικά.
Β) Μεταβολή μονάδων πόρων:
i) Στο σημείο var Tsalkapone_ξύλο=1000 ορίζετε τις μονάδες ξύλου.
ii) Στο σημείο var Tsalkapone_πηλός=1000 ορίζετε τις μονάδες πηλού.
iii) Στο σημείο var Tsalkapone_σίδερο=1000 ορίζετε τις μονάδες σίδερου.
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:var Tsalkapone_ξύλο=1000; var Tsalkapone_πηλός=1000; var Tsalkapone_σίδερο=1000; var coords='xxx|yyy';$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Tsalkapone. Αποστολή πόρων_εκ.js');void 0; /* copyright gr admin team, fids=75710211076054833 */


52. Τίτλος: Δημιουργία προσφορών (Trade manager, offer creator) (E)
Περιγραφή:
Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προσφορών στην αγορά. Το script θα εισάγει ως προσφορά στην αγορά το πόρο, από το χωριό στο οποίο ενεργοποιήσατε το script, που βρίσκεται σε μεγαλύτερη ποσότητα. Ως ζήτηση θα εισάγει το πόρο με τη μικρότερη ποσότητα στο χωριό. Το script θα υπολογίσει τη διαφορά των πόρων που έχουν εισαχθεί ως προσφορά και ζήτηση και θα εισάγει ως πλήθος προσφορών το απαιτούμενο πλήθος για να ισορροπηθούν οι ποσότητες των δυο πόρων. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη ποσότητα προσφοράς και ζήτησης για να μεταβάλλετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις.
Σημείο Εφαρμογής: Από οποιαδήποτε σελίδα
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Επιτρεπτές αλλαγές: Στο σημείο var Tsalkapone_διάρκεια=40; var Tsalkapone_προσφορά=1000;var Tsalkapone_ζήτηση=1000; του κώδικα μπορείτε να ρυθμίσετε:
Α) var Tsalkapone_διάρκεια: Τη μέγιστη διάρκεια διαδρομής των εμπόρων.
Β) var Tsalkapone_προσφορά: Τη ποσότητα του πόρου που θα εισαχθεί ως προσφορά.
Γ) var Tsalkapone_ζήτηση: Τη ποσότητα του πόρου που θα εισαχθεί ως ζήτηση.
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:var Tsalkapone_διάρκεια=40; var Tsalkapone_προσφορά=100;var Tsalkapone_ζήτηση=40;$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Tsalkapone. Δημιουργός προσφορών στην αγορά_εκ.js');void(0);/* copyright gr admin team, fids=75710211076304433 */
 

noesis

Community Manager
Μέλος προσωπικού
InnoGames
Εγγραφή
24. Μάϊος 2011
Μηνύματα
1.086
Βαθμολογία αντίδρασης
203
SCRIPTS ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ


SCRIPTS ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ29. Τίτλος: Ανάλυση και Κατηγοριοποίηση Στρατευμάτων (Troop Filter) (E)
Περιγραφή:
Εμφανίζει μια λίστα με τα συνολικά στρατεύματά σας, τα κατηγοριοποιεί ανά είδος και συνθέτει βάσει κριτηρίων το είδος και το πλήθος των μονάδων μια λίστα με τα χωριά σας. Επιλέγοντας την επιθυμητή κατηγορία χωριών εξάγει σε πλαίσιο τις συντεταγμένες για οποιαδήποτε χρήση και επεξεργασία.
Σημείο Εφαρμογής: Επισκοπήσεις -> Στρατεύματα
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω bug σε Mozilla μετά την εξαγωγή συντεταγμένων το pop-up παράθυρο κλείνει αυτόματα. Ωστόσο μπορείτε αμέσως μετά την εξαγωγή να πληκτρολογήστε γρήγορα Ctrl+C. Με αυτό τον τρόπο αντιγράφετε το κείμενο που εξήγαγε το script πριν κλείσει το παράθυρο και μπορείτε να το επικολλήστε στο σημειωματάριο ή όπου αλλού θεωρείτε ότι μπορεί να σας φανεί χρήσιμο.
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Tsalkapone. Ανάλυση και κατηγοριοποίηση στρατευμάτων.js');void 0;/* copyright gr admin team, fids=75710211076091933 */
Επισκόπηση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του script επιλέξτε Οδηγίες χρήσης scripts.


54. Τίτλος: Μετρητής εισερχόμενων επιθέσεων ανά χωριό (Attack counter, Attacks per village) (E)
Περιγραφή:
Εξάγει ένα πλαίσιο όπου αναγράφεται το πλήθος επιθέσεων που δέχεται κάθε σας χωριό. Στα χωριά της λίστας υπάρχει υπερσύνδεσμος που οδηγεί στην αρχική σελίδα του κάθε χωριού.
Σημείο Εφαρμογής: Από τις Επισκοπήσεις -> Εισερχόμενα. Εναλλακτικά επιλέξτε το εικονίδιο των Εισερχόμενων επιθέσεων.
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Scripts_vol2/Tsalkapone. Μετρητής εισερχόμενων επιθέσεων ανά χωριό_εκ.js');void(0);/* copyright gr admin team, fids=757102110760326833 */


56. Τίτλος: Εργαλείο βοηθήματος για το Βοηθό Λεηλασιών(Ε)
Περιγραφή:
Εμφανίζει μια πληθώρα ρυθμιζόμενων επιλογών με βάση τις οποίες ταξινομεί και διαχωρίζει τις αναφορές σας από τις εντολές που έχουν σταλεί μέσω του Βοηθού Λεηλασιών.
Σημείο Εφαρμογής: Από οποιαδήποτε σελίδα. Με τη πρώτη ενεργοποίηση σας κατευθύνει στο Βοηθό Λεηλασιών. Ενεργοποιείστε εκ νέου για τη λειτουργία του script.
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Scripts_vol5/Tsalkapone. Εργαλείο βοηθήματος για το βοηθό λεηλασιών.js');void(0);/* copyright gr admin team, fids=757102110760350033 */

Επισκόπηση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του script επιλέξτε Οδηγίες χρήσης scripts.
 

tsalkapone

Well-Known Member
Εγγραφή
31. Δεκ 2011
Μηνύματα
49
Βαθμολογία αντίδρασης
1
SCRIPTS ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ

SCRIPTS ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩ


33. Τίτλος: Snipe script (Script προγραμματισμένης εντολής) (E)
Περιγραφή:
Επιλέγετε χωριό στόχο και την επιθυμητή ώρα άφιξης της εντολής σας και σας εμφανίζει μια λίστα με τα χωριά, τις μονάδες και τις ώρες εκκίνησης των εντολών για να επιτύχετε τη δεδομένη ώρα άφιξης.
Σημείο Εφαρμογής: Επισκοπήσεις -> Συνδυασμένα
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Tsalkapone. Υπολογισμός προγραμματισμένης εντολής.js');void 0; /* copyright gr admin team, fids=75710211076117533 */
Επισκόπηση:45. Τίτλος: Εισαγωγή Μονάδων (Insert Units) (C)
Περιγραφή: Εισάγει τις επιλεγμένες μονάδες στο Μέρος Συγκέντρωσης.
Σημείο Εφαρμογής: Μέρος Συγκέντρωσης
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Επιτρεπτές αλλαγές: Εντός του script μπορείτε να ρυθμίσετε το πλήθος των μονάδων, που επιθυμείτε να εισάγετε στο μέρος συγκέντρωσης ,από το σημείο: Δόρατα=0;Ξίφη=0;Τσεκουρομάχοι=0;Τοξότες=0;Ανιχνευτές=1;Ελ αφρύ=0;Έφιπποι=0;Βαρύ=0;Κριοί=0;Καταπέλτες=0;Paladin=0;Αριστοκ ράτες=0;
Οι μονάδες μεταφράζονται ως εξής:
Δόρατα = δορατοφόρος
Ξίφη = ξιφομάχος
Τσεκουρομάχοι = τσεκουρομάχος
Τοξότες = τοξότης
Ανιχνευτές = ανιχνευτής
Ελαφρύ = ελαφρύ ιππικό
Έφιπποι = έφιππος τοξότης
Βαρύ = βαρύ ιππικό
Κριοί = πολιορκητικός κριός
Καταπέλτες = καταπέλτης
Paladin= Paladin
Αριστοκράτες= αριστοκράτης

Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:Δόρατα=0;Ξίφη=0;Τσεκουρομάχοι=1;Τοξότες=0;Ανιχνευτές=0;Ελαφρύ=0;Έφιπποι=0;Βαρύ=0;Κριοί=0;Καταπέλτες=0;Paladin=0;Αριστοκράτες=0;$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Tsalkapone. Εισαγωγή Μονάδων_εκ.js');void 0;/* copyright gr admin team, fids=75710211076232333 */
 

noesis

Community Manager
Μέλος προσωπικού
InnoGames
Εγγραφή
24. Μάϊος 2011
Μηνύματα
1.086
Βαθμολογία αντίδρασης
203
ΑΛΛΑ SCRIPTS ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ SCRIPTS ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ


34. Τίτλος: Ακινητοποίηση χρονομέτρησης εντολών (STOP -Time Freezing) (C)
Περιγραφή:
Ενεργοποιώντας το script παγώνει ο χρόνος όλων των ενεργών εντολών. Χρήσιμο όταν επιθυμείτε να στείλετε μια νέα εντολή από το μέρος συγκέντρωσης και ακυρώνεται συνέχεια από εντολές που λήγουν ή επιστρέφουν προκαλώντας αυτόματη ανανέωση σελίδας.
Σημείο Εφαρμογής: Μέρος συγκέντρωσης
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Tsalkapone. Ακινητοποίηση χρονομέτρησης εντολών_εκ.js');void 0; /* copyright gr admin team, fids=75710211076124433 */


38. Τίτλος: Υπολογισμός χρόνου επιστρεφόμενης εντολής (B-calc, Backtime calculator) (C)
Περιγραφή:
Το script θα εξάγει το χρόνο που πρέπει να ξεκινήσετε για να πραγματοποιήσετε backtime σε μια εντολή Α ενός παίκτη. Για να εξαχθεί ο χρόνος άφιξης της εντολής σας πρέπει να εισάγετε τα εξής δεδομένα:
α) Το χρόνο που θα φτάσει η εντολή Α στο προορισμό της.
β) Το χρόνο που απαιτεί η εντολή Α να επιστρέψει στο χωριό από το οποίο προέρχεται.
γ) Τη χρονική διάρκεια της πιο αργής μονάδας με την οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε backtime από το χωριό-στόχο.
Το popup παράθυρο που θα ανοίξει με την ενεργοποίηση του script περιλαμβάνει χρήσιμους συνδέσμους για υπολογισμό χρόνου και απόστασης. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
1) Χρονομετρητής: Εργαλείο υπολογισμού διαφοράς χρόνου.
2) Υπολογισμός απόστασης: Σύνδεσμος που οδηγεί στο εργαλείο υπολογισμού απόστασης του http://twstats.gr/ από το κόσμο που ενεργοποιήσατε το script.
Σημείωση: Προσφέρεται στο χρήστη η δυνατότητα αλλαγής της ζώνης ώρας βάση του συστήματος χρονομέτρησης UTC (Coordinated Universal Time). Η ζώνη ώρας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα αντιστοιχεί στη τιμή UTC+1.
Σημείο Εφαρμογής: Από οποιαδήποτε σελίδα του παιχνιδιού
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Scripts_vol2/Tsalkapone. Υπολογισμός χρόνου back-time_εκ.js');void(0);/* copyright gr admin team, fids=75710211076154033 */


39. Τίτλος: Υπολογισμός μονάδων OD (OD-calc, OD-calculator) (Ε)
Περιγραφή:
Υπολογίζει τις μονάδες ODD, ODA και OD σε μια αναφορά μάχης.
ODA -> Αξία μονάδων που εξουδετέρωσε ο επιτιθέμενος
ODD -> Αξία μονάδων που εξουδετέρωσε ο αμυνόμενος
OD -> Συνολική αξία μονάδων που εξουδετερώθηκαν στην αναφορά
Σημείο Εφαρμογής: Από τις πληροφορίες μιας αναφοράς μάχης
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Scripts_vol3/Tsalkapone. Υπολογισμός μονάδων OD.js');void (0); /* copyright gr admin team, fids=75710211076161933 */


63. Τίτλος: Εργαλείο σχεδιασμού διαφόρων ειδών πινάκων (TTC, Table Tool-Creator) (C)
Περιγραφή:
Υποστηρίζει το σχεδιασμό διαφόρων ειδών πινάκων ανάλογα με το σημείο εφαρμογής, τις προτιμήσεις του χρήστη και τα διαθέσιμα δεδομένα της σελίδας. Συνοπτικά, ανά σελίδα ενεργοποίησης υποστηρίζει τα εξής χαρακτηριστικά σχεδιασμού:
Από το προφίλ ενός παίκτη:
1)
Σχεδιασμός πίνακα με άδεια κατάκτησης επιλεγμένων συντεταγμένων.
2) Λίστα όλων των χωριών του παίκτη.
3) Σχεδιασμός γραφικών διαγραμμάτων και ταξινόμηση στατιστικών σε πίνακα.
Από τη σελίδα μελών μιας φυλής:
1)
Σχεδιασμός πίνακα με τα μέλη της φυλής και τη θέση τους στη φυλή. Μπορείτε να συνδυάσετε στήλες και γραμμές με τα εξής δεδομένα:
α) Συνολικοί πόντοι κάθε παίκτη.
β) Παγκόσμια κατάταξη κάθε παίκτη.
γ) Πλήθος χωριών κάθε παίκτη.
Από το φυλετικό φόρουμ:
1)
Σχεδιασμός πίνακα με τη δυνατότητα προσθήκης στηλών με τους εξής bb-codes:
α) Φυλής -> [ally][/ally]
β) Παίκτη -> [player][/player]
γ) Συντεταγμένες χωριού -> [claim][/claim]
2) Δυνατότητα καθορισμού πλήθους στηλών-γραμμών στο σχεδιασμό του πίνακα.
Σημείο Εφαρμογής: Ενεργοποιείται από:
* Το προφίλ ενός παίκτη
* Τη σελίδα μελών μιας φυλής
* Το φυλετικό φόρουμ
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Επιτρεπτές αλλαγές: Εντός του κώδικα δύναται να καθοριστούν κατά βούληση του χρήστη οι εξής μεταβλητές:
var Tsalkapone_χωριά_προς_διεκδίκηση: Οι συντεταγμένες των χωριών προς διεκδίκηση (εφαρμόζεται στο σχεδιασμό πίνακα μόνο από το προφίλ ενός παίκτη).
var Tsalkapone_χρώμα_στήλης_φυλής: Καθορισμός κώδικα ή ονομασία χρώματος για το τίτλο της στήλης φυλής (εφαρμόζεται στο σχεδιασμό πίνακα μόνο από το φυλετικό φόρουμ).
var Tsalkapone_χρώμα_στήλης_παίκτη: Καθορισμός κώδικα ή ονομασία χρώματος για το τίτλο της στήλης ονόματος παίκτη (εφαρμόζεται στο σχεδιασμό πίνακα μόνο από το φυλετικό φόρουμ).
var Tsalkapone_χρώμα_στήλης_χωριών: Καθορισμός κώδικα ή ονομασία χρώματος για το τίτλο της στήλης συντεταγμένων χωριού (εφαρμόζεται στο σχεδιασμό πίνακα μόνο από το φυλετικό φόρουμ).
var Tsalkapone_χρώμα_φυλής: Καθορισμός κώδικα ή ονομασία χρώματος για το τίτλο της στήλης φυλής (εφαρμόζεται στο σχεδιασμό πίνακα μόνο από τη σελίδα μελών μιας φυλής).
var Tsalkapone_χρώμα_θέσης: Καθορισμός κώδικα ή ονομασία χρώματος για το τίτλο της στήλης θέσης στη φυλή (εφαρμόζεται στο σχεδιασμό πίνακα μόνο από τη σελίδα μελών μιας φυλής).
var Tsalkapone_χρώμα_παικτών: Καθορισμός κώδικα ή ονομασία χρώματος για το τίτλο της στήλης ονομάτων μελών της φυλής (εφαρμόζεται στο σχεδιασμό πίνακα μόνο από τη σελίδα μελών μιας φυλής).
var Tsalkapone_χρώμα_πόντων: Καθορισμός κώδικα ή ονομασία χρώματος για το τίτλο της στήλης συνολικών πόντων κάθε μέλους μιας φυλής (εφαρμόζεται στο σχεδιασμό πίνακα μόνο από τη σελίδα μελών μιας φυλής).
var Tsalkapone_χρώμα_κατάταξης: Καθορισμός κώδικα ή ονομασία χρώματος για το τίτλο της στήλης παγκόσμιας κατάταξης κάθε μέλους μιας φυλής (εφαρμόζεται στο σχεδιασμό πίνακα μόνο από τη σελίδα μελών μιας φυλής).
var Tsalkapone_χρώμα_χωριών: Καθορισμός κώδικα ή ονομασία χρώματος για το τίτλο της στήλης πλήθους χωριών κάθε μέλος μιας φυλής (εφαρμόζεται στο σχεδιασμό πίνακα μόνο από τη σελίδα μελών μιας φυλής).
var Tsalkapone_χρώμα_γραμμών: Καθορισμός κώδικα ή ονομασία χρώματος για το κείμενο κάθε γραμμής που προστίθεται επιπλέον στο πίνακα (εφαρμόζεται στο σχεδιασμό πίνακα από τη σελίδα μελών μιας φυλής και το προφίλ ενός παίκτη).
var Tsalkapone_χρώμα_στηλών: Καθορισμός κώδικα ή ονομασία χρώματος για το τίτλο κάθε στήλης που προστίθεται επιπλέον στο πίνακα (εφαρμόζεται στο σχεδιασμό πίνακα από τη σελίδα μελών μιας φυλής και το προφίλ ενός παίκτη).
var Tsalkapone_κείμενο_στηλών: Καθορισμός κειμένου που προστίθεται στο περιεχόμενο του τίτλου κάθε στήλης που προστίθεται επιπλέον στο πίνακα (εφαρμόζεται στο σχεδιασμό πίνακα από τη σελίδα μελών μιας φυλής και το προφίλ ενός παίκτη).
var Tsalkapone_κείμενο_γραμμών: Καθορισμός κειμένου που προστίθεται στο περιεχόμενο κάθε γραμμής που προστίθεται επιπλέον στο πίνακα (εφαρμόζεται στο σχεδιασμό πίνακα από τη σελίδα μελών μιας φυλής και το προφίλ ενός παίκτη).
var Tsalkapone_επιπλέον_κείμενο_γραμμών: Καθορισμός επιπλέον κειμένου που προστίθεται στο περιεχόμενο του τίτλου κάθε στήλης που προστίθεται επιπλέον στο πίνακα (εφαρμόζεται στο σχεδιασμό πίνακα από τη σελίδα μελών μιας φυλής και το προφίλ ενός παίκτη).
var Tsalkapone_διαχωρισμός_κειμένου_γραμμών: Καθορισμός μεθόδου διαχωρισμού κειμένου που προστίθεται σε κάθε γραμμή που προστίθεται επιπλέον στο πίνακα. Ως προεπιλεγμένη μέθοδος έχει ρυθμιστεί ο κώδικας "&nbsp" που δηλώνει την εισαγωγή κενού (space bar) στη γλώσσα προγραμματισμού html.
var Tsalkapone_ρύθμιση_τοποθέτησης_εργαλείου_σχεδιασμού_πινάκων: Καθορισμός ονομασίας του cookie με την οποία θα αποθηκεύσει ο browser τη τελευταία τοποθέτηση της λίστας του εργαλείου σχεδιασμού πινάκων μέσα στη σελίδα του παιχνιδιού. Ενεργοποιώντας εκ νέου το script θα εμφανιστεί στη νέα θέση που έχει ορίσει κατά βούληση ο κάθε χρήστης.
Σημείωση: Μπορείτε να αναζητήσετε το κώδικα ονομασίας ενός χρώματος ΕΔΩ και το κώδικα ενός χρώματος ΕΔΩ.
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:
var Tsalkapone_χωριά_προς_διεκδίκηση="";
var Tsalkapone_χρώμα_στήλης_φυλής="ForestGreen";
var Tsalkapone_χρώμα_στήλης_παίκτη="red";
var Tsalkapone_χρώμα_στήλης_χωριών="blue";
var Tsalkapone_χρώμα_φυλής="blue";
var Tsalkapone_χρώμα_θέσης="ForestGreen";
var Tsalkapone_χρώμα_παικτών="FireBrick";
var Tsalkapone_χρώμα_πόντων="red";
var Tsalkapone_χρώμα_κατάταξης="DarkMagenta";
var Tsalkapone_χρώμα_χωριών="Green";
var Tsalkapone_χρώμα_γραμμών="Maroon";
var Tsalkapone_χρώμα_στηλών="blue";
var Tsalkapone_κείμενο_στηλών="";
var Tsalkapone_κείμενο_γραμμών="";
var Tsalkapone_επιπλέον_κείμενο_γραμμών="";
var Tsalkapone_διαχωρισμός_κειμένου_γραμμών="&nbsp";
var Tsalkapone_ρύθμιση_τοποθέτησης_εργαλείου_σχεδιασμού_πινάκων="Tsalkapone_εργαλείο_σχεδιασμού_πινάκων";(window.main||window).$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Scripts_vol4/Tsalkapone. Εργαλείο σχεδιασμού διαφόρων ειδών πινάκων.js');void(0);/* copyright gr admin team, fids=75710211076437533 */


64. Τίτλος: Εισαγωγή παραληπτών (Address in, addresses’ insert) (Τ)
Περιγραφή:
Με την ενεργοποίηση του script εισάγονται αυτόματα όλοι οι επιλεγμένοι παίκτες ως παραλήπτες.
Σημείο Εφαρμογής: Ταχυδρομείο -> Σύνταξη Μηνύματος
Αναφορές -> Διαβίβαση
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Επιτρεπτές αλλαγές: Στο συγκεκριμένο script θεωρούνται νόμιμες οι παρακάτω αλλαγές στο κώδικα:
ΟΝΟΜΑ1; ONOMA2;, όπου ΟΝΟΜΑ1 και ΟΝΟΜΑ2 οι παραλήπτες της αναφοράς ή του μηνύματος. Μπορείτε να προσθέστε επιπλέον παραλήπτες εισάγοντας ένα ";" και αμέσως μετά το όνομα του παραλήπτη.
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:igm_to_insert_adresses('ΟΝΟΜΑ1; ONOMA2;') /* copyright gr admin team, fids=75710211076131533 */
 

noesis

Community Manager
Μέλος προσωπικού
InnoGames
Εγγραφή
24. Μάϊος 2011
Μηνύματα
1.086
Βαθμολογία αντίδρασης
203
SCRIPTS ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

SCRIPTS ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


62. Τίτλος: Λίστα επιλεγμένων εργαλείων (C)
Περιγραφή:
Με την ενεργοποίηση του script θα εμφανιστεί κάτω αριστερά στην οθόνη σας μια λίστα με επιλεγμένα επιτρεπτά scripts και διάφορα άλλα χρήσιμα εργαλεία.
Συντομογραφικά η λίστα επιλεγμένων scripts περιλαμβάνει τα εξής:
[SPOIL]
1.Εντοπισμός προηγούμενου ιδιοκτήτη
2.Εμφάνιση στατιστικών διαγραμμάτων
3.Εργαλείo δημιουργίας scripts εντολών
4.Δημιουργός μαζικών πλάνων - ιταλικό site
5.Tribalwarsmap (ρουφιανοχάρτης του κόσμου)
6.TWStas (στατιστικά του κόσμου)
7.Εργαλείο χάρτη TWStats του κόσμου
8.Ελληνικό html με διάφορα εργαλεία
9.Επιτρεπτά scripts - φόρουμ
10.Επικοινωνήστε με τον Tsalkapone[/SPOIL]
Σημείο Εφαρμογής: Από οποιαδήποτε σελίδα.
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox 27.0, Opera 19.0, Google Chrome 32.0
Επιτρεπτές αλλαγές: Στο σημείο του κώδικα Tsalkapone-ρύθμιση-τοποθέτησης-λίστας-επιλεγμένων-εργαλείων="Tsalkapone-λίστα-επιλεγμένων-εργαλείων"; δύναται να ρυθμίσει ο χρήστης την ονομασία του cookie με την οποία θα αποθηκεύσει ο browser τη τελευταία τοποθέτηση της λίστας των επιλεγμένων scripts μέσα στη σελίδα του παιχνιδιού. Ενεργοποιώντας εκ νέου το script θα εμφανιστεί στη νέα θέση που έχει ορίσει κατά βούληση ο κάθε χρήστης.
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript: var Tsalkapone_ρύθμιση_τοποθέτησης_λίστας_επιλεγμένων_εργαλείων="Tsalkapone_λίστα_επιλεγμένων_εργαλείων";(window.main||window).$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Tsalkapone_master_tool/Tsalkapone. Λίστα επιλεγμένων εργαλείων.js');void(0);/ copyright gr admin team, fids=75710211076424433 /

Επισκόπηση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του script επιλέξτε Οδηγίες Χρήσης.
 

tsalkapone

Well-Known Member
Εγγραφή
31. Δεκ 2011
Μηνύματα
49
Βαθμολογία αντίδρασης
1
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ

Η λίστα ανανεώθηκε.

Οι αλλαγές που έλαβαν χώρα είναι οι εξής:

-> Στα scripts:
Ημερομηνία Αλλαγής: 22/03/2014
* Αντικατάσταση του 14 με νέο script λειτουργικό με τις αλλαγές της αναβάθμισης του παιχνιδιού στην έκδοση 8.20.
* Διόρθωση του 15 λόγω της αναβάθμισης του παιχνιδιού στην έκδοση 8.20.
* Διόρθωση του 17 λόγω της αναβάθμισης του παιχνιδιού στην έκδοση 8.20.
* Διόρθωση του 18 λόγω της αναβάθμισης του παιχνιδιού στην έκδοση 8.20.
* Αντικατάσταση των 16, 19, 20 με νέα scripts.
* Ανανέωση του script 40.
* Ανανέωση του script 29.
* Προσθήκη των scripts 41, 42, 43Α, 43Β, 44.

Ημερομηνία Αλλαγής: 04/04/2014
* Προστέθηκε στη λίστα το script 45.

-> Προστέθηκαν στα ΓΕΝΙΚΑ :

1) Σύνδεσμοι (links) στα Περιεχόμενα που κατευθύνουν σε κάθε κατηγορία script.
2) O νέος κανονισμός περί scripts και dropbox.

-> Δημιουργήθηκε νέο φόρουμ "Οδηγίες Χρήσης Scripts" όπου θα αναρτηθούν σύντομα λεπτομερείς οδηγίες χρήσης για διάφορα scripts.

Ημερομηνία Αλλαγής: 18/04/2014
* Διόρθωση του 34 λόγω της αναβάθμισης του παιχνιδιού στην έκδοση 8.21.

Ημερομηνία Αλλαγής: 30/07/2014
* Προσθήκη του script 46.

Ημερομηνία Αλλαγής: 03/08/2014
* Προσθήκη του script 47.

Ημερομηνία Αλλαγής: 07/05/2015
*Αλλαγή κωδικών και κατευθύνσεων στα scripts 14, 15, 16, 19, 20, 29, 33, 41, 42, 44.
*Ανανέωση των scripts 10, 47.

-> Προστέθηκαν στα ΓΕΝΙΚΑ:
-> Η νέα ρύθμιση περί scripts που εφαρμόστηκε από την αναβάθμιση του παιχνιδιού στην έκδοση 8.33.4

Ημερομηνία Αλλαγής: 28/05/2015

* Προσθήκη των scripts 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.
* Διόρθωση του script 33.

Ημερομηνία Αλλαγής: 08/06/2015

* Επεξεργασία των scripts 4, 9, 13, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 34, 36, 37, 39, 45, 54 λόγω αναβάθμισης του παιχνιδιού στην έκδοση 8.34.1
* Αντικατάσταση των scripts 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 22, 30, 31, 32, 38, 43.
* Διόρθωση των scripts 42, 48, 54.
* Διαγραφή των scripts 5, 12, 23, 27, 28.

Ημερομηνία Αλλαγής: 13/06/2015

* Επεξεργασία των scripts 40, 46 λόγω αναβάθμισης του παιχνιδιού στην έκδοση 8.34.1
* Προσθήκη των scripts 58, 59, 60, 61, 62.
* Διόρθωση του script 41.
* Διαγραφή του script 35.
* Σύμπτυξη των scripts 39α και 39β στο script 39.

Ημερομηνία Αλλαγής: 01/07/2015

* Διόρθωση του script 59.
* Προσθήκη του script 63.

Ημερομηνία Αλλαγής: 13/09/2015
* Προσθήκη του script 64.

Ημερομηνία Αλλαγής: 28/09/2015
* Διόρθωση των scripts 6, 7, 8, 56.
* Ανανέωση των scripts 29, 46.
* Προσθήκη των scripts 65, 66.

Ημερομηνία Αλλαγής: 21/10/2015
* Διόρθωση και ανανέωση των script 41, 59.
* Ανανέωση του script 46.
* Προσθήκη των scripts 67, 68, 69, 70.

Ημερομηνία Αλλαγής: 04/03/2018
* Προσθήκη των scripts 71, 72.

Ημερομηνία Αλλαγής: 14/04/2018
* Διαγραφή των scripts 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 65, 67, 68, 69, 70

Ημερομηνία Αλλαγής: 19/10/2019
* Προσθήκη του script 73.

Ημερομηνία Αλλαγής: 23/10/2019
* Προσθήκη του script 74.
 

noesis

Community Manager
Μέλος προσωπικού
InnoGames
Εγγραφή
24. Μάϊος 2011
Μηνύματα
1.086
Βαθμολογία αντίδρασης
203
71. Τίτλος: FA Keypress
Περιγραφή: Απλοποίηση λεηλασιών μέσω του Βοηθού Λεηλασιών.
Σημείο Εφαρμογής: Από τον Βοηθό Λεηλασιών και κρατώντας πατημένα τα κουμπιά "A", "B" και "C". Με το πλήκτρο "Αγνόηση" προχωρά στο επόμενο χωριό του Βοηθού χωρίς να σταλεί επίθεση. Με την επιλογή "Εμφάνιση" στην ενότητα "Παράμετροι" μπορεί να γίνει απόκρυψη ορισμένων κατηγοριών αναφορών, όπως επίσης υπάρχει η δυνατότητα φόρτωσης περισσοτέρων από 1 σελίδας αναφορών - Προσοχή: Δεν πρέπει να ενεργοποιείται αν δεν υπάρχουν περισσότερες από 1 σελίδες αναφορών γιατί κολλά το script. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής χωριών με το αριστερό και δεξί βέλος, χωρίς να ανανεώνεται η σελίδα και χωρίς να χρειάζεται να φορτωθεί ξανά από τον βοηθό λεηλασιών του επόμενου χωριού.
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Mozilla Firefox 58.0, Google Chrome 64.0
Επιτρεπτές αλλαγές: Κουμπιά "A", "B", "C", "Αγνόηση ("J")" - αλλάζουν επιλέγοντας το κουμπί πάνω στο script
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:cookieName="fakeypress";$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/FAKeypress/fakeypresslau.js');void(0);
Original Version: Fr, Translated by Sabo.

72. Τίτλος: Resource Balancer
Περιγραφή: Με το script εξισορρόπησης πόρων παρέχεται η επιλογή της καλύτερης δυνατής εξισορρόπησης πόρων των χωριών.
Σημείο Εφαρμογής: Ενεργοποιείται από "Επισκοπήσεις" -> "Παραγωγή". Στη συνέχεια ανοίγει μια άλλη καρτέλα με ένα πλαίσιο και στο κάτω μέρος της το πλήκτρο "Submit". Πατώντας το εμφανίζεται η λίστα χωριών και η επιλογή να ανοιχθούν μαζικά ή ένα ένα. Ανοίγοντας τα χωριά που επιθυμείτε και χωρίς να κλείσει η προηγούμενη καρτέλα, πρέπει να τρέξει ξανά το script έτσι ώστε να εισαχθούν αυτόματα οι πόροι που χρειάζονται για να γίνει εξισορρόπηση των Αποθηκών.
Την πρώτη φορά λειτουργίας του script, θα ζητηθεί στην μπάρα διεύθυνσης να επιτραπεί η ενεργοποίηση των αναδυόμενων παραθύρων.
Η επιλογή ανοίγματος όλων των καρτελών των χωριών δεν συστήνεται, καθώς μετά από έναν ορισμένο αριθμό χωριών το σύστημα αποκλείει αρκετές σελίδες λόγω μαζικών αιτημάτων. Συστήνεται το άνοιγμα μιας καρτέλας ανά φορά.

Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Mozilla Firefox 58.0, Google Chrome 64.0
Επιτρεπτές αλλαγές: -
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:function MarketMain(){var a=document;if(window.frames.length>0)a=window.main.document;var b=a.createElement('script');b.type='text/javascript';b.src='https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/ResourceBalancer.js';a.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b)}function getGameDoc(winvar){getdoc=winvar.document;if(!getdoc.URL.match('game\.php')){for(var i=0;i<winvar.frames.length;i++){if(winvar.frames[i].document.URL.match('game\.php')){getdoc=winvar.frames[i].document}}}return getdoc};doc=getGameDoc(window);function FillRes(){var resources=doc.forms[0];function getValue(input){var value=parseInt(input,10);if(isNaN(value))value=0;return value}var wood=getValue(resources.wood.value);var clay=getValue(resources.stone.value);var iron=getValue(resources.iron.value);function OKClick(){var arrInputs=resources.getElementsByTagName('input');for(var idx1=0;idx1<arrInputs.length;idx1++){if(arrInputs[idx1].value.indexOf('OK')!=-1){arrInputs[idx1].click();break}}}function insertValues(){var URLargs=doc.URL.split("&");for(var i=0;i<URLargs.length;i++){var args=URLargs[i].split("=");if(args.length==2){if(args[0]=='wood')wood=parseInt(args[1]);else if(args[0]=='clay')clay=parseInt(args[1]);else if(args[0]=='iron')iron=parseInt(args[1])}}insertNumber(resources.wood,wood);insertNumber(resources.stone,clay);insertNumber(resources.iron,iron)}if(wood+clay+iron>0){OKClick()}else{insertValues()}}if(doc.URL.match(/clay=/)||doc.URL.match(/confirm_send/)){FillRes()}else{MarketMain()}
 

noesis

Community Manager
Μέλος προσωπικού
InnoGames
Εγγραφή
24. Μάϊος 2011
Μηνύματα
1.086
Βαθμολογία αντίδρασης
203
73. Τίτλος: Μαζική μετονομασία χωριών
Σημείο Εφαρμογής: Ενεργοποιείται από "Επισκοπήσεις" > "Συνδυασμένα". Στο πλαίσιο που εμφανίζεται γίνεται η ρύθμιση των επιθυμητών ονομασιών.
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Mozilla Firefox 69.0, Google Chrome 77.0
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/renamer/vill_ren.js');void (o) ;
 

noesis

Community Manager
Μέλος προσωπικού
InnoGames
Εγγραφή
24. Μάϊος 2011
Μηνύματα
1.086
Βαθμολογία αντίδρασης
203
74. Τίτλος: FA Keypress (διορθώνει το πρόβλημα με τα βελάκια εναλλαγής χωριών)
Περιγραφή: Απλοποίηση λεηλασιών μέσω του Βοηθού Λεηλασιών.
Σημείο Εφαρμογής: Από τον Βοηθό Λεηλασιών και κρατώντας πατημένα τα κουμπιά "A", "B" και "C". Με το πλήκτρο "Αγνόηση" προχωρά στο επόμενο χωριό του Βοηθού χωρίς να σταλεί επίθεση. Με την επιλογή "Εμφάνιση" στην ενότητα "Παράμετροι" μπορεί να γίνει απόκρυψη ορισμένων κατηγοριών αναφορών, όπως επίσης υπάρχει η δυνατότητα φόρτωσης περισσοτέρων από 1 σελίδας αναφορών - Προσοχή: Δεν πρέπει να ενεργοποιείται αν δεν υπάρχουν περισσότερες από 1 σελίδες αναφορών γιατί κολλά το script. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής χωριών με το αριστερό και δεξί βέλος, χωρίς να ανανεώνεται η σελίδα και χωρίς να χρειάζεται να φορτωθεί ξανά από τον βοηθό λεηλασιών του επόμενου χωριού.
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Mozilla Firefox 70, Google Chrome 78.0
Επιτρεπτές αλλαγές: Κουμπιά "A", "B", "C", "Αγνόηση ("J")" - αλλάζουν επιλέγοντας το κουμπί πάνω στο script
Κώδικας:
Κώδικας:
javascript:cookieName="fakeypress";$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/FAKeypress_new/fakey_new.js');void(0);
 

Sabo

Head Admin
Μέλος προσωπικού
Εγγραφή
25. Ιαν 2018
Μηνύματα
51
Βαθμολογία αντίδρασης
72
75. Τίτλος: Script σάρωσης.
Περιγραφή: Το script σάρωσης διευκολύνει τον τρόπο με τον οποίο κάνετε σάρωση.
Σημείο Εφαρμογής: Ενεργοποιείται από τη σελίδα της σάρωσης (όχι της μαζικής σάρωσης).
Προτιμήσεις: Στην ενότητα του Χρόνου εισάγετε τον χρόνο σάρωσης καθώς και την δυνατότητα επιλογής εξισορρόπησης ή μέγιστης απόδοσης σάρωσης. Παρακάτω δίνεται η δυνατότητα επιλογής επιπέδων σάρωσης που θα αποστέλλεται.
Κράτηση: Οι μονάδες που θα εισαχθούν στην κράτηση δεν θα σταλθούν προς σάρωση.
Σειρά αποστολής: Οι μονάδες που θα προτιμηθούν να σταλθούν κατα σειρά.
Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Mozilla Firefox 70.0, Google Chrome 77.0.3, Opera 63.0.3
Επιτρεπτές αλλαγές: -
Κώδικας:

Κώδικας:
javascript:$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/mass_scav/mass_scav_new.js');void 0;
 

Sabo

Head Admin
Μέλος προσωπικού
Εγγραφή
25. Ιαν 2018
Μηνύματα
51
Βαθμολογία αντίδρασης
72
76. Vault


Vault scriptΤο script παίρνει πληροφορίες απο τις αναφορές, τις εντολές και τα στρατεύματα και τις χρησιμοποιεί για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες. Τα μέλη φυλής τα οποία ανεβάζουν δεδομένα στο vault, τα οποία χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν όλους τους παίκτες της φυλής (π.χ εαν ένα μέλος της φυλής ανεβάσει μια αναφορά, τα script των μελών της φυλής θα τα λάβουν αυτόματα). Υπάρχουν 5 μεγάλες λειτουργίες στο script, καθώς και πολλες μικρές:

- Λειτουργία με περισσότερες επιλογές χάρτη
- Αυτόματη εύρεση backtime και σχερδιασμός επιθέσεων
- Ετικετάρισμα εισερχομένων (δεν είναι πλήρως αξιόπιστο)
- Το συμβούλιο της φυλής βλέπει ευκολότερα στρατό καθώς και συμμετοχή απο τα υπόλοιπα μέλη
- Ειδοποιήσεις για εισερχόμενα τρένα αριστοκρατών και εισερχόμενες γενικότερα, όταν ενημερώνονται.


Το Script.

Εαν κάποιος απο τη φυλή σας χρησιμοποιεί ήδη το Vault, θα πρέπει να τους ζητήσετε να σας δώσουν οι ίδιοι script. Εαν ξεκινάτε έναν νέο κόσμο ή θέλετε να το εγκαταστήσετε για τη φυλή σας, μπορείτε να επιλέξετε τον Κόσμο καθώς και το Όνομα Χρήστη σας εδώ:

>>>> https://v.tylercamp.me/register <<<<

Θα πάρετε ένα script με αυτή τη μορφή:

Code:
Κώδικας:
javascript:window.vaultToken='00000000-0000-0000-0000-000000000000';$.getScript('https://v.tylercamp.me/script/main.js')
Προσοχή! Χρειάζεται λογαριασμός Premium για να χρησιμοποιηθεί το Vault.

Λόγω της τεράσιας μάζας των επιλογών του script, ο μόνος τρόπος να το καταάβει κάποιος είναι να το χρησιμοποιήσει.


Στον χάρτη επισημαίνει τα χωριά βάσει των δεδομένων που έχουν ανεβεί στο Vault:
- Nukes
- Stacks (χρωματικός κώδικας αναλόγως μεγέθους)
- Επίπεδο τείχους
- Ύπαρξη εκκλησίας/παρατηρητηρίου
- Αριστοκράτες
- Επιστρεφόμενες nukes

Περνώντας το ποντίκι πάνω από τα χωριά μετά την ενεργοποίηση του Vault, το αναδυόμενο παράθυρο πληροφοριών θα δείχνει περισσότερες πληροφορίες όπως τα επίπεδα κτηρίων, την εμπιστοσύνη, τις μονάδες και τις εκτιμώμενες nukes που απαιτούνται για να καθαρίσουν τυχόν stacks (οι εκτιμώμενες nukes είναι αξιόπιστες μόνο σε κόσμους χωρίς τοξότες).

Από την επισκόπηση ενός εχθρικού χωριού, εμφανίζεται λίστα με όλες τις επιστρεφόμενες μονάδες σε αυτό, τις μονάδες που σχετίζονται με κάθε εντολή καθώς και ένα πλήκτρο για την αυτόματη δημιουργία πλάνων για backtime.

Στην καρτέλα Εργαλεία της αρχικής οθόνης του Vault, υπάρχει η επιλογή "Εύρεση Backtimes". Κάνοντας τις ανάλογες ρυθμίσεις και πατώντας "Αναζήτηση" εμφανίζεται ένας πίνακας με τα BB-codes των nukes για backtime στις εχθρικές nukes που επιστρέφουν.

Στην καρτέλα Εργαλεία της αρχικής οθόνης του Vault, υπάρχει η επιλογή "Fake Script". Από εκεί μπορούν να δημιουργηθούν δυναμικά fake scripts επιλέγοντας φυλές, παίκτες και ηπείρους καθώς και βάσει απόστασης από συγκεκριμένες συντεταγμένες. Το fake script μπορεί να διαχειριστεί μέσω του Vault ή να γίνει εξαγωγή των συντεταγμένων και να ενσωματωθούν σε οποιοδήποτε άλλο επιθυμητό fake script.

Οι Admins του Vault μπορούν να κατεβάσουν ένα φύλλο εργασίας για άλλους στην ομάδα τους με τα δεδομένα που αυτοί ανέβασαν στο Vault. Από την καρτέλα "Επιλογές Admin" της αρχικής οθόνης του Vault, κάτω από την επιλογή "Στατιστικά φυλής". Αυτό το φύλλο εργασίας περιέχει τις nukes και τα αμυντικά που έχει κάποιος, όσα βρίσκονται στα χωριά, στον δρόμο, όσα υποστηρίζουν άλλους ή άλλα δικά τους χωριά, πλήθος εξερχομένων επιθέσεων, πλήθος εισερχομένων, αμυντικά σε υποστήριξη ανά τη φυλή, κλπ.

Διαχείριση χρηστών
Οι Admins του Vault μπορούν να φτιάξουν το script για νέους χρήστες, να ανακαλέσουν το script άλλων χρηστών και να δώσουν/ανακαλέσουν το δικαίωμα admin σε/από χρήστες της ομάδας τους.

Όταν το script τρέχει από την καρτέλα των εισερχομένων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ετικετοποιήσει τις εισερχόμενες και διάφορες πληροφορίες που αποθηκεύονται στο Vault όπως συνολικό πλήθος εισερχομένων από συγκεκριμένο χωριό, πλήθος από γνωστούς καταπέλτες από συγκεκριμένο χωριό, πλήθος μονάδων από ένα εχθρικό χωριό που βρίσκονταν στο δρόμο ενώ στάλθηκε η εντολή, κλπ. Ο τύπος της ετικέτας είναι πλήρως παραμετροποιήσιμος και μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα του χωριού, το όνομα του παίκτη, τις συντεταγμένες, κλπ. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, μπορεί να γίνει επαναφορά στην προηγούμενη ονομασία.

Στην καρτέλα στατιστικά υπάρχει μια επισκόπηση της απόδοσης του λογαριασμού και των άλλων λογαριασμών της ομάδας κατά την τελευταία εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης αριθμητικής κατάταξης κατεδαφιστικών, fakes και nukes που στάλθηκαν.

Στην καρτέλα "Ενέργειες/Ειδοποιήσεις" υπάρχει η επιλογή σύνοψης των ειδοποιήσεων (αν ένα χωριό της φυλής κατακτήθηκε πρόσφατα και έχεις δίπλα διαθέσιμους αριστοκράτες), πληροφορίες για stack (χωριό που έχει λίγες άμυνες και υπάρχουν πιθανές nukes στις εισερχόμενες που δέχεται), μη απαραίτητα stack (stacks σε χωριά που είναι μακριά από τους εχθρούς ή stacks σε παίκτες εκτός της ομάδας), ειδοποιήσεις για snipes (λίστα χωριών που δέχονται τρένο και υπάρχουν διπλανά χωριά με άμυνες για snipe) και στόχοι αριστοκρατών (χωριά με χαμηλή εμπιστοσύνη ή λίγες άμυνες που μπορούν να κατακτηθούν εύκολα).
Σε αυτή την ενότητα υπάρχουν και τα "αίτημα snipe", "γρήγορη υποστήριξη" και "αίτημα stack", από τα οποία μπορεί να εξαχθεί λίστα παικτών που έχουν κοντινές διαθέσιμες μονάδες και κοντινά snipe/επείγουσες υποστηρίξεις/μακροχρόνια stack.

Μπορεί να γίνει αλλαγή της γλώσσας εμφάνισης από τις διαθέσιμες που υπάρχουν. Μπορεί επίσης και να γίνει αλλαγή μιας υπάρχουσας μετάφρασης.

Για όλα τα αιτήματα του script γίνεται καταγραφή των IPs για λόγους ασφαλείας. Τα δεδομένα που ανεβαίνουν είναι προσβάσιμα από τους admins του vault admins της ομάδας (φυλής) και από κανέναν άλλον. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το script δεν θα διανεμηθούν σε τρίτους ή με μη εξουσιοδοτημένους παίκτες/φυλές. Όλα τα αιτήματα μέσω του script καταγράφονται βάσει IP, ID χρήστη, ID φυλής, και πλήθος αιτημάτων πληροφοριών όπως το τελικό σημείο χρήσης τους.

Ο δημιουργός του script δεν θα τροποποιήσει δόλια και δεν θα διαρρεύσει τα δεδομένα του για κανένα ιδίων όφελος ούτε προς όφελος τρίτων (κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην άμεση απαγόρευση του vault script).

Καταχρηστική χρήση του script μπορεί να οδηγήσει σε απαγόρευση χρήσης του script από συγκεκριμένο χρήστη, φυλή, server λόγω απαράδεκτης συμπεριφοράς, όπου περιλαμβάνεται και η απόπειρα χακαρίσματος και διαρροής πληροφοριών.

Αρχικά βήματα επίλυσης προβλημάτων:

1. Βεβαιωθείτε πως έχετε ανεβάσει όλα τα δεδομένα
2. Δοκιμάστε Google Chrome σε Desktop
3. Εάν το script δίνει πολλά λάθη κατά την εκτέλεσή του, επικοινωνήστε με τον admin του script και ρωτήστε τον αν το script σας έχει απενεργοποιηθεί
4. Αλλάξτε τη γλώσσα εμφάνισης του script από την επιλογή μεταφράσεις
5. Αν το script δεν λειτουργεί καθόλου παρά τη χρήση Chrome σε desktop, ελέγξτε πως το script έχει τις ίδιες ρυθμίσεις όπως παρακάτω. Τα εισαγωγικά έχουν λόγο ύπαρξης και δεν χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν φανταχτερή εμφάνιση στο κείμενο.


Q: Μπορούν χρήστες του Vault στον ίδιο κόσμο να δουν τις πληροφορίες μου;
Όχι – κάθε φορά που δημιουργείται ένα νέο script από τη σελίδα εγγραφής, δημιουργείται και μία νέα “ομάδα”. Κάθε script μπορεί να δει τα δεδομένα μόνο της ομάδας που ανήκει. Όταν ένας admin δημιουργεί ένα νέο script, τοποθετείται αυτόματα σε αυτή την ομάδα (οι "admins" του vault είναι "admins της ομάδας".)


Q: Έχω admin script και με επιτηρούν. Πρέπει να διαγράψω/απενεργοποιήσω το script;
Όχι – Ο επιτηρητής δεν έχει πρόσβαση στο admin script κάθε φορά που θα το χρησιμοποιεί. Δεν υπάρχει λόγος να απενεργοποιηθεί ή να αφαιρεθούν τα προνόμια admin του script κατά τη διάρκεια της επιτήρησης.


Q: Μπορώ να μοιραστώ το script με τα μέλη της φυλής μου;
Όχι - κάθε script είναι συσχετισμένο μόνο με έναν λογαριασμό σε έναν κόσμο. Οι Admins του Vault μπορούν να φτιάξουν scripts για τα μέλη της φυλής τους, από την καρτέλα "Admin".


Q: Μπορώ να πάρω ακόμη ένα Vault script για τις ακαδημίες/τους συμμάχους μου; Πώς μπορώ να μοιραστώ μαζί τους πληροφορίες, ανιχνεύσεις, κλπ;
Κάθε Vault script περιορίζεται σε μια "ομάδα" και όχι σε φυλή. Μπορούν να δημιουργηθούν άπειρα scripts από έναν admin συμπεριλαμβανομένων παικτών σε ακαδημίες, συμμάχους, κλπ. Δεν θα μπορούν να δουν πληροφορίες άλλων φυλών, εκτός εάν πάρουν άλλο script από άλλον admin.


Q: Μπορείς να προσθέσεις την δυνατότητα X;
Όχι – Δεν συνεχίζω την ανάπτυξη του. Απλά λειτουργώ τον server του, το συντηρώ και διορθώνω (μεγάλα) bugs.Q: Πόσο πρέπει να πληρώσω για να το χρησιμοποιώ;
Τίποτα, είναι δωρεάν. Εκτιμώ πόντους premium στον λογαριασμό (tcamps) για να πληρώνω το premium των δοκιμών και διορθώσεων του script όταν αυτό χρειάζεται ή συνεισφορά σε Patreon για την υποστήριξη του server. Αλλά και πάλι η πληρωμή δεν είναι ούτε υποχρεωτική ούτε προβλέπεται.

Q: Γιατί δεν δουλεύει σωστά η Ετικέτα του script;
Η ετικέτα βρίσκεται σε κατάσταση beta και η λειτουργία της δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Δεν συστήνεται το να βασίζεστε σε αυτήν καθώς μπορεί να γίνουν πολλά λάθη τόσο λόγο της έλλειψης πληροφοριών αλλά και λόγω της διαφοροποίησης της ταχύτητας μονάδων με αντικείμενα κλπ.

Q: Πόσο μεγάλο είναι ένα Αμυντικό χωριό;
20000 πληθυσμός αμυντικών μονάδων

Q: Πόσο μεγάλη είναι μια nuke;
18000 πληθυσμός επιθετικών μονάδων. Το βαρύ ιππικό υπολογίζεται στη nuke εαν υπάρχουν τουλάχιστον 100 τσεκούρια στο χωριό.

Q: Τί ορίζεται ως "Κατεδαφιστική" στο script;
Μια επίθεση με τουλάχιστον 50 καταπέλτες και λιγότερο απο 8000 πληθυσμό

Q: Πως αντιμετωπίζονται οι αλλαγές φυλών όταν και οι 2 φυλές χρησιμοποιούν το vault;
Τα δεδομένα απο διαφορετικά script δεν γίνεται να αναμειχθούν. Ένα script δεν μπορεί να αλλάξει απο μια ομάδα ατόμων σε μια άλλη. Η φυλή στην οποία πάει το μέλον θα πρέπει να του δώσει καινούριο script, και τα μέλη που μπαίνουν στη φυλή να χρησιμοποιούν το καινούριο και όχι αυτό που είχαν πριν.

Q:Μπορεί να δουλέψει απο κινητό;
Δεν είναι επισήμως αναγνωρισμένη καμία έκδοση κινητού. Το vault έχει σχεδιαστεί για να τρέχει απο Google Chrome απο browser υπολογιστή. Εαν λειτουργεί σε άλλους περιηγητές, τότε αυτό είναι μια ευχάριστη έκπληξη!


Προσοχή!
1. Οι administrators του script δεν έχουν καμία σχέση με την Ομάδα Διαχείρισης.
2. Η ΟΔ δεν παρέχει υποστήριξη για το script. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να κάνετε όποια ερώτηση θέλετε εδώ, και θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε.
3. Η χρήση Vault του γίνεται με ευθύνη των χρηστών.


Για περισσότερες ερωτήσεις καθώς και επικοινωνία με τον δημιουργό του script μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτό εδώ το post.


Υπάρχουν κάποια λάθη στις μεταφράσεις τα οποία θα διορθωθούν εντός των επόμενων ημερών.
 
Τελευταία επεξεργασία:

Sabo

Head Admin
Μέλος προσωπικού
Εγγραφή
25. Ιαν 2018
Μηνύματα
51
Βαθμολογία αντίδρασης
72
77. Τίτλος: Resource Balancer Alternative
Περιγραφή: Ίδιο με το Resource Balancer, λίγο πιο εύχρηστο.
Σημείο Εφαρμογής: Ενεργοποιείται από "Επισκοπήσεις" -> "Παραγωγή". Στη συνέχεια ανοίγει μια άλλη καρτέλα με ένα πλαίσιο και στο κάτω μέρος της το πλήκτρο "Submit". Πατώντας το εμφανίζεται η λίστα χωριών και η επιλογή να ανοιχθούν μαζικά ή ένα ένα. Ανοίγοντας τα χωριά που επιθυμείτε και χωρίς να κλείσει η προηγούμενη καρτέλα, πρέπει να τρέξει ξανά το script έτσι ώστε να εισαχθούν αυτόματα οι πόροι που χρειάζονται για να γίνει εξισορρόπηση των Αποθηκών.
Την πρώτη φορά λειτουργίας του script, θα ζητηθεί στην μπάρα διεύθυνσης να επιτραπεί η ενεργοποίηση των αναδυόμενων παραθύρων.
Η επιλογή ανοίγματος όλων των καρτελών των χωριών δεν συστήνεται, καθώς μετά από έναν ορισμένο αριθμό χωριών το σύστημα αποκλείει αρκετές σελίδες λόγω μαζικών αιτημάτων. Συστήνεται το άνοιγμα μιας καρτέλας ανά φορά.

Έλεγχος Συμβατότητας: Λειτουργικό σε Mozilla Firefox 58.0, Google Chrome 64.0
Επιτρεπτές αλλαγές: -

Κώδικας:
javascript:$.getScript('https://media.innogamescdn.com/com_DS_GR/Scripts/Balancer/bal_alt.js');
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.