Στατιστικά κόσμου 11

  • Δημιουργός θέματος DeletedUser18454
  • Ημερομηνία έναρξης
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.

DeletedUser18454

<style>.ws { border: 1px solid #DED3B9;} .ws th { font-weight: bold; background: none repeat scroll 0 0 #EFE6C9; } .ws td { background:none repeat scroll 0 0 #F8F4E8; }</style><table id="player_ranking_table" class="ws" width="600px"><tr><th width="60">Θέση</th><th width="180">Όνομα</th><th width="100">Φυλή</th><th width="60">Πόντοι</th><th>Χωριά</th><th>Μέσος όρος πόντων ανά χωριό</th></tr><tr > <td>1</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=24510">bloody phoenix </a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>4<span class="grey">.</span>179<span class="grey">.</span>040</td><td>448</td><td>9328</td></tr><tr > <td>2</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=606306">Little Annoula</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>4<span class="grey">.</span>083<span class="grey">.</span>832</td><td>420</td><td>9723</td></tr><tr > <td>3</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=528537">kanu</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>3<span class="grey">.</span>658<span class="grey">.</span>100</td><td>367</td><td>9968</td></tr><tr > <td>4</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=12609">AlcZ</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>3<span class="grey">.</span>461<span class="grey">.</span>566</td><td>321</td><td>10784</td></tr><tr > <td>5</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=606427">Frappedia</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>2<span class="grey">.</span>979<span class="grey">.</span>887</td><td>314</td><td>9490</td></tr><tr > <td>6</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=97529">gonzalez</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>2<span class="grey">.</span>904<span class="grey">.</span>066</td><td>316</td><td>9190</td></tr><tr > <td>7</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=111784">spyros21</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>2<span class="grey">.</span>794<span class="grey">.</span>532</td><td>313</td><td>8928</td></tr><tr ><td>8</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=607458">lithovouni</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>2<span class="grey">.</span>593<span class="grey">.</span>576</td><td>283</td><td>9165</td></tr><tr ><td>9</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=605965">www.rim.com</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>2<span class="grey">.</span>320<span class="grey">.</span>430</td><td>276</td><td>8407</td></tr><tr ><td>10</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=615255">LACAMORA</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>2<span class="grey">.</span>038<span class="grey">.</span>212</td><td>226</td><td>9019</td></tr><tr ><td>11</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=606466">Σταμάτης Γoνίδης</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>2<span class="grey">.</span>021<span class="grey">.</span>860</td><td>245</td><td>8252</td></tr><tr ><td>12</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=606541">thorn3</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>1<span class="grey">.</span>917<span class="grey">.</span>146</td><td>203</td><td>9444</td></tr><tr ><td>13</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=606440">chobo</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>1<span class="grey">.</span>838<span class="grey">.</span>820</td><td>206</td><td>8926</td></tr><tr ><td>14</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=53339">dire3</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>1<span class="grey">.</span>700<span class="grey">.</span>162</td><td>175</td><td>9715</td></tr><tr ><td>15</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=18951">sakaflias</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>1<span class="grey">.</span>678<span class="grey">.</span>249</td><td>179</td><td>9376</td></tr><tr ><td>16</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=7706">El Toro</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>1<span class="grey">.</span>657<span class="grey">.</span>459</td><td>185</td><td>8959</td></tr><tr ><td>17</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=545013">Abingdon</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>1<span class="grey">.</span>614<span class="grey">.</span>747</td><td>164</td><td>9846</td></tr><tr > <td>18</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=605906">ωχχχχχ</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>1<span class="grey">.</span>568<span class="grey">.</span>659</td><td>169</td><td>9282</td></tr><tr ><td>19</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=584931">Ntoubli</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>1<span class="grey">.</span>494<span class="grey">.</span>145</td><td>172</td><td>8687</td></tr><tr ><td>20</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=2898">xatzigeo</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>1<span class="grey">.</span>410<span class="grey">.</span>232</td><td>154</td><td>9157</td></tr><tr ><td>21</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=127967">goldfish64</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>1<span class="grey">.</span>376<span class="grey">.</span>788</td><td>132</td><td>10430</td></tr><tr ><td>22</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=613244">Invaders Must Die</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>1<span class="grey">.</span>347<span class="grey">.</span>063</td><td>139</td><td>9691</td></tr><tr >
<td>23</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=606654">usual.suspect</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>1<span class="grey">.</span>341<span class="grey">.</span>127</td><td>152</td><td>8823</td></tr><tr ><td>24</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=85888">-Conqueror-</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>1<span class="grey">.</span>278<span class="grey">.</span>117</td><td>142</td><td>9001</td></tr><tr ><td>25</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=467617">asterios04</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>1<span class="grey">.</span>263<span class="grey">.</span>160</td><td>127</td><td>10017</td></tr><tr ><td>26</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=58375">vaskos2</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>1<span class="grey">.</span>263<span class="grey">.</span>003</td><td>159</td><td>7943</td></tr><tr ><td>27</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=75043">atillas</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>1<span class="grey">.</span>084<span class="grey">.</span>489</td><td>159</td><td>6821</td></tr><tr ><td>28</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=100862">GP77</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>1<span class="grey">.</span>042<span class="grey">.</span>913</td><td>152</td><td>6861</td></tr><tr ><td>29</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=605916">λεσχιάρχης</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>961<span class="grey">.</span>345</td><td>113</td><td>8507</td></tr><tr ><td>30</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=609318">luc1fer</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>837<span class="grey">.</span>712</td><td>99</td><td>8462</td></tr><tr ><td>31</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=53727">takis20</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>831<span class="grey">.</span>647</td><td>87</td><td>9559</td></tr><tr ><td>32</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=81540">wall.e</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>760<span class="grey">.</span>754</td><td>80</td><td>9509</td></tr><tr ><td>33</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=605919">ο κοναν ο τρελλος</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>739<span class="grey">.</span>197</td><td>81</td><td>9126</td></tr><tr ><td>34</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=607257">sing4drink</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>739<span class="grey">.</span>012</td><td>78</td><td>9475</td></tr><tr ><td>35</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=593787">bulldog2323</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>721<span class="grey">.</span>048</td><td>89</td><td>8102</td></tr><tr ><td>36</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=99747">CAPONO</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>633<span class="grey">.</span>681</td><td>79</td><td>8021</td></tr><tr ><td>37</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=605910">φίλοςς</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>627<span class="grey">.</span>363</td><td>64</td><td>9803</td></tr><tr ><td>38</td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_player&id=165563">ripzone</a></td> <td><a href="http://gr11.fyletikesmaxes.gr/guest.php?screen=info_ally&id=288">BBQ</a></td> <td>208<span class="grey">.</span>059</td><td>21</td><td>9908</td></tr><tr ></table>
 
Κατάσταση
Δεν είναι ανοικτή για περαιτέρω απαντήσεις.