Οδηγός Ακαδημίας με 3 αριστοκράτες και πακέτα

Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

noesis

Community Manager
Μέλος προσωπικού
InnoGames
Βαθμολογία αντίδρασης
205
[voc]Ακαδημία

Η ακαδημία κάθε χωριού μπορεί να αναβαθμιστεί μέχρι το ανώτατο επίπεδο 3. Κάθε επίπεδο, υποστηρίζει αντίστοιχα και έναν αριστοκράτη. Άρα σε χωριό με ακαδημία στο επίπεδο 1 μπορείτε να εκπαιδεύσετε έως έναν αριστοκράτη, σε ακαδημία επιπέδου 2 μπορείτε να εκπαιδεύσετε έως δύο αριστοκράτες και αναβαθμίζοντας την ακαδημία στο επίπεδο 3 μπορείτε να εκπαιδεύσετε έως και τρεις αριστοκράτες.

Οι πόροι και ο πληθυσμός που χρειάζεται το κάθε επίπεδο της ακαδημίας, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Το κάθε χωριό μπορεί να εκπαιδεύσει 3 μοναδικούς αριστοκράτες εάν και εφόσον έχουν αποθηκευτεί στην ακαδημία οι πόροι για τα αντίστοιχα πακέτα.

Η συνολική εικόνα της ακαδημίας, είναι η παρακάτω:
Ο αριστοκράτης μόλις κατακτήσει κάποιο χωριό παύει να είναι διαθέσιμος από την ακαδημία του χωριού που στάλθηκε και οι διαθέσιμοι αριστοκράτες από την συγκεκριμένη ακαδημία μειώνονται κατά 1.
Η κάθε ακαδημία, δείχνει πόσοι ακόμη αριστοκράτες μπορούν να εκπαιδευθούν στο συγκεκριμένο χωριό.
Αν χρησιμοποιηθούν και οι 3 αριστοκράτες μίας ακαδημίας για να κατακτηθούν αντίστοιχα 3 χωριά, στην συγκεκριμένη ακαδημία δεν θα μπορούν να εκπαιδευθούν άλλοι αριστοκράτες ακόμη και εάν έχετε εξασφαλίσει τα απαραίτητα πακέτα για την εκπαίδευση του επόμενου αριστοκράτη. Για να μπορέσετε να εκπαιδεύσετε ξανά αριστοκράτη από την ακαδημία του συγκεκριμένου χωριού, θα πρέπει να κατακτηθεί ένα εκ των τριών χωριών το οποίο κατακτήθηκε με αριστοκράτη που είχε εκπαιδευθεί στην εν λόγω ακαδημία.
Μέσα από την ακαδημία του κάθε χωριού, μπορείτε να ελέγξετε ποια χωριά έχετε κατακτήσει από το συγκεκριμένο χωριό.
Παράδειγμα
Το χωριό Α έχει ακαδημία επιπέδου 3 και μπορεί να εκπαιδεύσει έως 3 αριστοκράτες.
Εκπαιδεύετε έναν αριστοκράτη στο χωριό Α και κατακτάτε το χωριό Β. Πλέον στο χωριό Α μπορείτε να εκπαιδεύσετε μέχρι 2 αριστοκράτες.
Εκπαιδεύετε ακόμη έναν αριστοκράτη στο χωριό Α και κατακτάτε το χωριό Γ. Πλέον στο χωριό Α μπορείτε να εκπαιδεύσετε ακόμη 1 αριστοκράτη.
Εκπαιδεύετε και τρίτο αριστοκράτη στο χωριό Α και κατακτάτε και το χωριό Δ. Στο χωριό Α δεν μπορείτε να εκπαιδεύσετε κανέναν αριστοκράτη.Πακέτα

Οι αριστοκράτες για να εκπαιδευτούν χρειάζονται αντί για νομίσματα πακέτα. Ο υπολογισμός των πακέτων που χρειάζεται ο κάθε αριστοκράτης, μπορεί να βρεθεί από τον τύπο n+1, όπου n ο αριθμός των ήδη υπαρχόντων αριστοκρατών. Άρα για να εκπαιδεύσετε τον πρώτο αριστοκράτη (n=0 εφόσον δεν έχετε κανέναν άλλο αριστοκράτη) χρειαζόσαστε 1 πακέτο, για τον δεύτερο αριστοκράτη (n=1) χρειαζόσαστε 1+1=2 πακέτα, για τον τρίτο αριστοκράτη (n=2) χρειαζόσαστε 2+1=3 πακέτα κ.ο.κ.

Εάν κάποιος αριστοκράτης χαθεί κατά την διάρκεια μίας επίθεσης που στείλατε, τότε μπορείτε να τον εκπαιδεύσετε ξανά στην ακαδημία από την οποία προήλθε με κόστος ένα πακέτο. Εάν όμως θέλετε να τον εκπαιδεύσετε σε διαφορετική ακαδημία, θα πρέπει να κόψετε όλα τα πακέτα από την αρχή.
Στην περίπτωση που χαθεί ένας αριστοκράτης από επίθεση που δεχθήκατε (ο αριστοκράτης υπήρχε μέσα στο χωριό με τα υπόλοιπα στρατεύματά σας και δεχθήκατε επίθεση από άλλο παίκτη, χάνοντας όλο το στρατό του χωριού σας) τότε θα πρέπει να κόψετε ξανά όλα τα πακέτα για τον συγκεκριμένο αριστοκράτη.

Εάν χάσετε το χωριό σας από κάποιον άλλο παίκτη, θα πρέπει να κόψετε όλα τα πακέτα από την αρχή για να έχετε διαθέσιμο τον αριστοκράτη του χωριού που χάσατε.

Αν επιτεθείτε σε κάποιο χωριό με 4 αριστοκράτες και το χωριό το κατακτήσετε με τον 3ο αριστοκράτη και ο 4ος αριστοκράτης το κατακτήσει ξανά, θα πρέπει να κόψετε από την αρχή όλα τα πακέτα που χρειάζεται για να εκπαιδευθεί ο αριστοκράτης.

Εάν ακυρωθεί η δημιουργία του αριστοκράτη, επιστρέφονται ορισμένα πακέτα απ' όσα χρειάστηκαν για την εκπαίδευση του αριστοκράτη. Επομένως, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί σε ποιο χωριό θέλετε να τον εκπαιδεύσετε.[/voc]


Ο οδηγός φτιάχτηκε από τους -ovelix- και noesis.
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.