πίστη

  1. Οδηγός για εκκλησίες

    ΓΕΝΙΚΑ Η εκκλησία σαν κτίριο στις φυλετικές μάχες καθορίζει τον παράγοντα πίστη. Αποτελεί προαιρετική ρύθμιση και δεν υφίσταται σε όλους τους κόσμους. Για να ελέγξετε αν στο κόσμο στον οποίο παίζετε είναι ενεργή η ρύθμιση της εκκλησίας ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του κόσμου μέσω των...