επίπεδα

  1. Οδηγός για Τεχνολογίες

    -> ΟΡΙΣΜΟΣ: Ως τεχνολογία ορίζεται το επίπεδο εξερεύνησης μιας μονάδας που κατασκευάζεται από τα κτίρια: στρατώνας, σταύλος, εργαστήριο. Τα επίπεδα τεχνολογίας εποπτεύονται, ελέγχονται και μεταβάλλονται μέσω του οπλοποιείου. -> ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: • Κάθε επίπεδο τεχνολογίας μεταβάλλει μόνο τα...